Posted tagged ‘Herbert Tingsten’

Jan Eliassons tal på Förintelsens minnesdag

31 januari 2009

Jan Eliasson är innehavare av gästprofessuren till Torgny Segerstedts minne vid Göteborgs universitet. Man kan förmoda att i det var i denna egenskap han var huvudtalare vid Förintelsens minnesdag – ”Samling för demokrati och mänskliga rättigheter, mot nazism och politisk våld” som arrangerades av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och riksdagspartierna i Göteborg i samarbete med Göteborgs Universitet, Göteborgs stad och Judiska Församlingen i Göteborg.

(mer…)

Annonser

Dagens citat – del 18 (090102)

02 januari 2009

Tomteparaden fortsätter. Först Hjärpe, så Bjereld, och nu har turen kommit för tomtarna att paradera ända upp på Per Gahrtons loft. Mannen som envist hävdar att Radio Islam inte är antisemitisk, skriver idag att

Kanske finns det skillnader i synen på våld i arabvärlden och i Israel. Det skulle i så fall vara att arabiskt våld ofta är utslag av personlig förtvivlan, medan det israeliska övervåldet har karaktären av iskallt planerad teknikalitet.
[…]
Alltsedan Herbert Tingsten på 1950-talet gav ut pamfletten ”Det hotade Israel” har det i Sverige funnits en vanföreställning om att Israel varit utsatt för ett utplåningshot.

Det har aldrig varit sant, den israeliska militära och teknologiska överlägsenheten har alltid varit så massiv att något reellt hot inte funnits.

(mer…)

Sanningen om decenniers svek av media mot Israel

17 mars 2008

:: En stor svensk publicist och debattör om den svenska inställningen till Israel… år 1970 Sanningen om decenniers svek av media mot den judiska staten

Är du förvånad över svenska medias negativa inställning till Israel och dess existentiella kamp? Förvånas du över den positiva inställningen till Hamas och oförmåga att se den islamistiska terrorismens fula tryne?

LÄS DETTA – här hittar du förklaringen, skriven 1970. Betänk att sedan dess har två generationer journalister fostrats i en ensidig och partisk syn på Israel. (mer…)