Posted tagged ‘folkmord’

USA litar inte längre på Turkiet

16 augusti 2010

KONGRESSEN KAN STOPPA VAPENEXPORT TILL TURKIET

Erdogan

Sedan Turkiet fick en islamistisk regering har inte landets utrikespolitik varit sig lik. Man har klassat Ahmadinejads regim i Iran som ”vår vän” och motsatt sig FN-sanktioner mot mullorna. Man har gjort hätska utspel mot Israel till förmån för Hamas och Syrien samt försvarat den för folkmord efterlyste diktatorn i Sudan. Man misstänks för att ha använt kemiska vapen mot PKK och för att vilja skicka vapen till Hizbollah.

Nu rapporterar Financial Times att president Barack Obama i diskussioner med Turkiets premiärminister Recep Tayyip Erdogan sagt att Turkiets inställning kan få konsekvenser för de bilaterala relationerna: US issues arms deal ultimatum to Turkey:

President Barack Obama har personligen varnat Turkiets premiärminister att om inte Ankara förändrar sin inställning när det gäller Israel och Iran så är chansen liten att landet får köpa de amerikanska vapen det vill ha.

Obamas varning till Recep Tayyip Erdogan är desto mer betydelsefull eftersom Ankara vill köpa förarlösa amerikanska plan, såsom den missilbestyckade Reaper, för att attackera den kurdiska separatistgruppen PKK efter att USA drar sig ut från Irak i slutet på 2011. […]

En högt uppsatt administrationskälla sade: ”Presidenten har talat om för Erdogan att en del av Turkiets handlingar har väckt frågor i Kongressen […] om huruvida vi kan ha förtroende för Turkiet som en allierad. Det innebär att vissa av de förfrågningar som Turkiet har gjort till oss, exempelvis när det gäller att erbjuda vissa begärda vapensystem för att bekämpa PKK, kommer att bli svårare för oss att få igenom Kongressen”. 

Washington var djupt frustrerade över att Turkiet röstade nej till FN-sanktionerna mot Iran i juni. När de båda ledarna möttes senare samma månad vid G20-mötet i Toronto sade Obama till Erdogan att turkarna inte hade agerat som en allierad i FN-omröstningen”.

Obama uppmanade också Erdogan att skruva ned retoriken mot Israel, skriver Financial Times i artikeln som fått stor uppmärksamhet även i Turkiet. 

Vita Huset har förnekat att diskussionerna var förknippade med ett ultimatum.

(mer…)

Annonser

Bildt undgår risk att gripas i London för misstänkta krigsförbrytelser

21 juni 2010

Sveriges utrikesminister Carl Bildt

INTERN SVENSK UTREDNING AV KRIGSBROTTSANKLAGELSERNA

Fram tills idag fanns det möjlighet för vem som helst att lämna in en dossier till en brittisk domstol i syfte att utverka en arresteringsorder mot Sveriges utrikesminister Carl Bildt för misstänkt delaktighet i folkrättsbrott (krigsförbrytelser) i Sudan. Storbritannien har en kontroversiell lag om ”universell jurisdiktion” som gör det möjligt att gripa och åtala utlänningar för bl.a. misstänkta krigsförbrytelser begångna i ett annat land så fort de sätter sin fot i Storbritannien. Sådana lagar har kritiserats för att kunna missbrukas för politiska okynnesanmälningar.

Men nu har svensk åklagare beslutat att starta en intern svensk förundersökning, efter att ett 50-tal frivilligorganisationer (ECOS) offentliggjort konkreta anklagelser i rapporten ”Unpaid Debt”. Därmed uppfyller Sverige sin skyldighet att utreda. Det möjliga scenariot att människorättsgrupper skulle lämna in en anmälan till brittisk domstol för att se till att Bildt grips om han reser till Storbritannien är nu i praktiken undanröjd. Däremot fanns det aldrig någon reell risk för att den Internationella Brottsmålsdomstolen i Haag (ICC) skulle utfärda en arresteringsorder, eftersom den endast ingriper om landet som den anklagade kommer ifrån vägrar att utreda anklagelserna och ev. lagföra den anklagade.

