Posted tagged ‘mänskliga sköldar’

Amnestys nygamla Gazarapport avfärdades redan i februari

02 juli 2009

SUMMERING

Amnestys rapport (pdf) om Hamaskriget från Gaza, som medierna rapporterade om under torsdagen, är gammal. Materialet sammanfattades redan i en förhandsrapport den 23 februari, några veckor efter att kriget upphörde, och kommenterades av oss här. Den efterföljdes av en israelisk utredning som, till skillnad från Amnesty, presenterade namn- och ID-listor på över 200 sidor över alla som avlidit i striderna. 75 % visade sig vara terrorister, enligt utredningen.

Metodologin som användes i Amnestys undersökning innan Israels utredning var färdig framgår nu tydligare, och väcker tyvärr frågor om organisationens tillförlitlighet, men vi vill här redovisa hur Amnesty resonerar så att var och en själv kan bilda sig en uppfattning. Amnesty gör förvisso inget anspråk på att sitta inne med fakta i sin rapport, som vi har läst i sin helhet. Det framgår på s. 95, där organisationen skriver att det krävs en ”opartisk” utredning för att komma fram till vad som hände, gärna med hälp av FN:s ”Människorättsråd”, som just nu leds av bl.a. Iran, Libyen, Pakistan och Sudan. Följande svagheter i rapporten gör Amnestys teorier problematiska (nedanför summeringen följer en mer detaljerad genomgång med sidhänvisningar):

Amnesty har inte kunnat dokumentera Hamas krigföring mer än på vad som ryms på 12 av rapportens 117 sidor, som till 90 procent alltså utgör en granskning endast av Israels insatser.

Rapporten fokuserar endast på vad Amnesty kallar ”22-dagarskonflikten” under december-januari, vilket innebär att Hamas raketbombardemang mot 1 miljon israeler i byar, städer, skolor och daghem under 8 år med 10 000 missiler, förbigås helt och hållet, trots att det var detta som utlöste kriget. Hamas folkrättsvidriga kidnappning av Gilad Shalit inne i Israel, som suttit tillfångatagen i Gaza i tre år och som ledde till att blockaden mot det Hamasstyrda området förstärktes, nämns endast i en fotnot (!) i hela rapporten.

Alla uppgifter om antalet dödade i Gaza baseras på obekräftade påståenden från palestinier, lokala NGO:s och det Hamasstyrda så kallade ”Hälsoministeriet” i Gaza. Amnesty ger inga egna siffror på antalet dödade civila, och erkänner att man inte ”haft tid eller resurser” att bekräfta de palestinska påståendena. Likafullt återges de palestinska anklagelserna i sin helhet, sida upp och sida ned, helt okritiskt. Israel har gjort en egen utredning och, till skillnad från Amnesty, publicerat en 200-sidig namnlista med ID-nummer som anger att 75 % av de döda i Gaza var terrorister.

– Hela Amnestyrapporten är uppbyggd enligt logiken att endast det som Amnestys team själva kunnat bevittna i efterhand, eller får höra av palestinier, kan ha existerat. Det som inte teamet ser i efterhand, eller som inte bekräftats i palestinska berättelser, har antagligen inte ägt rum, tycks organisationen resonera.

Amnesty, som inte befann sig i Gaza under själva kriget, kommenterar alla israeliska uppgifter med att Amnesty ”inte kunnat bekräfta” det, eller inte fått det ”bekräftat” av sina palestinska källor, precis som om det skulle vara ett mått på något annat än Amnestys bristfälliga metodik. Däremot återges alla palestinska anklagelser mot Israel baserat på utsagor från invånarna i det Hamasstyrda Gaza, utan att Amnesty beklagar att ingenting av påståendena kunnat bekräftas. Om någon som av palestinier beskrivits som civilperson träffats av beskjutning, nöjer sig Amnesty med att palestinska vittnen påstår att inga stridande terrorister fanns i närheten, vilket skulle ha kunnat förklara den förlupna kulan. Israeliska uppgifter som pekar på motsatsen avfärdas med att Amnesty, flera veckor efter händelsen, inte ”sett bevis på det”. Det förklaras inte i rapporten hur Israel skulle kunna ge sådana ”bevis” från stridsfältet till Amnesty flera veckor efter kriget.

– Amnesty fördömer visserligen de palestinska ”krigsförbrytelserna” i anfallen mot israeler. Men faktumet, som även Amnesty erkänner, att Hamas opererar i tätbebyggelse, utsätter civilbefolkningen för direkt fara, förvarar vapen och upprättar raketavfyrningsramper i bostadsområden tillskrivs vad Amnesty kallar den palestinska ”vapenkulturen” (!). Och i en nästan ofattbar och direkt diskvalificerande jämförelse med den islamistiska terrorgruppen framhåller Amnesty, som någon slags parallell, att huvudkontoret för staten Israels armé ligger i det ”tätbebyggda Tel Aviv” (!!).

(mer…)

Annonser

Palestinier ger Israel rätt om vit fosfor: vi struntade i evakuering

15 april 2009

JOURNALISTISKT HAVERI

Vi kan idag avslöja att Aftonbladets reporter Peter Kadhammar samt Dagens Nyheters Michael Winiarski utelämnat avgörande fakta i sina reportage om de som brännskadats av vit fosfor i Gaza. Fakta som de brännskadade intervjupersonerna själva har uppgivit i sina vittnesmål, och som ger Israel rätt, mitt i all tragik. Nämligen att de hade förvarnats av den israeliska militären nästan ett dygn i förväg och uppmanats att omedelbart lämna stridsområdet, men valt att strunta i varningen och tagit risken att stanna kvar på eget bevåg. Dessutom framkommer det att de inte bodde i tätbebyggt område.

