Posted tagged ‘Libanon’

Iran Trappar Upp Upprustningen av Hizbollah mot Israel

18 januari 2011

Jerusalem Center for Public  Affairs
Vol 10, Nr 21 10 januari 2011
Col (ret) Dr Jacques Neriah

Översatt av Mi Grandin

Israeliska och västerländska underrättelsetjänster har länge varit medvetna om det syriska och det iranska engagemanget i Hizbollahs upprustning. Damaskus’ flygplats har identifierats som transitplats för lufttransporter av iranska vapen för vidarebefordran till Hizbollah via den öppna syrisk-libanesiska gränsen, under överinseende av den syriskasäkerhetstjänsten.
– En högre tjänsteman vid Pentagon har avslöjat att Hizbollah har
50 000 raketer och missiler, inklusive 40-50 Fatah 110-missilier
och 10 SCUD-C-missiler. Vidare har ungefär 10 000 Hizbollahkrigare
utrustats med en mängd moderna vapen medan det iranska
Revolutionära Gardet har tränat Hizbollah i användandet av dessa
vapen.
– För närvarande har Iran mer kontroll än någonsin över Hizbollah.
Den iranske generalen Hassan Madavi, befälhavare över den
libanesiska grenen av det Revolutionära Gardet, är placerad i Beirut,
tillsammansmedmängder av iranskaofficerareoch övrigaexperter.
– Den iranska säkerhetstjänsten som agerar inom strukturen för
det Revolutionära Gardet, har byggt upp många celler i Afrika,
av vilka de flesta förlitar sig på shiitiska emigranter från Libanon.
Detta genomförs inom organisationen Afrikanska Divisionen av
Jerusalem-divisonen av Gardet, en insats ledd av general Qassem
Suleymani. Efter utbildningen i Iran tjänstgör dessa som kärntrupp
vad gäller rekrytering av övriga och för att erbjuda en bas för iransk
underrättelsetjänsts aktiviteter i respektiveländer.
– I södraLibanon, med hjälp av ingenjörstruppernai det Revolutionära
Gardet, har Hizbollah grävt tunnlar vilka döljer krigarna från de
vaksamma ögonen tillhörande de israeliska UAV som patrullerar
regionen. Hizbollah kommandocentra har också utrustats med ett
oberoende kommunikationsnätverk vilket bekostas av Iran. Hizbollah
fortsätter även att förvara och gömma krigsmaterial i moskéer, skolor,
brandstationer och liknande. Enligt israelisk underrättelsetjänst har
åtminstone100 libanesiskabyar förvandlats till genuinamilitärbaser.

Naturgasfyndigheter värda miljarder gör Israel till energiexportör

28 juli 2010

VÄRDE: TVÅ TUSEN TVÅ HUNDRA MILJARDER KRONOR

Under det senaste ett och ett halvt året har ett amerikanskt-israeliskt konsortium gjort sensationella upptäckter utanför den israeliska kusten. Man har hittat tre gigantiska naturgasfyndigheter som är så stora att Israel blir självförsörjande i två decennier och kommer att kunna exportera enorma mängder.

Israel har ingen olja, och landets ekonomi är specialiserad på högteknologi och innovation snarare än på export av naturresurser. Gasfyndigheterna blir därmed en extrabonus. Israel går hädanefter in i en ny roll på den internationella energimarknaden – som energiproducent och leverantör. Produktionen och försäljningen av naturgas börjar 2012-2015. Det senaste av de tre fynden är mer än sex gånger större än Tel Aviv till ytan. Sammanlagt uppskattas gasfyndigheterna innehålla ofattbara 610 miljarder kubikmeter naturgas, och ingår i ett område som sammanlagt kan innehålla motsvarande en femtedel av hela USA:s gastillgångar.

I artikeln ”A geopolitical game changer” i tidningen Haaretz i juni analyserade en expert vad denna smått fantastiska nyhet innebär för Israels ekonomi, och den roll som Israel kan spela som ny leverantör av naturgas till Europa och Asien. I dag köper Europa en stor del av sin naturgas via en pipeline genom Turkiet och från det nyckfulla Ryssland.

”SKAPAR EN HELT NY SITUATION”

Den här upptäckten kan säkra Israels tillgång på elektricitet, göra landet till en viktig exportör av naturgas och ge Israels ekonomi, som redan är en av världens mest spänstiga, en injektion på ca. 300 miljarder dollar (2.200 miljarder kronor) över gasfältets livstid, dvs en och en halv gånger landets BNP.

