Posted tagged ‘korruption’

Biståndsminister Gunilla Carlsson finansierar demoniseringen av Israel

18 april 2010

Biståndsminister Gunilla Carlsson

INGA ”REFORMER” AV PALESTINAKAMPANJERNA ÄNNU

Det börjar bli svårt att hålla räkningen på antalet debattartiklar som biståndsminister Gunilla Carlsson (M) skrivit om sin ”reformering” av biståndet. På söndagen kom ännu en.

Gemensamt för allt hon har skrivit om sin modernisering av biståndet är att det ska stärka demokratiskt samhällsbygge, fred och mänskliga rättigheter, inkl. kvinnors. Men gemensamt är också att hon i varje sådan artikel låtsats som att den stora elefanten i rummet inte fanns: dvs det gigantiska och djupt förfelade Palestinabiståndet. Allt dessutom kopplat till en regeringsfinansierad demoniseringskampanj mot Israel i Sverige via ett stort antal organisationer vilken saknar motstycke i andra västländer, och som är fullständigt kontraproduktiv och oetisk.

På det här området har många av regeringens väljare förväntat sig en förändring av den politik som fördes av tidigare regeringar.

Längre ned ger vi ett exempel på hur det på ett svenskt föredrag med en så kallad ”följeslagare” som ledsagats runt på Västbanken gavs en så pass ensidig, hatisk och stigmatiserande bild av situationen att en åhörare reste sig och föreslog att man borde ”skära halsen av alla judar”. Föredragshållaren tog inte entydigt avstånd från propåerna.

STÖD TILL FREDSMOTSTÅND

Gunilla Carlsson har inte gjort någon som helst märkbar revidering i den biståndspost som tillhör Sveriges största. Drygt 800 miljoner skattekronor går till palestinierna i år, och det har bara stigit under mandatperioden. Vårt land är världens tredje största bidragsgivare till Västbanken och Gaza. Endast supermakten USA samt EU:s gemensamma institutioner skänker mer. Och vi talar i absoluta värden. 

Sverige skänker genom SIDA mer pengar till palestinierna än till hundrafallt större länder med avsevärt mer skriande behov, såsom D.R. Kongo, Sudan/Darfur och Uganda. Sverige är också den tredje största finansiären av den djupt korrumperade och Hamasinfiltrerade palestinskledda organisationen UNRWA. Kopplat till detta finns en perverterad regeringsfinansierad lobbykampanj med udden riktad mot staten Israel. 

VILLKORSLÖST PALESTINABISTÅND

Vi missunnar inte palestinierna att tacka ja till att leva på internationellt bistånd. De är världens största bidragsmottagare per capita. Det är upp till den svenska regeringen att bestämma om vi ska vara världsledande på att skicka våra skattepengar dit. Nästan alla andra regeringer i världen har valt att lägga sig på en bråkdel av Sveriges miljardrullning. Särskilt mot bakgrund av Yassir Arafats intifador, Hamaskuppen i Gaza, raketkriget mot Israel, den väldokumenterade korruptionen hos den Palestinska Myndigheten och UNRWA, samt den palestinska vägran att sätta sig i fredsförhandlingar. Om Sverige vill göra tvärtemot resten av världen med våra skattepengar så är det dess ansvar.

SKATTEFINANSIERAD HATKAMPANJ MOT ISRAEL

Men det är obegripligt att regeringen inte använder sin roll som huvudfinansiär av palestinierna till att ställa krav på att den palestinska ledningen börjar fredsförhandla med Israel, avbryter hyllningar till massmord på israeler och motverkar terrorgrupper. Utan fredsförhandlingar om nya gränser och andra utestående frågor blir det ju ingen palestinsk stat.

Allra mest vedervärdig är dock den mångmiljonrullning som Gunilla Carlsson ansvarar för till rent politiska lobbygrupper som sysslar med stigmatisering av Israel i Sverige. Inte i något annat biståndsområde läggs svenska pengar på politisk propaganda. Där nöjer man sig med att hjälpa till i utvecklingsarbetet. Men i fallet Israel utgör de kampanjerna en betydande del av rekordbiståndet till palestinierna. Skandalöst nog handlar den politiska lobbyingen inte om att få palestinierna att sätta sig vid förhandlingsbordet, att erkänna den judiska staten eller att upphöra med terrorism. Nej, den syftar uteslutande till att göra Israel till en pariahstat, att ifrågasätta dess rätt att existera med nya framförhandlade säkra gränser, samt att lägga skulden för konflikten uteslutande på Israel eller Israels försvar.

Man gör det genom finansiering av mestadels israelfientliga, vänsterkristna eller vänsterextrema grupper som under årens lopp utvecklat en perverterad bild av konflikten och av folkrätten. Någon gång slänger man in en tom fras om Israels rätt att existera i en ”rättvis” fred, samt att ”terror självklart måste fördömas”, men man visar ingen som helst förståelse för att Israel måste sätta in mer konkreta åtgärder än bara fördömanden för att rädda liv. Och man lyfter inte ett finger för att palestinierna ska acceptera den judiska staten såsom Israel välkomnar en palestinsk stat.

