Posted tagged ‘Mellanöstern’

Testa vad Du vet om Mellanöstern, palestiniernas livskvalitet, demografi och historia!

02 mars 2012

Testa vad Du vet om Mellanöstern, palestiniernas livskvalitet, demografi och historia! http://cifwatch.com/2011/12/02/take-the-state-of-palestine-quiz-today/ (svensk text: http://israelisverige.info/?p=10254)

Frågor:

1.) Rangordna dessa länder enligt förväntad livslängd (längst först):
Brasilien, Turkiet, Egypten, Gaza, Ryssland, och världen i genomsnitt.
2.) Rangordna dessa konflikter (sedan 1950) i termer av antalet skadade:
Burma / Myanmar, Ryssland och Tjetjenien, arabisk-israeliska konflikten, Zimbabwe civila störningar, Iranska revolutionen, Förtryck av kurder (Turkiet, Irak, Iran), Sudans inbördeskrig.
3.) Hur många palestinier behandlades i israeliska sjukhus under 2010?
Inga, 180, 1800, 18.000 eller 180.000.
4.) Vilka av följande organ i det palestinska samhället står under “ockupantens” d.v.s. israelisk kontroll?
Utbildningssystemet, rättsväsendet, pressen, eller inget av ovanstående.
5.) Rangordna dessa länder enligt ekonomisk tillväxt (BNP, 2009 års siffror):
Australien, Tyskland, Israel, Egypten, de palestinska områdena, Hong Kong och Brasilien.
6.) FN: s råd för mänskliga rättigheter , UNHRC, har författat fler resolutioner mot Israel om den palestinska frågan än mot alla övriga nationer tillsammans.
Vilket av dessa länder tjänstgör för närvarande inte vid UNHRC?
Sverige, Ryssland, Pakistan, Kanada, Kuba, Saudiarabien, Kina.
7.) Hur mycket av Gazas elektricitet levereras av Israel?
Inget, 10%, 33%, 50%, eller 70%.
8.) Rangordna dessa länder enligt ägandet av familjens bostad:
USA, Italien, de palestinska områdena, Frankrike, Tyskland och Schweiz.
9.) Efter Arafat startade den 2:a intifadan mot Israel har det senaste decenniet varit det i särklass mest kostsamma räknat i palestinska liv under historien om de Israel-Palestina-relationerna. Hur många palestinier har dött i konflikten med Israel sedan 2000?
Mindre än 10.000, 10.000 – 20.000, 20.000 – 30.000, 30.000 – 40.000, eller mer än 40.000.
10.) Hur många palestinier dödades av andra palestinier under den andra intifadan mot Israel (“intra-Fada”)?
70, 170, 370 eller 570.

SVAR:

1.) Rangordna dessa länder enligt förväntad livslängd (längst först)
i) Gazaremsan – 73,4 år
ii) Egypten – 72
iii) Brasilien – 72
iv) Turkiet – 72
v) Världen genomsnitt – 66,6
vi) Ryssland – 66
Så du kan förvänta dig att njuta av 16 extra månader om du är född på Gazasidan av Rafaövergången jämfört med om du är född på den egyptiska sidan.
Den genomsnittliga araben på Västbanken ligger ännu bättre, på 74,5, vilket mycket väl delvis kan förklaras av fråga 3.
Och med tanke på att genomsnitts-Gazaaraben lever längre än genomsturken kanske de “humanitära” flottiljerna borde gå i motsatt riktning….

2.) Rangordna dessa konflikter (sedan 1950) i termer av antalet skadade.
i) Sudan inbördeskrig – 1,9 miljon offer
ii) Förtryck av kurder – 300.000
iii) Ryssland-Tjetjenien – 140.000
iv) Burma / Myanmar – 130.000
v) Sri Lanka – 68.000
vi) iranska revolutionen – 80.000
vii) Zimbabwe – 60.000
viii) arabisk-israeliska konflikten 52.000
Faktum är att den arabisk-israeliska konflikten kommer på position 49:e i listan över de värsta konflikterna under de senaste sextio åren, av vilka många är, skamligt nog, helt bortglömda eller ignoreras av den västerländska pressen.