Tamar

Viktigare än så är faktumet att detta skapar en helt ny situation. För att förstå dess betydelse kan man betänka följande: världens största gasupptäckt 2009, på 238 miljarder kubikmeter, gjordes av ett amerikanskt-israeliskt konsortium på ett ställe som heter Tamar, 9 mil utanför Haifas kust. Det närliggande Leviathan-fältet bedöms vara två gånger så stort. Sammanlagt kan den försänkning i östra Medelhavet som fälten hör till rymma lika mycket naturgas som en femtedel av USA:s naturgasfyndigheter. För ett litet land som Israel kunde inte ett sådant superfynd komma vid ett bättre tillfälle. […]

Israel kommer inte längre att behöva importera naturgas. Dilemmat är snarare att bestämma vart man ska exportera överskottet, och hur man geopolitiskt på bästa sätt kan dra nytta av sin nya status som energiexportör.

EUROPA SÖKER ALTERNATIV TILL RYSK GAS

Geografiskt sett är Europa den mest naturliga marknaden, där all icke-rysk gas är mer än välkommen. Den marknaden kan nås på tre sätt från Israel. Det första skulle innebära att bygga en pipeline till Turkiet, där israelisk gas i så fall skulle förenas med det som kommer från den Kaspiska regionen på sin väg till centraleuropa. [När artikeln skrevs i juni rådde en diplomatisk kris mellan Turkiet och Israel, varför detta alternativ beskrevs som orealistiskt. Handelsförbindelserna har dock fortsatt som tidigare / FiM:s anm.].

Fartyg med flytande naturgas

Ett mer sannolikt alternativ är att Israel byggde en pipeline till Grekland via Cypern; alternativt pumpade in det till det israeliska fastlandet, gjorde gasen flytande och sedan exporterade det via båt till en europeisk terminal för flytande naturgas. Europa är inte den enda potentiella marknaden i ett sådant scenario. När gasen väl gjorts om till flytande naturgas skulle den kunna säljas till Kina, Sydkorea och Japan, som tillsammans konsumerar mer än hälften av världens flytande naturgas.

STOR EXPORTPOTENTIAL TILL ASIEN

(mer…)

Hizbollah-koalition blir ny ordförande i FN:s Säkerhetsråd

29 april 2010

Hizbollahs ledare Hassan Nasrallah

PERFEKT FÖR IRANS KÄRNVAPENAMBITIONER

FN:s Säkerhetsråd får ny ordförande i nästa vecka. Under sex månader framåt är det Hizbollah-koalitionen i Libanon som ska hålla i ordförandeklubban. Nyhetsbyrån Reuters har beskrivit Libanons utrikesminister så här:

[Ali al-Shami], 64, utnämndes av den nära Hizbollah-allierade talmannen i parlamentet, Nabih Berri. Han kommer att vara landets högste diplomat när Libanon intar en plats i FN:s Säkerhetsråd [i maj].

En tredjedel av Libanons ministerposter innehas av den Syrien- och Irantrogna ”oppositionen”, varav två ministrar kommer från terrorgruppen Hizbollah, som är en väpnad iransk-syrisk marionett. 

Det nya ordförandeskapet i FN:s högsta organ kunde inte komma mer lägligt – för Iran. På måndag inleds nämligen FN:s uppföljningskonferens av icke-spridningsfördraget NPT, där det är tänkt att man ska diskutera Irans kärnprogram och nya FN-sanktioner mot regimen som i så fall måste upp i Säkerhetsrådet.

Irans Ahmadinejad med Hizbollahledaren

NEDERLAG I KAMPEN MOT KÄRNVAPENTERROR

Utrikesminister Carl Bildt kommer att närvara men är skeptisk till förutsättningarna för framgång, skriver han på sin blogg:

Hur konferensen sedan kommer att gå är i betydande utsträckning skrivet i stjärnorna, men från svensk utgångspunkt komer vi självfallet att göra vårt yttersta för att konferensen inte skall misslyckas.

Tyvärr tror jag dock att motsättningar kring Iran och nukleära frågor i den vidare regionen kommer att kasta en ganska betydande skugga över konferensen.

Under de närmaste månaderna kan man snarare förvänta sig en strid ström av arabiska utkast till resolutioner och fördömanden mot Israel.

(mer…)

Inte bara det iranska kärnvapenprogrammet som kamoufleras

22 april 2010

Iransk militärparad, Armédagen, Teheran 18 april (foto AFP)

Det är inte bara kärnvapenprogrammet som Iran har blivit en expert på att kamouflera för omvärlden. Nyhetsbyråerna visar bilder från de påpälsade paraderna på Armédagen i Teheran i söndags. Associationerna till en viss science fictionfilm ligger inte långt borta.

