Posted tagged ‘gazas tarar granskningsnämnden’

Gazas tårar anmäls till Granskningsnämnden

27 december 2011

Juliusz Brzezinski har anmält ”Gazas tårar” till Granskningsnämnden. Du kan göra det via: http://www.radioochtv.se/Tillsyn/Granskning-av-program/Anmalan/

Program/inslag: Gazas tårar
Kanal/station: SVT1
Sändningsdag: 2011-12-20
Sändningstid: 22.00-23.25

Härmed vill jag anmäla inslaget ”Gazas tårar” i Sveriges Television SVT1 den 20 december 2011 kl. 22.00 till Granskningsnämnden för radio och TV för granskning när det gäller krav på opartiskhet och saklighet. (Mina hänvisningar till filmsekvenser använder engelsk text eftersom den svenska versionen visas inte på SVT Play beroende på starka våldsinslag i filmen.)

1. Partiskhet. Filmens grundtanke är att skildra Gazakriget (slutet av december 2008-januuari 2009) helt utan hänsyn till händelsernas bakgrund, men med hänsyn till ett antal barns upplevelser. Trots filmregissörens försäkringar om att filmen är ”opolitisk” är det dock omöjligt att undvika inslag som har tydlig politisk karaktär(bevisen nedan). Filmen, som kallas ”dokumentär”, tar politisk ställning mot en klart utpekad part, vilket strider mot officiella ”Regler för SVT, SR och UR”.
Filmen kan dock knappast kallas ”dokumentär”. Genom en skicklig manipulation med bilder som presenteras i en genomtänkt ordning vill man framkalla starka känslor mot den ”skyldiga” parten. Händelsernas ordning är inte tidslinjär utan följer regissörens önskan om intensiva visuella effekter. Det finns olidliga sekvenser där man sammanställer bilder på svårt skadade barn och försöker framkalla starka obehagskänslor. Därtill följer bildkommentarer som ofta saknar saklig grund (se nedan).

Filmens regissör uttalade sig i början av filmen och framhöll att den är ”en opolitisk antikrigsfilm”. Påståendet är falskt vilket motiveras nedan.

Klara politiska ställningstaganden återkommer flera gånger:
”Of course they are known of their crimes and the zionism…”
(huvudpersonen i filmen indoktrineras av en bekant/familjemedlem i en sekvens med en klart manipulerad bild av en israelisk patrullbåt i närheten av pojkens båt).
”May God punish them. They terrorized the children.”
”I wish the God will punish the Israelis and Egypt and all those countries which supported the Israelis.”
Filmen börjar och slutar med sekvenser i vilka man får barnen att uppmana till hat mot Israel trots påståenden att filmen är ”antikrigisk”. I början presenterar man tre barn (”huvudpersoner”). Två av dem säger att som vuxna vill de att deras yrken skall tjäna kampen mot Israel (en vill bli jurist ”…so that I can take Israelis to court”, den andre vill bli läkare ”So that I can treat and help those who are injured by the Israelis.”).

I en av slutscenerna säger samma pojke att han vill kämpa mot Israel ”Because they are killing children and they stole all our land.” I hela filmen finns det inte ett enda ord som kunde betraktas som vilja till försoning eller fred.

2. Osaklighet. Filmen innehåller många påståenden som helt och hållet saknar grund. Man måste vara medveten att olika uttalanden bygger på egna tolkningar och gissningar. T.ex.
under en bild med flera döda små barn med ett blodigt märke i bröstet konstateras: ”This is a short distance shooting”, ”Children being killed deliberately and intentionally”.

Barnen tillåts måla ut fruktansvärda bilder som redovisas i dialogerna trots att deras sanningshalt är tvivelaktig (t.ex. ”Outside I saw dead bodies cut in pieces”).

3. Filmen är varken ”opolitisk” eller ”antikrigisk”. Dess enda syfte verkar vara demonisering av staten Israel och därmed dess judiska befolkning.
Filmen har fått stor publicitet i hela världen och detta måste vara känt för SVTs ledning. Det var en stor kontrovers i samband med Toronto Film Festival för drygt ett år sedan. Den kände franske filosofen Bernard-Henri Lévy skrev då om filmen och dess konsekvenser för en växande antisemitism i sin artikel ”The Antisemitism to Come” (http://www.huffingtonpost.com/bernardhenri-levy/post_1373_b_791632.html).

Mina åsikter om ensidighet och partiskhet sammanfaller helt och hållet med Lars Adaktussons syn på filmen: http://www.metro.se/kolumner/bade-israel-och-gaza-faller-tarar/EVHkls!N1tusWEYjS23w/ och med den kritik som framförs av Bengt-Ove Andersson Generalsekreterare i Samfundet Sverige Israel: http://www.sverigeisrael.se/index.php/bloggar/bengt-ove-andersson/110-groevsta-antiisraeliska-propagandan-nagonsin-i-svt
Valet av sändningstiden på en av de största judiska helgdagarna, den första Hanukkah-dagen, ter sig också mycket märklig.

Den Statliga Svenska Televisionen visste säkert att flera andra TV-bolag hade vägrat att sända filmen med hänvisning till dess partiskhet och ensidighet. Det är omöjligt att SVT inte visste att filmen är en de facto propagandaprodukt gjord av Hamas utan regissörens och producentens direkta medverkan på plats i Gaza. Som regissören Vibeke Lökkeberg medger i SR (http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=4324341), hon och producenten Terje Kristiansson ”hade gjort filmen på distans”. De har aldrig varit i Gaza under inspelningar som beställdes med lämpliga instruktioner hos ”lokala filmare” som gjorde ”imponerande jobb”. Man kan knappast vänta sig något annat än bildmaterial som kan bäst tjäna ett propagandakrig mot staten Israel. Det är märkligt att SVT inte tog hänsyn till omständigheterna under vilka filmen spelades in. En ren propagandafilm inspelad av Hamas har alltså visats i den svenska statliga TV och detta trots att i Sveriges Radio medgav filmens regissör att den är ensidig och partisk.

Jag förmodar att man också visste om att sändningstillfället sammanfaller med en mycket viktig judisk heldag. Valet av just denna dag ter sig som en avsiktlig provokation för tusentals svenska medborgare som finns bland betalande för SVTs tjänster.

Jag anhåller om att programmet fälls i Granskningsnämnden för dess partiskhet (”kritik mot en klart utpekad part”), osaklighet och genom valet av sändningstiden avsaknad av ”respekt för privatlivet” av en betydande grupp av svenska medborgare.

Vänligen,

Juliusz Brzezinski

Sanningen om Israel – den som aldrig kommer fram i svensk media