3.) Hur många palestinier behandlades i israeliska sjukhus under 2010?
i) Ingen
ii) 180
iii) 1800
iv) 18.000
v) 180.000
Dessa inkluderade tusentals patienter från Gaza, trots regeringens ständiga attacker mot israeliska medborgare.
Israeliska sjukhus skulle kunna behandla många fler palestinier, om säkerheten inte var en fråga. Innan 2000 års intifada utropades kunde vilken palestinier som helst komma till ett israeliskt sjukhus och behandlas.

4.) Vilket av följande organ i det palestinska samhället är under “ockupantens” d.v.s. israelisk kontroll?
i) Utbildningssystemet
ii) Rättsväsendet
iii) Press
iv) Inget av ovanstående
Jämför detta med till exempel den totala avsaknaden av autonomi för kurderna och andra minoriteter i Turkiet.

5.) Rangordna dessa länder genom ekonomisk tillväxt (BNP, 2009 års siffror):
i) palestinska områdena (8%)
ii) Brasilien (7,5%)
iii) Hong Kong (6,8%)
iv) Egypten (5,1%)
v) Israel (4,6%)
vi) Tyskland (3,5%)
vii) Australien (2,7%)

Efter den ekonomiska depressionen som följde Arafats intifadakrig mot Israel, och efter byggandet av säkerhetsbarriären för att skydda israelerna från terroristernas aggression och återupprätta säkerheten i Västbanken, ser situationen definitivt ljusare ut för den palestinska ekonomin.

6.) FN: s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC) har passerat fler resolutioner mot Israel under den palestinska frågan än mot alla övriga nationer.
Vilket av dessa länder tjänstgör för närvarande inte vid UNHRC? Sverige, Ryssland, Pakistan, Kanada, Kuba, Saudiarabien, Kina.

Sverige och Kanada är inte med UNHRC, medan Kina, Ryssland, Saudiarabien, Kuba och Pakistan är det.

7.) Hur mycket av Gazas elektricitet levereras av Israel?
i) ingen
ii) 10%
iii) 33%
iv) 50%
v) 70%
Israel levererar över 70%, Egypten är “generösa” med 5%, medan resterande 25% kommer från Gazas egen anläggning.

8.) Rangordna dessa länder enligt ägandet av familjens bostad.
i) palestinska områdena 84%
ii) Italien 78%
iii) USA 65%
iv) Frankrike 54% v) Tyskland 43% vi) Schweiz 40%

9.) Efter Arafat startade den 2:a intifadan mot Israel har det senaste decenniet varit det i särklass mest kostsamma räknat i palestinska liv under historien om Israel-Palestina-relationerna. Hur många palestinier har dött i konflikten med Israel sedan 2000?Hur många palestinier har dött i konflikten med Israel sedan 2000?
i) mindre än 10.000 (runt 6000, stridande och icke stridande.)
ii) 10.000 – 20.000
iii) 20.000 – 30.000
iv) 30.000 – 40.000
v) Mer än 40.000

För att sätta detta i perspektiv: Mer än 20.000 befarades döda under en enda månad 2009 i Sri Lankas konflikt. Mellan 50.000 och 70.000 har dött under samma decennium i Tjetjenien, medan 35.000 människor har dött i Mexico vid drogkrig sedan 2005.

10.) Hur många palestinier dödades av andra palestinier under den andra intifadan mot Israel (“intra-Fada”)?
i) Ingen
ii) 70
iii) 170
iv) 370
v) 570

Eller, mer precist, 557 enligt B’Tselem. Av någon anledning hördes få, om några, internationella protester om dessa mord på palestinier av palestinier.

Ditt resultat:
8-10 välinformerad.
4-7 Du accepterar ofta okritiskt de traditionella mediernas bevakning av den israelisk-palestinska konflikten.
0-3 Du ser förmodligen enbart svenska massmedia.

Naturgasfyndigheter värda miljarder gör Israel till energiexportör

28 juli 2010

VÄRDE: TVÅ TUSEN TVÅ HUNDRA MILJARDER KRONOR

Under det senaste ett och ett halvt året har ett amerikanskt-israeliskt konsortium gjort sensationella upptäckter utanför den israeliska kusten. Man har hittat tre gigantiska naturgasfyndigheter som är så stora att Israel blir självförsörjande i två decennier och kommer att kunna exportera enorma mängder.