BORGERLIG FOLKRÄTTSJURIST: ”BILDT BÖR ÖVERVÄGA DE POLITISKA KONSEKVENSERNA VID ÅTAL”

Eftersom ingen tidigare hade lämnat in en officiell stämning mot Bildt, trots många år av anklagelser, kunde det hela först misstänkas vara politiskt motiverat. Lika motbjudande som Lundin Oil (numera Lundin Petroleum) sägs ha agerat i Sudan, lika oklart var fortfarande dåvarande styrelsemedlemmen Bildts medansvar i det hela. Men på senare tid har mycket hård kritik mot Bildt kommit också i borgerlig press, exempelvis i Expressen. Moderata Smålandsposten tittar bortom de juridiska konsekvenserna, och anser att Bildts största problem snarare ligger på en moralisk nivå:

Det är i tv-studion och på torgmötet under valrörelsen frågorna om Sudan och mänskliga rättigheter ställs, inte i domstolen.

Mark Klamberg (FP), doktorand i folkrätt, säger att Bildt bör ”överväga de politiska konsekvenserna” för sin roll som utrikesminister om åklagaren riktar skälig misstanke eller väcker åtal mot honom. Statsminister Fredrik Reinfeldt indikerade idag att regeringen kommer att förhålla sig till Bildts ev. fortsatta roll som utrikesminister när utredningen väl är klar.

(mer…)

Palestinska flyktingar vittnar: vår ”naqba” orsakades av arabledarna (VIDEO)

16 maj 2010

”ARABLEDARNA UPPMANADE OSS ATT FLY”

Bland historiker är det dokumenterat sedan länge. Men under många år har det varit förbjudet i arabvärlden att öppet tala om arabledarnas skuld till ”naqba” – det palestinska och arabiska kriget 1947-49 som syftade till att genomföra ett folkmord på områdets judar, men som resulterade i att många palestinska araber tidigt flydde området, och att den judiska befolkningen, varenda en, fördrevs från de gamla judiska kvarteren i det som senare kom att kallas ”östra” Jerusalems Gamla Stad samt från Judéen-Samarien (Västbanken). Åren efter kriget erkändes arabländernas skuld öppet på högsta nivå, inkl. av den man som idag är palestinsk president. Men under flera decennier var det tabu, och fram tills nyligen försökte man konsekvent skylla på Israel. Längre ned finns fler öppenhjärtiga vittnesmål från palestinska flyktingar och arabiska ledare inkl. president Mahmoud Abbas.

ANFALLET BLEV TRAGEDI FÖR BÅDE ARABER OCH JUDAR

Den judiska befolkningen var i majoritet i de områden som FN tilldelade den judiska staten i delningsplanen 1947  (samt också i Jerusalem). Men områdets arabledare och omgivande arabstater lovade i deklarationer till FN att med våld förhindra Israels återupprättande vid sidan om en palestinsk stat, och förkastade delningsplanen. Omedelbart trappades våldskampanjer upp mot områdets judar på uppmaning av palestinska ledare. Judiska ledare och omvärlden vädjade till araberna att godta FN-kompromissen, som ju innebar att de palestinska araberna fick sammanlangt nästan 90 procent av det historiska mandatområdet som inkluderade även Jordanien. Strider utbröt mellan arabiska och judiska miliser. Under denna period, då det fortfarande var britterna som styrde området, valde ca. 340.000 mestadels välbärgade araber, dvs. nästan hälften av det totala antalet arabiska flyktingar att lämna landet. I maj 1948, direkt efter att Israel blev självständigt, anslöt sig fem arabiska arméer och invaderade den nyfödda staten med den öppet deklarerade avsikten att utplåna den. I samband med invasionen uppmanade de arabiska ledarna den arabiska befolkningen att ge sig av. Om de hade avstått från att starta krig, och hade accepterat att även den judiska befolkningen hade rätt till självständighet genom en tvåstatslösning, så hade det inte skapats en enda flykting.

Arabledare, både lokalt och utifrån, uppmanade den arabiska befolkningen att sätta sig i säkerhet utanför landet så att de inte skulle vara i vägen för vad man trodde skulle vara ett kort utplåningskrig. Så här sade den irakiske premiärministern, vars land deltog i invasionen, enligt citat i boken Sir Am Naqba skriven av palestiniern Nimr al-Hawari 1952:

We will smash the country with our guns and obliterate every place the Jews seek shelter in. The Arabs should conduct their wives and children to safe areas until the fighting has died down.

