Posted tagged ‘Hizbollah’

Iran Trappar Upp Upprustningen av Hizbollah mot Israel

18 januari 2011

Jerusalem Center for Public  Affairs
Vol 10, Nr 21 10 januari 2011
Col (ret) Dr Jacques Neriah

Översatt av Mi Grandin

Israeliska och västerländska underrättelsetjänster har länge varit medvetna om det syriska och det iranska engagemanget i Hizbollahs upprustning. Damaskus’ flygplats har identifierats som transitplats för lufttransporter av iranska vapen för vidarebefordran till Hizbollah via den öppna syrisk-libanesiska gränsen, under överinseende av den syriskasäkerhetstjänsten.
– En högre tjänsteman vid Pentagon har avslöjat att Hizbollah har
50 000 raketer och missiler, inklusive 40-50 Fatah 110-missilier
och 10 SCUD-C-missiler. Vidare har ungefär 10 000 Hizbollahkrigare
utrustats med en mängd moderna vapen medan det iranska
Revolutionära Gardet har tränat Hizbollah i användandet av dessa
vapen.
– För närvarande har Iran mer kontroll än någonsin över Hizbollah.
Den iranske generalen Hassan Madavi, befälhavare över den
libanesiska grenen av det Revolutionära Gardet, är placerad i Beirut,
tillsammansmedmängder av iranskaofficerareoch övrigaexperter.
– Den iranska säkerhetstjänsten som agerar inom strukturen för
det Revolutionära Gardet, har byggt upp många celler i Afrika,
av vilka de flesta förlitar sig på shiitiska emigranter från Libanon.
Detta genomförs inom organisationen Afrikanska Divisionen av
Jerusalem-divisonen av Gardet, en insats ledd av general Qassem
Suleymani. Efter utbildningen i Iran tjänstgör dessa som kärntrupp
vad gäller rekrytering av övriga och för att erbjuda en bas för iransk
underrättelsetjänsts aktiviteter i respektiveländer.
– I södraLibanon, med hjälp av ingenjörstruppernai det Revolutionära
Gardet, har Hizbollah grävt tunnlar vilka döljer krigarna från de
vaksamma ögonen tillhörande de israeliska UAV som patrullerar
regionen. Hizbollah kommandocentra har också utrustats med ett
oberoende kommunikationsnätverk vilket bekostas av Iran. Hizbollah
fortsätter även att förvara och gömma krigsmaterial i moskéer, skolor,
brandstationer och liknande. Enligt israelisk underrättelsetjänst har
åtminstone100 libanesiskabyar förvandlats till genuinamilitärbaser.

USA litar inte längre på Turkiet

16 augusti 2010

KONGRESSEN KAN STOPPA VAPENEXPORT TILL TURKIET

Erdogan

Sedan Turkiet fick en islamistisk regering har inte landets utrikespolitik varit sig lik. Man har klassat Ahmadinejads regim i Iran som ”vår vän” och motsatt sig FN-sanktioner mot mullorna. Man har gjort hätska utspel mot Israel till förmån för Hamas och Syrien samt försvarat den för folkmord efterlyste diktatorn i Sudan. Man misstänks för att ha använt kemiska vapen mot PKK och för att vilja skicka vapen till Hizbollah.

Nu rapporterar Financial Times att president Barack Obama i diskussioner med Turkiets premiärminister Recep Tayyip Erdogan sagt att Turkiets inställning kan få konsekvenser för de bilaterala relationerna: US issues arms deal ultimatum to Turkey:

President Barack Obama har personligen varnat Turkiets premiärminister att om inte Ankara förändrar sin inställning när det gäller Israel och Iran så är chansen liten att landet får köpa de amerikanska vapen det vill ha.

Obamas varning till Recep Tayyip Erdogan är desto mer betydelsefull eftersom Ankara vill köpa förarlösa amerikanska plan, såsom den missilbestyckade Reaper, för att attackera den kurdiska separatistgruppen PKK efter att USA drar sig ut från Irak i slutet på 2011. […]

En högt uppsatt administrationskälla sade: ”Presidenten har talat om för Erdogan att en del av Turkiets handlingar har väckt frågor i Kongressen […] om huruvida vi kan ha förtroende för Turkiet som en allierad. Det innebär att vissa av de förfrågningar som Turkiet har gjort till oss, exempelvis när det gäller att erbjuda vissa begärda vapensystem för att bekämpa PKK, kommer att bli svårare för oss att få igenom Kongressen”. 