Israel har ingen olja, och landets ekonomi är specialiserad på högteknologi och innovation snarare än på export av naturresurser. Gasfyndigheterna blir därmed en extrabonus. Israel går hädanefter in i en ny roll på den internationella energimarknaden – som energiproducent och leverantör. Produktionen och försäljningen av naturgas börjar 2012-2015. Det senaste av de tre fynden är mer än sex gånger större än Tel Aviv till ytan. Sammanlagt uppskattas gasfyndigheterna innehålla ofattbara 610 miljarder kubikmeter naturgas, och ingår i ett område som sammanlagt kan innehålla motsvarande en femtedel av hela USA:s gastillgångar.

I artikeln ”A geopolitical game changer” i tidningen Haaretz i juni analyserade en expert vad denna smått fantastiska nyhet innebär för Israels ekonomi, och den roll som Israel kan spela som ny leverantör av naturgas till Europa och Asien. I dag köper Europa en stor del av sin naturgas via en pipeline genom Turkiet och från det nyckfulla Ryssland.

”SKAPAR EN HELT NY SITUATION”

Den här upptäckten kan säkra Israels tillgång på elektricitet, göra landet till en viktig exportör av naturgas och ge Israels ekonomi, som redan är en av världens mest spänstiga, en injektion på ca. 300 miljarder dollar (2.200 miljarder kronor) över gasfältets livstid, dvs en och en halv gånger landets BNP.

Tamar

Viktigare än så är faktumet att detta skapar en helt ny situation. För att förstå dess betydelse kan man betänka följande: världens största gasupptäckt 2009, på 238 miljarder kubikmeter, gjordes av ett amerikanskt-israeliskt konsortium på ett ställe som heter Tamar, 9 mil utanför Haifas kust. Det närliggande Leviathan-fältet bedöms vara två gånger så stort. Sammanlagt kan den försänkning i östra Medelhavet som fälten hör till rymma lika mycket naturgas som en femtedel av USA:s naturgasfyndigheter. För ett litet land som Israel kunde inte ett sådant superfynd komma vid ett bättre tillfälle. […]

Israel kommer inte längre att behöva importera naturgas. Dilemmat är snarare att bestämma vart man ska exportera överskottet, och hur man geopolitiskt på bästa sätt kan dra nytta av sin nya status som energiexportör.

EUROPA SÖKER ALTERNATIV TILL RYSK GAS

Geografiskt sett är Europa den mest naturliga marknaden, där all icke-rysk gas är mer än välkommen. Den marknaden kan nås på tre sätt från Israel. Det första skulle innebära att bygga en pipeline till Turkiet, där israelisk gas i så fall skulle förenas med det som kommer från den Kaspiska regionen på sin väg till centraleuropa. [När artikeln skrevs i juni rådde en diplomatisk kris mellan Turkiet och Israel, varför detta alternativ beskrevs som orealistiskt. Handelsförbindelserna har dock fortsatt som tidigare / FiM:s anm.].

Fartyg med flytande naturgas

Ett mer sannolikt alternativ är att Israel byggde en pipeline till Grekland via Cypern; alternativt pumpade in det till det israeliska fastlandet, gjorde gasen flytande och sedan exporterade det via båt till en europeisk terminal för flytande naturgas. Europa är inte den enda potentiella marknaden i ett sådant scenario. När gasen väl gjorts om till flytande naturgas skulle den kunna säljas till Kina, Sydkorea och Japan, som tillsammans konsumerar mer än hälften av världens flytande naturgas.

STOR EXPORTPOTENTIAL TILL ASIEN

(mer…)

Var står Carl Bildt när det gäller Iran?

22 juli 2010

”SVIKER DET IRANSKA FOLKET”

I nedanstående videoklipp med exempel på utrikesminister Carl Bildts politik gentemot Iran väcks två frågor: Varför sviker Carl Bildt det iranska folket, och varför motsätter han sig FN:s och EU:s sanktioner mot den iranska förtryckarregimen och dess atomprogram? 


Engelsk version här.