Fred uppnås som bekant inte av den som mest kan slå på, ”bojkotta” eller ”sätta press” på Israel – som flera gånger bevisat att man delar denna strävan – utan genom att uppmana parterna att själva närma sig varandra genom direkta förhandlingar istället för våld.

(mer…)

Annonser

Tomas Ramberg i Lördagsintervjun: Låt Israel betala för Hamas terror

29 november 2009

TERROR INGET SKÄL ATT OMPRÖVA SVERIGES PALESTINABISTÅND

Tomas Ramberg, SR

Biståndsminister Gunilla Carlsson var gäst i Ekots Lördagsintervju för att svara på programledaren Tomas Rambergs frågor. Men tyvärr föll diskussionen om biståndets effektivitet platt, när programledaren istället för att ifrågasätta varför Sverige är världens tredje största biståndsgivare till palestinierna, valde att angripa Israel. För bara två veckor sedan bjöd programledaren in Richard Goldstone så att radiolyssnarna, för vilken gång i ordningen, under 30 minuter fick höra på ensidig kritik mot Israels insatser gentemot Hamas i Gaza.

Intervjun med biståndsministern inleddes med att Tomas Ramberg pressade henne om effektiviteten i det svenska biståndet till Afghanistan. Syftet där är att stötta demokratiutvecklingen, utveckla en rättsstat och stärka rättigheterna för kvinnor. Hur kan Sverige ge så mycket pengar till det ”korrupta” afghanska styret och president Hamid Karzai? undrade han.

"Svälten" i Gaza. Foto i tidningen Palestine Today (26/11)

Diskussionen övergick sedan till att handla om det svenska biståndet till palestinierna. Sverige är världens tredje största biståndsgivare till palestinierna, och skickar 750 miljoner kronor per år. Endast EU som gemensam institution, samt USA, ger mer (!)

(mer…)

Malmö Stad slingrade sig runt kommunallagen inför Davis Cup

24 februari 2009

Fred i Mellanösterns Oded Meiri berättar hur Malmös Fritidsnämnd valde att inte ”justera” sina protokoll rörande beslutet om Davis Cup-matchen mot Israel. På så vis blockerades effektivt medborgarnas rätt att överklaga, som kommunallagen ger.

Förra året spelade Sverige Davis Cup-match i Israel och vann med siffrorna 3-2. Enligt Svenska Tennisförbundet fick de svenska gästerna ett trevligt välkomnande. I den civiliserade världen bör israeliska spelare vara lika välkomna till Sverige och Malmö där returmatchen skulle spelas.

Men Malmö följer inte civiliserade regler. Enligt vänstermajoriteten i fritidsnämnden skall tennismatchen mellan Sverige och Israel i Davis Cup 6–8 mars spelas inför tomma läktare, utan betalande publik. Enligt fritidsnämndens ordförande Bengt Forsberg (S) har hotbilden mot matchen hela tiden ökat. Man anser nu inte att man kan garantera publikens och deltagarnas säkerhet i Baltiska Hallen. En ”halv seger”, förkunnar Stoppa matchen-kampanjen. Detta bekräftade andre vice ordförande Carlos Gonzáles Ramos (V).

(mer…)

Dagens citat – del 16 (081231)

31 december 2008

I söndags skrev Ulf Bjereld en artikel på Newsmill med rubriken Återigen stora skillnader i synen på Israel mellan s och de borgerliga. Förmodligen är det inte Bjereld själv som valt det, men träffande nog pryds artikeln av en bild på de goda vännerna Yassir Arafat och Sten Andersson.

Ingen människa torde ha åsamkat större elände för både israeler och palestinier än just Arafat. Skadan orsakade han på två sätt – hans renodlade antisemitism gjorde att han aldrig strävade efter fred, utan enbart efter en militär seger, och hans gigantiska försnillning av biståndspengar bibehöll den ekonomiska misären bland palestinier. Enligt magasinet Forbes kom Arafat 2003 på sjätte plats på listan över ”världens rikaste kungar, drottningar och despoter”, en lista som visserligen ska tas med en stor nypa salt…men ändå.

(mer…)

Avbryt presstödet till rasistiska Skånska Dagbladet (Skånskan)

22 december 2008

Tidningen Skånskans (Skånska Dagbladets) presstöd var hotat inför nästa år. Både anklagelser om missbruk av presstöd samt den fördomsfulla opinionsbildningen på ledarsidan var starka skäl att avslå tidningens ansökan om mer pengar. Istället tvingas skattebetalarna nu, enligt fredagens beslut i Presstödsnämnden, punga ut med 63,7 miljoner kronor till tidningen under 2009, en futtig minskning med 1,7 miljoner jämfört med 2008.

Tidningen anklagas för att ha använt 15 miljoner kronor av sina statliga presstödspengar under 2007  för att gå i borgen för ett danskt tryckeri. Det ledde till klagomål hos EU-kommissionen för snedvridning av konkurrensen.

Skånskans ledarsida har dessutom utvecklats till en unken hatskrift. Chefredaktör är Jan A Johansson. Ledarredaktionen hemfaller regelbundet till stereotyper som väcker mörka minnen. En av dem är åsikten att det är en försvårande omständighet för en politiker att vara jude.

(mer…)