Syriens premiärminister under kriget, Khaled al-Azm, skrev i sina memoarer 1973:

Since 1948 we have been demanding the return of the refugees to their homes. But we ourselves are the ones who encouraged them to leave.

JUDARNA FÖRDREVS FULLSTÄNDIGT

De arabiska invasionsarméerna och palestinska miliser lyckades fördriva eller mörda alla judar i de judiska kvarteren i Jerusalem samt i Judéen-Samarien (som sedermera döptes om till Västbanken), och deras mark, byar och hus konfiskerades. Ingen tilläts stanna kvar levande när Jordanien och Egypten ockuperade området. Se bilder från den etniska rensningen mot judar i Gamla Staden i ”östra” Jerusalems judiska kvarter.

(mer…)

Turkiet pressar Sverige att stoppa erkännande av folkmord

20 februari 2010

I onsdags i förra veckan tog biståndsminister Gunilla Carlsson emot en parlamentarisk delegation från Turkiets utrikesutskott. Enligt den turkiska tidningen Zaman varnade delegationen Sverige för att godkänna en kommande riksdagsmotion om erkännande av folkmordet på armenier, assyrier, syrianer, kaldéer och pontier 1915:

De turkiska politikerna varnade svenska myndigheter för att en omröstning om en sådan motion i den svenska riksdagen skulle skada de bilaterala förbindelserna och försvåra ratificeringen av undertecknade protokoll [om försoning] mellan Turkiet och Armenien.

Tidningen skriver att omröstningen i den svenska riksdagen är planerad att ske inom två veckor. Den assyriska nyhetstjänsten Aina hävdar å sin sida att det finns ett missnöje i delar av den svenska folkförsamligen med att ett beslut i frågan ständigt motarbetas.

Den här frågan riskerar att leda till besvikelse sedan den utelämnades helt i regeringens utrikesdeklaration i veckan, medan vänsteroppositionen utlovade att Sverige kommer att erkänna folkmordet vid ett eventuellt maktskifte i valet. Vänsterns inställning lyfts fram som en positiv utveckling i vad som betraktas som den ”tyngsta frågan” för bl.a. Sveriges assyrier.

Turkiets Erdogan definierade nyligen Irans Ahmadinejad som "vår vän"

(mer…)

Lögn eller inkompetens, Helle Klein?

29 maj 2009

Ingen historiker har någonsin gjort ett sådant påstående. Inte ens palestinska historiker. Det har aldrig tidigare hörts. Men i dagens Aftonbladet kommer ett ”scoop”. Den politiska chefredaktören Helle Klein skriver följande när hon ska förklara vad ”naqba” betyder:

”den stora deportationen av 700 000 palestinier i samband med att staten Israel bildades”

Aftonbladets Helle Klein

Aftonbladets Helle Klein

Påståendet är av samma typ som dem som går ut på att 11-septemberattackerna var ett insiderjobb eller dem som hävdade att den första månlandningen var inspelad i en TV-studio. Dvs en dårpippi-lögn. Även de mest radikala ”nya” Mellanösternhistorikerna uppger att mellan 80 och 90 procent av de palestinska araber som flydde det nyfödda Israel 1948 och flyttade till de invaderande fiendeländerna gjorde det på eget bevåg och efter uppmaningar av palestinska och arabiska ledare (se exempel längst ned). Detta utan att överhuvudtaget ha varit i närheten av en israel, och trots att Israel uppmanade dem att stanna kvar. Endast 10 procent (och enligt de mest radikala upp till högst 20 procent) av de som flydde ska ha tvingats att evakuera i samband med kriget, på order av israeliska soldater. Helle Kleins påstående är alltså hisnande, och tidningen bör publicera en ursäkt och en rättelse.

Det är också lögn att påstå att palestinska araber flydde ”i samband med att staten Israel bildades”. De flydde på grund av och i samband med det krig som de palestinska ledarna startade mot Israel dagen efter dess självständighetsdag, tillsammans med Egypten, Syrien, Libanon, Transjordanien och Irak, med understöd från Saudiarabien och Jemen. Utan den arabiska invasionen hade det inte funnits en enda flykting. Arabländerna ockuperade det som skulle ha blivit en palestinsk stat under de kommande 19 åren, samt stora delar av Jerusalem.