Bildt försvarade fuskvalet som återförde Mahmoud Ahmadinejad till makten för ett år sedan som ”genuint”. Han väntade också i 198 dagar (!) innan han fördömde regimens blodiga våld mot demokratidemonstranterna. När FN:s Säkerhetsråd nyligen röstade för nya sanktioner mot mullaregimen pga det misstänkta kärnvapenprogrammet valde Bildt att på sin blogg kritisera beslutet. Han motsatte sig också EU:s beslut i juni att utforma nya sanktioner som, trots det, väntas antas på måndag.

MAJORITETEN SVENSKAR VILL HA HÅRDARE SANKTIONER MOT IRAN

Kritiker i Sverige och i utlandet (se nedan) har frågat vad det verkliga motivet bakom Bildts utrikespolitiska linje är i Mellanöstern. Flera ställningstaganden tycks ju gå i rak motsats till både Moderaternas och övriga Allianspartiers inställning både politiskt och ideologiskt. De kan inte heller förklaras som cyniskt röstfiske. Nästan ingen i Sverige stödjer den iranska regimen och dess förtryck – allra minst Sveriges många exiliranier. Hela 90 procent av det svenska folket vill stoppa Iran från att skaffa kärnvapen. 78 procent av svenskarna stödjer hårdare EU-sanktioner, enligt en opinionsundersökning som publicerades idag och som visar på ett starkt folkligt svenskt och europeiskt stöd för hårdare press på Iran (se EU countries want more Iran sanctions).

BILDT AVFÄRDAR VÄRLDSSAMFUNDETS ORO FÖR IRANSKA KÄRNVAPEN

DN intervjuade Bildt idag inför regeringens principbeslut om hur de ska ställa sig till EU:s nya Iran-sanktioner som väntas antas i Bryssel på måndag. Han hade konsulterat Irans utrikesminister. Till DN antydde Bildt att Sverige begärt och fått gehör av EU för att sanktionerna inte ska försvåra för svensk-iraniers resor till Iran och transaktioner med det forna hemlandet. Men det är oklart vad Bildt i realiteten har ställt för eventuellt ytterligare villkor till sina europeiska kollegor, och om ovanstående bara är ett sätt att hitta ursäkter för sitt motstånd mot sanktioner. När regeringen idag högst motvilligt gick med på EU:s sanktioner mot Iran framgick det att man varit snabba med att försäkra sig om att svenska företag ska få fortsätta att verka i Iran som om ingenting hänt. Alla dessa förbehåll kritiseras dock av Föreningen för Demokrati i Iran (FDI). Det mest häpnadsväckande i intervjun var dock att Bildt kategoriskt avfärdade det som både FN och EU ser som det mest akuta problemet:

(DN): Det finns experter och politiker som säger att det är väldigt bråttom att avbryta det iranska kärnteknikprogrammet eftersom Iran kommit långt med att upparbeta uran.

– Det är det inte, säger Carl Bildt kort och övertygat.

Vem vet, Carl Bildt har kanske bättre information än FN:s IAEA, CIA och exempelvis de ryska, franska, tyska och israeliska underrättelseorganen som säger att kärnvapnen kan vara färdiga 2012? Och det kanske är irrelevant för Bildt att Iran brutit mot icke-spridningsavtalet i över två decennier samt hotat FN-medlemmen Israel med utplåning?

(mer…)

Billig svensk mediekampanj om Ikea och bosättningar

23 juni 2010

BOSÄTTNINGARNA ÄR LAGLIGA – MEN OMTVISTAD FÖRHANDLINGSFRÅGA

När man tittar på internationell rapportering om bosättningar och jämför med den svenska framgår det hur primitiv och nästan besatt bevakningen är hos oss. Medan det i internationell press framgår att bosättningarna och gränserna på Västbanken är en förhandlingsfråga för fredsprocessen, så fortsätter svenska så kallade mellanösternkorrespondenter att förfasa sig över att bosättningarna fortfarande existerar. Svenska journalister struntar i att Israel flera gånger föreslagit en lösning. Man öser på om att bosättningarna skulle vara ”olagliga” trots att FN står bakom en förhandlad lösning om dem, och att de ligger på judiskägd mark. Internationell lag slår dessutom fast att Israel har rätt till delar av Västbanken i varje framtida fredsuppgörelse (se nedan).