Washington var djupt frustrerade över att Turkiet röstade nej till FN-sanktionerna mot Iran i juni. När de båda ledarna möttes senare samma månad vid G20-mötet i Toronto sade Obama till Erdogan att turkarna inte hade agerat som en allierad i FN-omröstningen”.

Obama uppmanade också Erdogan att skruva ned retoriken mot Israel, skriver Financial Times i artikeln som fått stor uppmärksamhet även i Turkiet. 

Vita Huset har förnekat att diskussionerna var förknippade med ett ultimatum.

(mer…)

Naturgasfyndigheter värda miljarder gör Israel till energiexportör

28 juli 2010

VÄRDE: TVÅ TUSEN TVÅ HUNDRA MILJARDER KRONOR

Under det senaste ett och ett halvt året har ett amerikanskt-israeliskt konsortium gjort sensationella upptäckter utanför den israeliska kusten. Man har hittat tre gigantiska naturgasfyndigheter som är så stora att Israel blir självförsörjande i två decennier och kommer att kunna exportera enorma mängder.

Israel har ingen olja, och landets ekonomi är specialiserad på högteknologi och innovation snarare än på export av naturresurser. Gasfyndigheterna blir därmed en extrabonus. Israel går hädanefter in i en ny roll på den internationella energimarknaden – som energiproducent och leverantör. Produktionen och försäljningen av naturgas börjar 2012-2015. Det senaste av de tre fynden är mer än sex gånger större än Tel Aviv till ytan. Sammanlagt uppskattas gasfyndigheterna innehålla ofattbara 610 miljarder kubikmeter naturgas, och ingår i ett område som sammanlagt kan innehålla motsvarande en femtedel av hela USA:s gastillgångar.

I artikeln ”A geopolitical game changer” i tidningen Haaretz i juni analyserade en expert vad denna smått fantastiska nyhet innebär för Israels ekonomi, och den roll som Israel kan spela som ny leverantör av naturgas till Europa och Asien. I dag köper Europa en stor del av sin naturgas via en pipeline genom Turkiet och från det nyckfulla Ryssland.

”SKAPAR EN HELT NY SITUATION”

Den här upptäckten kan säkra Israels tillgång på elektricitet, göra landet till en viktig exportör av naturgas och ge Israels ekonomi, som redan är en av världens mest spänstiga, en injektion på ca. 300 miljarder dollar (2.200 miljarder kronor) över gasfältets livstid, dvs en och en halv gånger landets BNP.

Tamar

Viktigare än så är faktumet att detta skapar en helt ny situation. För att förstå dess betydelse kan man betänka följande: världens största gasupptäckt 2009, på 238 miljarder kubikmeter, gjordes av ett amerikanskt-israeliskt konsortium på ett ställe som heter Tamar, 9 mil utanför Haifas kust. Det närliggande Leviathan-fältet bedöms vara två gånger så stort. Sammanlagt kan den försänkning i östra Medelhavet som fälten hör till rymma lika mycket naturgas som en femtedel av USA:s naturgasfyndigheter. För ett litet land som Israel kunde inte ett sådant superfynd komma vid ett bättre tillfälle. […]

Israel kommer inte längre att behöva importera naturgas. Dilemmat är snarare att bestämma vart man ska exportera överskottet, och hur man geopolitiskt på bästa sätt kan dra nytta av sin nya status som energiexportör.

EUROPA SÖKER ALTERNATIV TILL RYSK GAS

Geografiskt sett är Europa den mest naturliga marknaden, där all icke-rysk gas är mer än välkommen. Den marknaden kan nås på tre sätt från Israel. Det första skulle innebära att bygga en pipeline till Turkiet, där israelisk gas i så fall skulle förenas med det som kommer från den Kaspiska regionen på sin väg till centraleuropa. [När artikeln skrevs i juni rådde en diplomatisk kris mellan Turkiet och Israel, varför detta alternativ beskrevs som orealistiskt. Handelsförbindelserna har dock fortsatt som tidigare / FiM:s anm.].

