Posted tagged ‘födelsetal’

Israel kommer att förbli judisk demokrati

24 juli 2008

:: I GP finns idag den 2008-07-24 en mycket intressant artikel med rubriken Befolkningstryck som vapen mot Israel – Folkmängden ökar explosionsartat i Gaza – på sikt hotas Israel av demografisk våg

Artikeln talar om att en arabisk kvinna i Gaza föder i genomsnitt 8,3 barn. Från 250.000 araber som bodde i Gaza 1950 kommer antalet att öka till 4,4 miljoner år 2050. Enligt Masshoor Basisy vid det palestinska ministeriet för kvinnofrågor är födandet styrt av ideologin. ”Föda flera män som kan slåss för Palestina och också överträffa judarnas antal.” Artikeln är saklig och pekar på konsekvenserna av det höga födelsetalet. Slutsatsen som artikelförfattaren drar med hänvisning till professor Arnon Soffer i Haifa är att Israel kommer att upphöra som judisk stat eller omvandlas till en apartheidliknande nation.

(mer…)

Annonser