Posted tagged ‘Jan Eliasson’

Jan Eliassons tal på Förintelsens minnesdag

31 januari 2009

Jan Eliasson är innehavare av gästprofessuren till Torgny Segerstedts minne vid Göteborgs universitet. Man kan förmoda att i det var i denna egenskap han var huvudtalare vid Förintelsens minnesdag – ”Samling för demokrati och mänskliga rättigheter, mot nazism och politisk våld” som arrangerades av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och riksdagspartierna i Göteborg i samarbete med Göteborgs Universitet, Göteborgs stad och Judiska Församlingen i Göteborg.

(mer…)

Annonser

Jan Eliasson eftersträvar större träffsäkerhet hos Hamas bomber

15 januari 2009

Jan Eliasson, f d socialdemokratisk utrikesminister och misslyckad FN-medlare i Darfur, har uttalat sig om Gaza kriget. Som väntat kom han med stark kritik mot Israel. Israel har rätt att försvara sig men Israels aktion är oproportionerlig och Israel använder övervåld. Han hänvisade till att 600 palestinier dött och bara 14 israeler.

Låt oss analysera situationen. Under åtta år har palestinierna skjutit ca 8.000 raketer mot civila i Israel. Israel har ett bra civilförsvar. Det finns alarmsystem och skyddsrum. Dessutom har palestinska vapen sämre träffsäkerhet.

Israel har en av världens starkaste arméer. Man använder vapnen på ett effektivt sätt och varnar civila innan man bombar. Hamas och andra terrororganisationer opererar från tätt befolkade områden där civila bor. De gömmer sig i sjukhus och skjuter raketer från bostadsområden.

Hur vill Eliasson att man skall stoppa dessa terrorister? Han lämnar inga förslag, eftersom han inte har förslag eller lösningar. Han är inte okunnig. Han vet att det är omöjligt att skydda israelisk civilbefolkning mot terrorister på annat sätt. Varför agerade han inte när terroristerna sköt på civila israeler under åtta år? Jag har aldrig hört ett ord från honom som krävde att Hamasledare skall ställas inför internationell domstol för krigsförbrytelse. Utifrån hans antiisraeliska agerande drar jag slutsatsen att han menar att om Hamas varit mer framgångsrika och dödade fler israeler, så skulle det vara mer rättvist och Israels aktioner skulle därmed vara mer proportionerliga.

Hans deltagande, tillsammans med Mona Sahlin, i en demonstration mot Israel där parollerna var ”Död åt Israel” visar att han inte är någon fredsmäklare. Han är en simpel antiisrael som stödjer terrorism mot Mellanösterns enda demokrati, Israel.

Han kommer att gå till historieböckerna som en Israelkritiker som tillsammans med andra socialdemokrater, som t ex Sten Andersson, Evert Svensson, Margareta Winberg m fl, räknas som Israelhatare. Indirekt stödjer de terrorismen.

Oded Meiri

SvD 2 3 4 5
DN 2 3 4
Sydsvenskan 2
VG 2 3 4 5 6
Dagbladet 2 3 4 5 6

MXp, Israel i Sverige, Ilya Meyer, gudmundson, I Gilboas svala skugga, Dick Erixon, Jihad i Malmö, Al Hamatzav, Sapere aude!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,