”ISRAEL UPPMANADE OSS ATT EVAKUERA, MEN VI VALDE ATT STANNA ÄNDÅ”

Vittnesmålen från den familj som Aftonbladets Peter Kadhammar skriver om, och som Dagens Nyheters Michael Winiarski intervjuar, finns klart och tydligt dokumenterade i rapporterna hos både Human Rights Watch och B’Tselem som reportrarna hänvisar till  (se nedan). Ändå struntade de i att återge denna information, för att ge intrycket att Israel attackerade dessa människor med avsikt, och utan hänsyn till civilbefolkningens liv. 

Israel släppte ned 300 000 flygblad i området dagen före striderna, och avbröt dessutom alla lokala palestinska radiosändningar med uppmaning att evakuera. Det medger de brännskadade palestinierna tydligt och klart. Men ingen av dessa reportrar nämner detta eller erkännandet från de brännskadade om att de valde att strunta i varningarna. Varje civilt dödsoffer är tragiskt, men det är direkt oärligt att undanhålla deras vittnesmål som visar att Israel gjorde vad man kunde för att skydda civila i stridszonen, i syfte att försöka utmåla landet som hänsynslöst. De båda journalisternas intervjuobjekt, Sabah Abu Halima från byn Siyafa, som förlorade flera familjemedlemmar, vittnade klart och tydligt till B’Tselem:

På lördagkvällen [den 3 januari], släppte israeliska flygplan ned flygblad som uppmanade de boende i området att lämna sina hem. Armén hade gjort på samma sätt vid tidigare inbrytningar, och vi lämnade inte huset då heller, så vi bestämde oss för att inte evakuera den här gången heller. Ungefär kl. 16 nästa dag [den 4 januari], när hela familjen var hemma började armén att skjuta stridsvagnsgranater i området. Några minuter senare landade en granat på vårt hus.

Human Rights Watch, som i sin rapport utredde händelsen, ger ytterligare vittnesmål från byn Siyafa där händelsen inträffade, som ligger nära gränsen till Israel, (DN uppger felaktigt namnet på den närliggande staden Atatra). HRW intervjuar :

”De skickade meddelande om att evakuera”, [säger invånaren Mahmoud Khalael, som är ansvarig för byns jordbrukskollektiv]. Enligt andra bybor släppte IDF ned flygblad från luften med varning till civilbefolkningen att lämna området men invånarna lämnade inte, därför att det, enligt dem själva, inte fanns några [palestinska] krigare där och för att de trodde att de var i säkerhet.

HUSET LÅG INTE I TÄTBEBYGGT OMRÅDE

Det stämmer inte heller att Sabah Abu Halimas hus låg mitt i tätbebyggt område, som de svenska artiklarna låter påskina. Human Rights Watch skriver:

Huset, som besöktes av Human Rights Watch den 23 januari, var den andra strukturen in från de öppna fälten, varifrån man har en överblickande vy över Beit Lahiya och flyktinglägret Jabalya.

(mer…)

Dagens skämt: FNs diktatoriska Människorättsråd ska ”utreda” Gazakriget

03 april 2009

ÅKLAGARE OCH DOMARE SAMTIDIGT

För några veckor sedan lämnade rapportören Richard Falk in sin rapport om Gazakriget till FN:s misskrediterade ”Människorättsråd”. Utan att ha satt sin fot i Gaza deklarerade han att kriget utgjorde en ”krigsförbrytelse av största magnitud” och att hela operationen mot Hamas var ”olaglig”.

När tonen nu är satt ska Rådet, på initiativ av Kuba, Pakistan och Egypten, och på uppdrag av den Arabiska gruppen och Islamiska Konferensen, ”utreda” om det begåtts krigsförbrytelser, under ledning av Richard Goldstone. Enligt Rådets mandat är det endast påstådda krigsförbrytelser mot palestinierna (av Israel) som ska utredas (se punkt 14). Hamas krigsförbrytelser kommer alltså inte att utredas: däribland raketbombardemang mot civila israeler, bostäder, skolor och sjukhus i åtta år, samt krigsbrott mot den egna befolkningen som användes som mänskliga sköldar, och där dissidenter lynchades. Utan att rodna säger ”Människorättsrådets” ordförande:

Jag är övertygad om att gruppen kommer att kunna bedöma alla brott mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt som begåtts i samband med konflikten på ett oberoende och opartiskt sätt.

Forskaren Magnus Norell vid Totalförsvarets Forskningsinstitut, som gått igenom Richard Falks rapport, sågade den vid fotknölarna: FN skjuter skarpt och snett i Gaza.

(mer…)

Hamas såg till att internationella journalister i Gaza bombades (VIDEO)

30 januari 2009

Några minns kanske de flåsiga anklagelserna mot Israel, efter att israelisk eld träffat ett mediehus i Gaza där internationella nyhetsorganisationer såsom Reuters, Fox och Al-Arabiya arbetade? Ett antal journalister skadades när byggnaden träffades.

Precis som Israel förklarade när det hände, visar det sig nu att Hamas avfyrade Gradmissiler mot Israel från byggnaden, direkt nedanför redaktionerna, i hopp om att locka dit israelisk svarseld. Terrorgruppen tvekade inte ett ögonblick att använda civila (journalister) som mänskliga sköldar, på samma sätt som den använder den egna palestinska civilbefolkningen, skolor, sjukhus och moskéer. Det är en grov krigsförbrytelse.

Den arabiska satellitkanalen Al-Arabiyas reporter Hannan al-Masri ska strax gå ut i direktsändning, när hon informeras om att Hamas just avfyrat missiler mot Israel från redaktionsbyggnaden (engelsk text):

(mer…)