Posted tagged ‘Kristallnatten’

Talet i Göteborgs Synagoga till minne av Novemberpogromen i Tyskland (Kristallnatten)

14 november 2011

Idag räcker det med att Israel i sin politik gör något felaktigt, eller bara något som kan ifrågasättas, vilket faktiskt händer då och då, för att den fördomsfulla förföljelsen skall blossa upp på nytt. Tidningarna fylls från tid till annan av Israelkritik som även när den är sakligt befogad vanligtvis är ensidig, onyanserad och framförd i hätska ordalag. När så sker kommer hatet, hoten och våldet tillbaka. Också här i trygga Sverige.Även etablerad press ger iblandutrymme åt klassisk antisemitisk ryktesspridning. Resultatet blir att judiska begravningsplatser skändas på nytt. Kapell och synagogor utsätts återigen för skadegörelse. Judar gömmer på nytt sina kippot och Davidstjärnor för att inte trakasseras och misshandlas. I Malmö har det gått så långt att många smyger in till synagogan genom bak- och sidovägar. Våra gudstjänster måste skyddas av vakter, liksom lektionerna i judiska skolor.

Det sägs ibland att vi överdriver. Att vi är överkänsliga. Men vi känner igen tecknen. Vi vet också att brott mot judar är det hatbrott som växer snabbast.

Många opinionsbildare förklarar och försvarar angreppen genom att hänvisa till Israels politik, som då ofta beskrivs på ett sätt som vanställer densamma. Antisemitismen föddes dock inte med Israel, den fanns långt dessförinnan.Israel är inte ofelbart –det är ingen stat. Israel har under lång tid kämpat mot existentiella hot, som ingen annan stat någonsin har tvingats leva med under tillnärmelsevis lika lång tid. Israel har därför inte kunnat ta några risker. Ett allvarligt felsteg hade lätt kunnat bli det sista.

En sådan situation kan inte i längden hanteras utan att misstag uppkommer. Om man tänker bort Israel skulle antisemitismen inte klinga bort. Tvärtom –den skulle tvärtom under nya förevändningar nå nya höjder. Förintelsen skulle då utan tvekan komma att fullbordas. Att det idag finns en judisk stat är den försäkran vi har mot att Förintelsen fullbordas.

I arabvärlden är antisemitismen spridd. Judehatet går öppet hand i hand med fientligheten mot Israel.Antisemitisk litteratur trycks i ständigt nya upplagor. Antisemitiska filmer och TV-serier är populära. Skolböcker är inpyrda med antisemitiska vanföreställningar. Den befängda uppfattningen att det var judar som låg bakom attacken mot World Trade Center i New York är en etablerad sanning i den delen av världen. Vanföreställningar om judars ondska och lömska konspirationer om världsherravälde är vanliga. Det finns stora och populära organisationer som Hizbollah, Hamas och Al Qaida, som inte sticker under stol med att deras politiska mål är att fullborda Förintelsen. Politiska ledare med Irans premiärminister i spetsen sprider samma budskap.

Iran bygger kärnvapen som riktas mot Israel. Varför ? Israel är ett litet land. Minsta lilla kärnvapenstridsspets skulle göra hela området obeboeligt i många generationer. Syftet kan inte vara att använda marken till något annat -utan att mörda alla som bor där. Problemet för antisemiterna är nämligen inte Israels politik, utan dess existens. Israel står nämligen i vägen för ett fullbordande av Förintelsen.

Allan Stutzinsky i Göteborgs Synagoga 9/11-2011

Tillbaka till huvudsidan

Annonser

Som ett brev på posten…

10 november 2008

Mycket kan man beskylla vänsterextremisterna för, men oförutsägbara är de då rakt inte.

I bloggposten Är det så här Kristallnatten ska högtidlighållas? tidigare idag skrev jag bl a:

När vänstern kidnappar Kristallnatten gör de det med en rad förvrängningar, i syfte att skräddarsy historien efter sina egna önskemål:

  • De vill inte kännas vid att Kristallnatten var en renodlat antisemitisk pogrom, utan talar i allmänna ordalag om rasism, xenofobi, islamofobi och andra i sammanhanget helt ovidkommande termer.
  • De påstår att rasism är en följd av kapitalism eller borgerlig politik. Ett alltigenom löjeväckande påstående, men passar dem bra då de vill vinna röster från svagt begåvade människor.
  • De påstår att Israel är en rasistisk stat, också det ett löjeväckande påstående. På det viset motiverar de att de använder Kristallnatten för att attackera…just det – judar.