(mer…)

Tramsig notis i Expressen illustrerar svensk Mellanösternrapportering

02 mars 2010

Ahmadinejad, Assad och Nasrallah möttes häromdagen i Damaskus.

Den kände bloggaren Carl Bildt har under en vecka varit på en rundresa i Mellanöstern, som i helgen förde honom till Syriens huvudstad Damaskus (men fortfarande inte till Israel). Två dagar före Bildts ankomst anlände även Irans diktator Mahmoud Ahmadinejad till Damaskus för samtal. Den svenske utrikesministerns besök har rönt minimalt intresse i svenska medier.

I måndagens Expressen fanns dock en märklig notis om saken:

Bildt i långt toppmöte
Här är ett toppmöte på högsta nivå. När svenske utrikesministern Carl Bildt mötte syriske presidenten Bashar al-Assad i Damaskus i går hade de inga problem att se varandra i ögonen. Båda toppolitikerna hör till de längsta i klassen – Bildt mäter 192 centimeter och al-Assad 189 centimeter.

Det här tramset är tyvärr signifikativt för svensk Mellanösternrapportering. Förutom notisen om de båda männens längd, har vi bara hittat en pressreferens till mötet mellan Bildt och Assad. I Bitte Hammargrens artikel i SvD berättar hon i det närmaste förtjust att Assad också fick celebert besök av Hezbollahs Hassan Nasrallah häromdagen. Efter att ha varit ”utfruset” av Väst kommer nu dessutom ”rader av EU-ledare” till Syrien för att driva igenom ett associationsavtal, skriver hon, utan att uppehålla sig ett ögonblick vid att landet är en av världens värsta diktaturer.

Den förtryckande vålds- och terrorregimen som förnekar landets kurder varje form av kulturellt erkännande, som håller folket i ett järngrepp, fängslar och torterar dissidenter och journalister samt motarbetar fred i regionen genom att beväpna Hizbollah och Hamas i brott mot FN-resolutioner — den beskrivs av Hammargren helt kort som det ”sekulära och auktoritärt styrda Syrien”. Inga betänkligheter i hennes text om varför EU ska ”associera” sig med en sådan regim.

Carl Bildt myser med Syriens diktator Bashar al-Assad (foto: UD)

Nej, om man vill läsa en vettig betraktelse över Bildts besök i Damaskus får man vända sig till bloggen Al-Hamatzav, där Roy Alterman skriver att:

(mer…)

”Jag vill att mina barn ska kunna åka buss till skolan”

15 december 2009

Den 2/12 skrev Johanna Wallin en kommentar i SvD, där hon jämför Israels säkerhetsbarriär med Berlinmuren. Hon avfärdar att barriären skulle motiveras av säkerhetsskäl, och tycker det skulle vara lättare att acceptera om barriären byggdes på den gräns som inte finns, vilket tydligen undgått Wallin. Johanna Wallin har nyligen givit ut boken Jag går aldrig ensam mer (identiska recensioner finns här och här). Noomi Stahl, fyrbarnsmor som sedan 1982 bor i Jerusalem, ger sin syn på saken. Stahl har en egen blogg, Idiotsäkert.

Många palestinier lever i misär. Det är en självförvållad misär, en direkt konsekvens av beslut den palestinska ledningen fattat genom åren. Mellan september 2000 och september 2003 mördades 293 israeler av palestinska terrorister, de flesta av självmordsbombare. Jag kände två av de omkomna. Mellan september 2003, när Israel började bygga stängslet mellan sig och palestinierna, och slutet av 2006, omkom 64 israeler i terroristattacker, en minskning med 70 procent. Sen dess har statistiken gått ner ytterligare. Över 95 procent av avbalkningen är ett elektroniskt stängsel, mindre än 5 procent en mur. I fall där placeringen av stängslet omotiverat begränsat de palestinska invånarnas rörelsefrihet kan, och har, de vänt sig till israeliska domstolar för att få det flyttat. Israels högsta domstol har i ett antal fall beordrat stängslets förflyttning. Terrorns offer går inte att få tillbaka. Muren går att flytta eller riva.

(mer…)

Arabiska protester mot delning av stad i norr

13 december 2009

I norra Israel, vid den libanesiska gränsen, ligger den lilla israelisk-arabiska staden Ghajar. På senare tid har staden skakats av demonstrationer (se även video), sedan den israeliska regeringen flaggat för att stadens norra del kommer att överlämnas till Libanon. De arabiska invånarna, som vill fortsätta tillhöra Israel, motsätter sig att staden delas och att ena halvan inlemmas i Libanon. Även libanesiska tidningar har rapporterat öppet om protesterna.

Arabiska protester i Ghajar: Vill fortsätta att tillhöra Israel

(mer…)