Posted tagged ‘Nätverket Bojkotta Israel’

Durban II är farligt, trots nytt utkast (VIDEO)

14 april 2009

EU-länderna tänker delta i Durban II-konferensen. Den bakomliggande tanken är att det är bättre att delta och kunna påverka än att helt stå utanför. Det är svårt att avgöra om det resonemanget håller. Resultatet vet vi i slutet av nästa vecka.

Tveklöst är däremot att EU-länderna, och därmed även Sverige, måste vara på sin vakt. Som vi påvisar här nedan är förutsättningarna för ett positivt resultat av konferensen dåliga. Det omarbetade utkastet är fortfarande ytterst bristfälligt, och viljan till en riktig dialog saknas helt hos många av de deltagande länderna, mest påtagligt hos en del av arkitekterna bakom de båda utkasten. Det lär därför inte komma som någon överraskning om många delegationer väljer att lämna konferensen på ett tidigt stadium.

Jonathan Leman kunde för ett tag sen berätta att åtminstone en svensk tar ställning för Durban II – Patrik Forsén, rasistisk debattör och tidigare ordförande för Nationaldemokratisk Ungdom. Forsén är inte längre ensam. I tisdagens Västerbottens-Kuriren får han sällskap av Urban Stoltz från Nätverket Bojkotta Israel i Umeå.

Men bortsett från dessa två är tonen enhälligt kritisk. De tre svenska organisationer som förra veckan skrivit under uppropet till försvar för rätten att kritisera religioner har nu fått sällskap av ytterligare fyra;

(mer…)

Annonser

Dagens citat – del 6 (081219)

20 december 2008

Socialdemokraten Evert Svensson, ordförande i den kristna socialdemokratiska organisationen Broderskapsrörelsen 1968-86 och ordförande i International League of Religious Socialists 1983-2003, skrev i april 2006 i nättidningen Alba:

Efter sexdagarsskriget 1967 antog FN:s säkerhetsråd resolution 242, vars innebörd var att Israel skulle dra sig tillbaka till de gränser som gällde före kriget 1967. Den har alltid åberopats när internationella fora har uttalat sig ifråga om ockupationen. Resolutionen innebar att Israel skulle dra sig tillbaka till de gränser som gällde före krigets utbrott den 6 juni 1967. Detta krav upprepades i en ny resolution 338 av säkerhetsrådet efter oktoberkriget 1973. Ockupationen har pågått i snart 40 år!

(mer…)

Judisk Ungdom i Sverige (JUS) och Nätverk Mot Rasism

08 maj 2008

:: UNDER HÖSTEN fick jag reda på att Judisk Ungdom i Sverige (JUS) var medlemmar i Nätverk Mot Rasism. Det låter kanske oskyldigt men tittar man närmare på NMR framgår en helt annan bild:

NMR består av en mängd organisationer på ytterst vänsterkanten som inte gör någon hemlighet av deras liering med allehanda antidemokratiska och antisemitiska grupper. De drivande organisationerna bakom NMR är Motkraft.net och Ungsocialisterna. Detta framgår bl a genom att insamlingar som NMR gör sätts in på Motkrafts konto samt att hela NMRs sida ligger på ungsocialisternas. NMR självt skriver på sin hemsida (under rubriken ”rasism”)

(mer…)