I svensk mellanösternrapportering anses det som nyhetsvärdigt att förfasa sig om påstådda hemskheter med bosättningarna nästan varje dag. Idag är det Ikeas leveranspolicy (trots att israeliska chaufförer inte får resa in i palestinsktkontrollerade delar av Västbanken, så vad är nyhetsvärdet?). Imorgon är det något annat som Sveriges Radios Cecilia Uddén retar upp sig på, trots att hon brukar kunna bättre. Det finns många problematiska aspekter som man kan kritisera, men bosättningarna kan ju inte bara försvinna imorgon. Och de ska inte försvinna imorgon. De är föremål för förhandlingar i en slutlig fredslösning mellan parterna, oavsett hur många gånger svenska medier gör ett mediedrev om saken. Till det ska läggas att Israel flera gånger föreslagit en slutlig fredsuppgörelse (senast 2008), medan palestinierna lika många gånger har lämnat förhandlingsbordet. I det läget är det direkt oärligt av svenska medier att hamra på som om så inte var fallet.

Både palestinier och israeler har kommit överens om att göra en utväxling av mark. Palestiniernas president upprepade detta så sent som för en månad sedan. Den framtida gränsen mellan Israel och en palestinsk stat kommer att läggas så att palestinierna får en del av israeliskt territorium, i utbyte mot att Israel får bosättningarna som ligger nära gröna linjen. Så sent som i september 2008 erbjöd Israels förra regering en slutlig fredsuppgörelse som innebar att palestinierna skulle få 99,3 procent av de aktuella områdena efter utväxling av mark, samt en lösning i Jerusalem. Ingen kan förneka att det var ett exceptionellt långtgående försök att nå en fred. Den palestinska sidan valde dock att strunta i erbjudandet. Det palestinska beslutet är beklagligt, men innebär att man inte idag, med hedern i behåll, kan fortsätta att nästan dagligen förfasa sig över bosättningarna i svenska medier. Israel erbjöd en lösning, och palestinierna tackade nej utan eget motförslag. Detsamma gjorde Yassir Arafat, när han erbjöds en liknande lösning 2000-2001 i Camp David och Taba.

(mer…)

Bildt undgår risk att gripas i London för misstänkta krigsförbrytelser

21 juni 2010

Sveriges utrikesminister Carl Bildt

INTERN SVENSK UTREDNING AV KRIGSBROTTSANKLAGELSERNA

Fram tills idag fanns det möjlighet för vem som helst att lämna in en dossier till en brittisk domstol i syfte att utverka en arresteringsorder mot Sveriges utrikesminister Carl Bildt för misstänkt delaktighet i folkrättsbrott (krigsförbrytelser) i Sudan. Storbritannien har en kontroversiell lag om ”universell jurisdiktion” som gör det möjligt att gripa och åtala utlänningar för bl.a. misstänkta krigsförbrytelser begångna i ett annat land så fort de sätter sin fot i Storbritannien. Sådana lagar har kritiserats för att kunna missbrukas för politiska okynnesanmälningar.

Men nu har svensk åklagare beslutat att starta en intern svensk förundersökning, efter att ett 50-tal frivilligorganisationer (ECOS) offentliggjort konkreta anklagelser i rapporten ”Unpaid Debt”. Därmed uppfyller Sverige sin skyldighet att utreda. Det möjliga scenariot att människorättsgrupper skulle lämna in en anmälan till brittisk domstol för att se till att Bildt grips om han reser till Storbritannien är nu i praktiken undanröjd. Däremot fanns det aldrig någon reell risk för att den Internationella Brottsmålsdomstolen i Haag (ICC) skulle utfärda en arresteringsorder, eftersom den endast ingriper om landet som den anklagade kommer ifrån vägrar att utreda anklagelserna och ev. lagföra den anklagade.

