Posted tagged ‘Jan Björklund’

Sabuni: Inga svenska ministrar till Durban II

17 april 2009
Integrationsminister Nyamko Sabuni

Integrationsminister Nyamko Sabuni

All heder till integrationsminister Nyamko Sabuni som idag meddelade att:

Sverige skickar ingen representant på ministernivå till den FN-konferens om rasism som inleds i Genève på måndag.

Det har ju varit tunga och problematiska förhandlingar som visserligen har vänt senaste veckan till att bli konstruktiva och rätt så bra, men vi har bestämt att Sverige medverkar inte på ministernivå.

(mer…)

Annonser

Massmedia om Gaza-konflikten

23 januari 2009

Juliusz Brzezinski har skrivit om mediernas agerande i samband med Hamaskriget. Artikeln har även publicerats i Medievärlden:

Rapporteringen kring Gaza-konflikten får mycket stort utrymme i massmedia och i de flesta fall är den ”förstasidesstoff”. Beroende på att relativt få journalister finns direkt på platsen är många uppgifter osäkra och ofta motstridiga.

Ledarsidorna följer på förutsägbart sätt sin politiska linje och vinklar ledarna därefter, mestadels kritiskt mot Israel. Samma sak gäller Sveriges Radio och nyhetssändningar i TV, som mycket sällan ger tillfälle att balansera nyhetsbilden genom att låta den israeliska sidan framlägga sina synpunkter.

I de fall då Israels representanter kunde komma till tals (som t.ex. Israels ambassadör i Sverige, Benny Dagan) översattes deras svar mycket sparsamt så att budskapet ofta inte kunde komma fram. Liksom press och radio har TV-stationer valt sida i denna konflikt, även om SVT är något mera objektiv än TV4. Sändningar från TV4 karakteriseras av en ovanlig ensidighet. En genomgång av rubriker på TV4-arkiv om Mellanöstern. visar att Israel presenteras som helt och hållet ansvarigt för konflikten.

(mer…)

Jan Björklunds tal i Stockholms synagoga 2008-01-27

29 januari 2008

Tal av utbildningsminister Jan Björklund vid minneshögtid över Förintelsen i Stockholms synagoga den 27 januari 2008 (pdf.fil)