Posted tagged ‘Kuba’

Durban II är farligt, trots nytt utkast (VIDEO)

14 april 2009

EU-länderna tänker delta i Durban II-konferensen. Den bakomliggande tanken är att det är bättre att delta och kunna påverka än att helt stå utanför. Det är svårt att avgöra om det resonemanget håller. Resultatet vet vi i slutet av nästa vecka.

Tveklöst är däremot att EU-länderna, och därmed även Sverige, måste vara på sin vakt. Som vi påvisar här nedan är förutsättningarna för ett positivt resultat av konferensen dåliga. Det omarbetade utkastet är fortfarande ytterst bristfälligt, och viljan till en riktig dialog saknas helt hos många av de deltagande länderna, mest påtagligt hos en del av arkitekterna bakom de båda utkasten. Det lär därför inte komma som någon överraskning om många delegationer väljer att lämna konferensen på ett tidigt stadium.

Jonathan Leman kunde för ett tag sen berätta att åtminstone en svensk tar ställning för Durban II – Patrik Forsén, rasistisk debattör och tidigare ordförande för Nationaldemokratisk Ungdom. Forsén är inte längre ensam. I tisdagens Västerbottens-Kuriren får han sällskap av Urban Stoltz från Nätverket Bojkotta Israel i Umeå.

Men bortsett från dessa två är tonen enhälligt kritisk. De tre svenska organisationer som förra veckan skrivit under uppropet till försvar för rätten att kritisera religioner har nu fått sällskap av ytterligare fyra;

(mer…)

Nu höjs rösterna mot Durban II i svenska medier

24 mars 2009

Jämfört med Danmark har Sverige förhållit sig relativt passivt i frågan om rasismkonferensen Durban II. Nyligen höjde dock 21 riksdagsledamöter rösten i ett upprop till regeringen mot spektaklet. Och fler röster gör sig nu hörda. I SvD publicerades i fredags en insändare skriven av Tobias Åström (klicka bilden nedan):

Vår rädsla för att bli stämplade som rasister får inte gå så långt att det blir förbjudet att kritisera vissa idébyggen. Det som inte tål granskning är det som måste granskas!

(mer…)

Bockar till trädgårdsmästare – om FNs cirkus

20 november 2008

Mats Tunehag har skrivit en lysande ledare i Världen Idag, där han kritiserar det sätt varpå FNs (välmenade, får man väl anta) arrangemang gång efter annan kapas av intoleransens företrädare:

(mer…)

Svenskt kulturliv som plattform för antiisraelisk propaganda

17 februari 2008
GP-KULTURKRÖNIKA START FÖR SVENSK PERESTROJKA? GP-Krönikan Rätt står mot rätt av Gunilla Grahn-Hinnfors (080216) med kritik av debattkvällen den 14 februari på Göteborgs Stadsteater noterar FiM med tacksamhet. (mer…)