BORGERLIG FOLKRÄTTSJURIST: ”BILDT BÖR ÖVERVÄGA DE POLITISKA KONSEKVENSERNA VID ÅTAL”

Eftersom ingen tidigare hade lämnat in en officiell stämning mot Bildt, trots många år av anklagelser, kunde det hela först misstänkas vara politiskt motiverat. Lika motbjudande som Lundin Oil (numera Lundin Petroleum) sägs ha agerat i Sudan, lika oklart var fortfarande dåvarande styrelsemedlemmen Bildts medansvar i det hela. Men på senare tid har mycket hård kritik mot Bildt kommit också i borgerlig press, exempelvis i Expressen. Moderata Smålandsposten tittar bortom de juridiska konsekvenserna, och anser att Bildts största problem snarare ligger på en moralisk nivå:

Det är i tv-studion och på torgmötet under valrörelsen frågorna om Sudan och mänskliga rättigheter ställs, inte i domstolen.

Mark Klamberg (FP), doktorand i folkrätt, säger att Bildt bör ”överväga de politiska konsekvenserna” för sin roll som utrikesminister om åklagaren riktar skälig misstanke eller väcker åtal mot honom. Statsminister Fredrik Reinfeldt indikerade idag att regeringen kommer att förhålla sig till Bildts ev. fortsatta roll som utrikesminister när utredningen väl är klar.

(mer…)

Obama: Vi klantade till relationerna med Israel

26 maj 2010

PRESIDENTEN OCH HÖGSTE RÅDGIVAREN ERKÄNNER FELSTEG

”We screwed up”, medgav öppenhjärtigt president Barak Obamas stabschef och närmaste rådgivare Rahm Emanuel i ett möte med judiska representanter i Vita Huset för tre veckor sedan. Han sade att Obama-administrationen under de senaste 14 månaderna misslyckats med att få ut budskapet om USA:s stöd för Israel, och att det kommer att krävas mer än en månad för att kompensera allt det.

President Barak Obama själv mötte judiska kongressdelegater i tisdags i förra veckan och erkände då att han gjort vissa misstag i hanteringen av relationerna med Israel, rapporterade flera medier. Nu har han bjudit in Israels premiärminister Benyamin Netanyahu till Vita Huset för möte i nästa vecka. Netanyahu tackade även ja till att träffa Emanuel i Israel redan på onsdagen.

OPINIONSTAPP

Mötena och uttalandena kom i kölvattnet på flera opinionsundersökningar som visat kraftigt sjunkande stöd för den sittande presidenten bland judiska väljare. Närmare 80 procent av dem röstade på honom i presidentvalet. I april i år skulle endast strax över 40 procent kunna tänka sig att rösta på honom igen. Amerikanska judar har historiskt sett med överväldigande majoritet alltid röstat Demokratiskt, och mellanösternpolitiken har sällan varit den viktigaste frågan. Men Obama-administrationens ”konfrontationsartade” hållning och offentliga bråk med Jerusalem, kopplat till en närmast total avsaknad av krav på palestinierna, anses ha bidragit till det pågående opinionsraset. Administrationen tros vara orolig för vad som ska hända i det kommande fyllnadsvalet till Kongressen i höst.

(mer…)

Dags för hopp?

07 maj 2010

Palestiniernas PLO har äntligen gått med på att motvilligt föra ”indirekta” fredsförhandlingar med Israel, efter 18 månaders vägran. Det väcker en smula hopp, även om Hamasregimen i Gaza vill fortsätta att kriga mot Israel.

Dags för hopp tillsammans med sina nya kamrater är det kanske också för nedanstående lilla krabat (foto: Reuters).

En känguru från den israeliska djurparken i Jerusalem anländer till sitt nya hem i ett palestinskt zoo i Kalkiliya på Västbanken, som ett led i ett pågående samarbete (6 maj)

  (mer…)

Inte bara det iranska kärnvapenprogrammet som kamoufleras

22 april 2010

Iransk militärparad, Armédagen, Teheran 18 april (foto AFP)

Det är inte bara kärnvapenprogrammet som Iran har blivit en expert på att kamouflera för omvärlden. Nyhetsbyråerna visar bilder från de påpälsade paraderna på Armédagen i Teheran i söndags. Associationerna till en viss science fictionfilm ligger inte långt borta.

(mer…)

Bosättningarna är ett palestinskt svepskäl för att slippa förhandla

09 mars 2010

Palestiniernas president Mahmoud Abbas

DE VERKLIGA SKÄLEN

Palestinierna fortsätter att använda bosättningarna som ett svepskäl för att slippa förhandla med israelerna på allvar om en fredslösning i Mellanöstern. Den palestinska myndigheten föredrar nämligen att FN, där arabstaterna och deras allierade har stort inflytande, utfärdar ett tvingande diktat riktat mot Israel och skräddarsytt enligt palestinska önskemål. De fruktar också att fredsförhandlingar skulle öka stödet för Hamas, som vägrar varje form av fred med Israel.