Jag hittade ett tal som Peter Cohen från Sveriges Kommunistiska Parti höll idag under en manifestation arrangerad av diverse vänsterrörelser. Undrar om karln har använt min bloggpost som mall för sitt tal, för han prickar in tre rätt av tre möjliga:

(mer…)

Hat förenar vänstern även under minnestund för Kristallnatten

10 november 2008

Vänstern i Sverige baserar sin ideologi på hat mot liberalismen, USA och naturligtvis Israel. Under alla år har många vänsterinriktade organisationer med statliga pengar byggt sin huvudsakliga verksamhet på hat. Dessa organisationer har omfattande verksamheter över hela Sverige. Det finns ett djupgående samarbete mellan t ex den socialdemokratiska Broderskapsrörelsen, bildningsförbudet ABF och Kommunistiska Partiet (f d kpml(r)) när det gäller aktioner mot Israel. I förra veckan besökte jag Folkets Hus i Göteborg, där ABF anordnade en kväll med rubriken ”Rapport från Israel-Palestina med deltagande av Henry Ascher (Kommunistiska Partiet), Ulf Carmesund (internationell sekreterare i Broderskapsrörelsen) och Bitti Ingemansson (”ekumenisk följeslagare”). Tillställningen var direkt hatiskt inställd till Israels existens som judisk stat.

(mer…)

Är det så här Kristallnatten ska högtidlighållas?

09 november 2008

I tre bloggposter har vi nu varnat för att antisemiter försöker använda Kristallnatten för sin egen snöda vinnings skull:

Klicka här för att se en bild av hur dessa typer går till väga i sin ”antirasistiska kamp”!

Vad är det ni ser på bilden? Jo, en maskerad vänsteraktivist i färd med att krossa fönster på den israeliska turistbyrån. Detta skedde under de antisemitiska kravallerna i Stockholm den 21 mars 2004, då hundratals vänsterextremister försökte storma en fest som hölls på Nalen för att samla in pengar till välgörenhet i Israel. Då vänsterextremisterna inte kunde ta sig förbi kravallpoliserna, vandaliserade de i stället den israeliska turistbyrån.

När vänstern kidnappar Kristallnatten gör de det med en rad förvrängningar, i syfte att skräddarsy historien efter sina egna önskemål:

  • De vill inte kännas vid att Kristallnatten var en renodlat antisemitisk pogrom, utan talar i allmänna ordalag om rasism, xenofobi, islamofobi och andra i sammanhanget helt ovidkommande termer.
  • De påstår att rasism är en följd av kapitalism eller borgerlig politik. Ett alltigenom löjeväckande påstående, men passar dem bra då de vill vinna röster från svagt begåvade människor.
  • De påstår att Israel är en rasistisk stat, också det ett löjeväckande påstående. På det viset motiverar de att de använder Kristallnatten för att attackera…just det – judar.

Om ni verkligen vill hedra Kristallnattens offer, och bekämpa alla former av rasism – ta då avstånd från den rasistiska vänstern!

Artikel i SvD

Artikel i Sydsvenskan

Artikel i SvD

Artikel i DN

/red

Bengt-Ove Andersson om Kristallnatten

08 november 2008

Även i Nya Wermlands-Tidningen uppmärksammas antisemiternas försök att skända Kristallnattens offer. I en debattartikel med rubriken Måtte Europa inte glömma skriver Bengt-Ove Andersson:

(mer…)

Alf Norbäck om Kristallnatten

08 november 2008

I Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar skriver Alf Norbäck idag om Kristallnatten 9-10 november 1938, då

267 synagogor brändes ned, 7 500 butiker vandaliserades med fönsterglas i drivor på trottoarerna. Många judar dödades och 30 000 fördes till koncentrationsläger.

Davidsstjärnan fick symbolisera det folk som inte hade rätt att leva. Klottrare såg till att kvarvarande rutor märktes ut med en stjärna och alla judar måste i fortsättningen bära en armbindel med en gul stjärna så att de andra, arierna, skulle veta vilka man skulle spotta på. Armbindlarna gjorde det sedan lättare för nazisterna att samla in judarna för transport till dödslägren.

Hans slutsatser är glasklara:

Människor bär på det ondas och det godas möjlighet inom sig. Om omständigheterna drar åt det onda hållet, förlorar många sin inre moraliska kompassriktning och blir ondskans hantlangare.

Vi bör tänka oss för flera gånger innan vi sätter våra namn på listor för bojkott av israeliska varor eller ägnar oss åt antisionism det vill säga förbud mot invandring till Israel av förföljda judar från hela världen. Steget till en ny Förintelse är då inte långt, i synnerhet som Iran har en sådan inplanerad, något som landet inte precis håller hemligt.

Nu vill de ta ifrån oss våra döda också

07 november 2008

Det finns fräckhet, och så finns det chutzpah.

(mer…)