Fartyg med flytande naturgas

Ett mer sannolikt alternativ är att Israel byggde en pipeline till Grekland via Cypern; alternativt pumpade in det till det israeliska fastlandet, gjorde gasen flytande och sedan exporterade det via båt till en europeisk terminal för flytande naturgas. Europa är inte den enda potentiella marknaden i ett sådant scenario. När gasen väl gjorts om till flytande naturgas skulle den kunna säljas till Kina, Sydkorea och Japan, som tillsammans konsumerar mer än hälften av världens flytande naturgas.

STOR EXPORTPOTENTIAL TILL ASIEN

(mer…)

Var står Carl Bildt när det gäller Iran?

22 juli 2010

”SVIKER DET IRANSKA FOLKET”

I nedanstående videoklipp med exempel på utrikesminister Carl Bildts politik gentemot Iran väcks två frågor: Varför sviker Carl Bildt det iranska folket, och varför motsätter han sig FN:s och EU:s sanktioner mot den iranska förtryckarregimen och dess atomprogram? 


Engelsk version här.

Bildt försvarade fuskvalet som återförde Mahmoud Ahmadinejad till makten för ett år sedan som ”genuint”. Han väntade också i 198 dagar (!) innan han fördömde regimens blodiga våld mot demokratidemonstranterna. När FN:s Säkerhetsråd nyligen röstade för nya sanktioner mot mullaregimen pga det misstänkta kärnvapenprogrammet valde Bildt att på sin blogg kritisera beslutet. Han motsatte sig också EU:s beslut i juni att utforma nya sanktioner som, trots det, väntas antas på måndag.

MAJORITETEN SVENSKAR VILL HA HÅRDARE SANKTIONER MOT IRAN

Kritiker i Sverige och i utlandet (se nedan) har frågat vad det verkliga motivet bakom Bildts utrikespolitiska linje är i Mellanöstern. Flera ställningstaganden tycks ju gå i rak motsats till både Moderaternas och övriga Allianspartiers inställning både politiskt och ideologiskt. De kan inte heller förklaras som cyniskt röstfiske. Nästan ingen i Sverige stödjer den iranska regimen och dess förtryck – allra minst Sveriges många exiliranier. Hela 90 procent av det svenska folket vill stoppa Iran från att skaffa kärnvapen. 78 procent av svenskarna stödjer hårdare EU-sanktioner, enligt en opinionsundersökning som publicerades idag och som visar på ett starkt folkligt svenskt och europeiskt stöd för hårdare press på Iran (se EU countries want more Iran sanctions).

BILDT AVFÄRDAR VÄRLDSSAMFUNDETS ORO FÖR IRANSKA KÄRNVAPEN

DN intervjuade Bildt idag inför regeringens principbeslut om hur de ska ställa sig till EU:s nya Iran-sanktioner som väntas antas i Bryssel på måndag. Han hade konsulterat Irans utrikesminister. Till DN antydde Bildt att Sverige begärt och fått gehör av EU för att sanktionerna inte ska försvåra för svensk-iraniers resor till Iran och transaktioner med det forna hemlandet. Men det är oklart vad Bildt i realiteten har ställt för eventuellt ytterligare villkor till sina europeiska kollegor, och om ovanstående bara är ett sätt att hitta ursäkter för sitt motstånd mot sanktioner. När regeringen idag högst motvilligt gick med på EU:s sanktioner mot Iran framgick det att man varit snabba med att försäkra sig om att svenska företag ska få fortsätta att verka i Iran som om ingenting hänt. Alla dessa förbehåll kritiseras dock av Föreningen för Demokrati i Iran (FDI). Det mest häpnadsväckande i intervjun var dock att Bildt kategoriskt avfärdade det som både FN och EU ser som det mest akuta problemet:

(DN): Det finns experter och politiker som säger att det är väldigt bråttom att avbryta det iranska kärnteknikprogrammet eftersom Iran kommit långt med att upparbeta uran.

– Det är det inte, säger Carl Bildt kort och övertygat.