Nu har man istället gått med på ”indirekta förhandlingar”, som i praktiken innebär att en tredje part springer mellan de olika lägrens skilda konferensrum och åker upp-och-ned i hissar. Om inte Israel accepterar alla deras krav inom fyra månader hotar palestinierna och arabstaterna med att gå till FN.

GÅR INTE LÄNGRE ATT SKYLLA PÅ BOSÄTTNINGAR

Oavsett vad man anser om bosättningarna så utgör de inte längre ett hinder i fredsprocessen. Varför då?

1. Israel och palestinierna samt Kvartetten (FN, EU, USA, Ryssland) har redan kommit överens om att göra en ”kvittning” av land (land swap). Det betyder att de israeliska bosättningarna kommer att ingå i Israel i utbyte mot att palestinierna får motsvarande markyta från Israel. Man kommer alltså att lägga en gräns som innebär att ingen behöver lämna sina hem. Det finns alltså ingen anledning att idag kräva ett byggstopp inuti de bosättningar som ändå kommer att ingå i Israel i framtiden (även om ett sådant stopp nu genomförts).

2. Israels förre premiärminister Ehud Olmert presenterade ett historiskt fredsförslag i september 2008 som skulle ha inneburit noll bosättningar samt skapandet av en palestinsk stat på 99,3 procent av Västbanken och Gaza, samt en lösning i Jerusalem. Detta trots att Israel, enligt FN-resolution 242, egentligen har rätt till delar av Västbanken utan att ge annan mark i utbyte. Den palestinska myndigheten tackade nej till erbjudandet.

(mer…)

Studie: Tillbakagång för kvinnors rättigheter i palestinska samhället

08 mars 2010

Via Erik Svansbo hittar vi resultaten från en ny studie om kvinnors rättigheter i 18 undersökta arabiska länder och territorier (pdf här). Tre platser utmärkte sig med stora försämringar för kvinnor under de senaste fem åren:

Kvinnor i Mellanöstern har gjort betydande framteg under de senaste fem åren, med små generella förbättringar för kvinnors rättigheter, läskunnighet, utbildningsmöjligheter, politisk delaktighet och ekonomisk betydelse, konstaterar en omfattande multinationell studie.

18-nationersstudien, ledd av den USA-baserade Freedom House, fann att medan Mellanösterns kvinnor i det stora hela lider av ett ”avsevärt underskott på kvinnliga rättigheter” beskrivet som ”det värsta” i världen, så har 15 av 18 arabländer haft en ökning i kvinnors läskunnighet och rösträtt under de senaste fem åren.

I Jemen, Irak och de palestinska områdena konstaterades dock en betydande tillbakagång för kvinnors rättigheter, under ökad religiös extremism och intern konflikt.

Bakslaget gäller både Västbanken och Gaza. Problemen förvärrades, enligt studien, ytterligare på ett ”dramatiskt” sätt i samband med att islamistiska Hamas tog plats i den palestinska koalitionsregeringen under femårsperioden. Det ledde till införandet av stränga sharialagar i Gazaremsan, efter ett palestinskt inbördeskrig och en Hamaskupp mot Fatah.

Hedersmord, som finns inom många kulturer, betraktas inte som mord i de palestinska områdena utan ger endast ett lindrigt straff. Studien uppmanar palestinierna till en lagändring på det området, men också så att våldtäkt inom äktenskapet i fortsättningen blir olagligt. I ett inlägg i april 2009 citerade vi den palestinske människorättskämpen Bassem Eid, som gav sin förklaring till varför hedersmorden är så vanliga: Fjärde hedersmordet på en vecka i Gaza.

Dystert är också Kinga Sandéns reportage i Sydsvenskan från det Hamaskontrollerade Gaza i september förra året. Där målar palestinska kvinnor upp en nedslående bild av sin situation i det palestinska samhället: ”Här är män omogna – de ser inte kvinnor som människor”.

(mer…)