ARABERNA DEKLARERADE ÖPPET ATT DE TÄNKTE BEGÅ FOLKMORD PÅ JUDARNA

Det ska också påpekas att den arabiska sidan inte tillät någon jude att fly. Alla civila judar som påträffades ställdes upp och arkebuserades på fläcken. De judar som inte hann fly mördades omedelbart. Här handlade det inte om individuella övertramp från enskilda befälhavare. Så gick det till när de arabiska invasionsarméerna och palestinierna rensade hela Gamla Staden i Jerusalem på judar i kriget, samt i Judéen-Samarien (sedermera omdöpt till Västbanken av Jordanien) samt i Negev. Araberna fördrev eller mördade alltså 100 procent av judarna i dessa områden. Den arabiska sidans klart uttalade syfte med kriget var att genomföra ett folkmord samt att utplåna Israel. På köpet stoppade de också skapandet av en palestinsk stat. Som tur var vann Israel och överlevde folkmordsförsöket, som var en uppföljare till Adolf Hitlers insatser bara några år tidigare (med vilken palestiniernas ledare Hajj al-Amin Husseini kollaborerade). Israel hade de största förlusterna. Hela 1 procent av den israeliska befolkningen hade dödats av araberna i kriget, vilket i dagens Sverige skulle motsvara 90.000 människor. Ca. 850 000 judar fördrevs från arabländerna, och berövades sina ägodelar. Tusentals mördades också i pogromer mot judar i arabländerna.

(mer…)

Palestinsk massdemonstration för Slaktaren från Darfur

09 april 2009

I förra veckan välkomnade Arabförbundet krigsförbrytaren Omar al-Bashir till sitt toppmöte i Qatar, trots att han är efterlyst av Internationella Brottsmålsdomstolen för krigsbrott och brott mot mänskligheten i Darfur. Upp till 300.000 svarta afrikaner har massmördats och flera miljoner fördrivits av regeringstrogna arabiska miliser. Toppmötets deltagare var oeniga i alla andra frågor som de skulle behandla, förutom i sitt stöd för slaktaren från Darfur och vägran att låta honom ställas inför rätta. Även ledare som inte var närvarande vid toppmötet, såsom Egyptens Hosni Mubarak, välkomnade nyligen al-Bashir i Kairo.

Men ingen annanstans har massmördaren ett så stort folkligt stöd som bland palestinierna. Inte nog med att palestinska Hamas, Islamiska Jihad och representanter från Iran reste till Sudan i början av mars för att uttrycka solidaritet med al-Bashir. För några veckor sedan ordnades också vad nyhetsbyrån AFP beskrev som massdemonstrationer i Gaza. Där gick palestinska män, kvinnor och barn man ur huse för att uttrycka sitt stöd för krigsförbrytaren, som dessutom helt nyligen slängt ut alla hjälporganisationer från Darfur. Här är några bilder från den palestinska massdemonstrationen, som inte visats i svenska medier:

(mer…)

Dagens citat – del 13 (081228)

29 december 2008

Propagandan mot Israel har (åtminstone) tre växlar:

  • Den lägsta, vardagliga, växeln är grundtillståndet. Den omfattar framför allt den vinklade nyhetsrapporteringen, sporadiska insändare och debattartiklar, motioner och interpellationer i riksdagen, osv.
  • Mellanväxeln läggs in i anslutning till diverse årsdagar – Israels självständighetsdag, årsdagen av FNs förslag om delning av det brittiska Palestinamandatet, jämna årsdagar efter Sexdagarskriget.
  • Den högsta växeln läggs i när det drygt 60-åriga arabisk-israeliska kriget går in i en intensivare fas, som vid kriget mot Hezbollah 2006 och nu, i kriget mot Hamas. I detta läge bubblar en mångfald av befängda påståenden, historieförvängningar och ”analyser” upp. Gamla stalinister dammas av och presenteras som ”Mellanösternkännare”, vars svartvita syn på världen naturligtvis måste delges oss alla.

(mer…)