Vem vet, Carl Bildt har kanske bättre information än FN:s IAEA, CIA och exempelvis de ryska, franska, tyska och israeliska underrättelseorganen som säger att kärnvapnen kan vara färdiga 2012? Och det kanske är irrelevant för Bildt att Iran brutit mot icke-spridningsavtalet i över två decennier samt hotat FN-medlemmen Israel med utplåning?

(mer…)

Hizbollah-koalition blir ny ordförande i FN:s Säkerhetsråd

29 april 2010

Hizbollahs ledare Hassan Nasrallah

PERFEKT FÖR IRANS KÄRNVAPENAMBITIONER

FN:s Säkerhetsråd får ny ordförande i nästa vecka. Under sex månader framåt är det Hizbollah-koalitionen i Libanon som ska hålla i ordförandeklubban. Nyhetsbyrån Reuters har beskrivit Libanons utrikesminister så här:

[Ali al-Shami], 64, utnämndes av den nära Hizbollah-allierade talmannen i parlamentet, Nabih Berri. Han kommer att vara landets högste diplomat när Libanon intar en plats i FN:s Säkerhetsråd [i maj].

En tredjedel av Libanons ministerposter innehas av den Syrien- och Irantrogna ”oppositionen”, varav två ministrar kommer från terrorgruppen Hizbollah, som är en väpnad iransk-syrisk marionett. 

Det nya ordförandeskapet i FN:s högsta organ kunde inte komma mer lägligt – för Iran. På måndag inleds nämligen FN:s uppföljningskonferens av icke-spridningsfördraget NPT, där det är tänkt att man ska diskutera Irans kärnprogram och nya FN-sanktioner mot regimen som i så fall måste upp i Säkerhetsrådet.

Irans Ahmadinejad med Hizbollahledaren

NEDERLAG I KAMPEN MOT KÄRNVAPENTERROR

Utrikesminister Carl Bildt kommer att närvara men är skeptisk till förutsättningarna för framgång, skriver han på sin blogg:

Hur konferensen sedan kommer att gå är i betydande utsträckning skrivet i stjärnorna, men från svensk utgångspunkt komer vi självfallet att göra vårt yttersta för att konferensen inte skall misslyckas.

Tyvärr tror jag dock att motsättningar kring Iran och nukleära frågor i den vidare regionen kommer att kasta en ganska betydande skugga över konferensen.

Under de närmaste månaderna kan man snarare förvänta sig en strid ström av arabiska utkast till resolutioner och fördömanden mot Israel.

(mer…)

Inte bara det iranska kärnvapenprogrammet som kamoufleras

22 april 2010

Iransk militärparad, Armédagen, Teheran 18 april (foto AFP)

Det är inte bara kärnvapenprogrammet som Iran har blivit en expert på att kamouflera för omvärlden. Nyhetsbyråerna visar bilder från de påpälsade paraderna på Armédagen i Teheran i söndags. Associationerna till en viss science fictionfilm ligger inte långt borta.

(mer…)

Endast Israel kan försvaga den iranska regimen med vänlighet

05 januari 2010

Den stackars chefen för det iranska fotbollförbundets internationella kansli har tvingats avgå efter att han skickat ett massmail med nyårshälsning, inklusive till det israeliska fotbollförbundet. Den islamiska regimen, som för krig mot Israel via Hamas och Hizbollah, förbjuder den iranska befolkningen från att ha kontakter med israeler. Två ansvariga på det israeliska fotbollförbundet svarade med ett mail där de önskade ”ett gott nytt år till det goda iranska folket” och ”ett bra fotbollsår”.

När en israelisk radiostation ringde upp det iranska fotbollförbundet för att få en kommentar till händelsen bröt det ut panik igen:

– Ringer du från Israel? Jag kan inte prata med dig. Det är ett misstag, det är ett misstag, sade chefen för förbundets internationella relationer Mohammad Ali Ardebili.

Bloggaren Elder of Ziyon menar att detta skulle kunna vara en bra metod för att hjälpa det iranska folket att försvaga den islamiska regimen på ett trevligt sätt. Låt regimens höjdare tvingas avgå p.g.a. kontakter med ”sionisterna”! Israel är ju faktiskt det enda landet som kan göra det utan militärt ingripande:

(mer…)