Posted tagged ‘ordförandeskapet’

Analys: Bitte Hammargren, journalistiken och SvD:s grafikfadäs

10 december 2009

Svenska Dagbladet är på många sätt en av Sveriges bästa och mest läsvärda tidningar. Samtidigt är dess nyhetsrapportering om den israelisk-palestinska konflikten en av Sveriges värsta. Det beror bl.a. på den Istanbul-baserade ”Mellanösternkorrespondenten” Bitte Hammargren. Hennes artiklar är nästan alltid kliniskt rensade från det israeliska perspektivet, på ett sätt som får dem att likna pressmeddelanden från Palestinagrupperna. När hon någon gång känner sig tvingad att ta med ett israeliskt citat eller resonemang, för att skapa ett intryck av balans, ser hon till att hugga fram ett djupt osympatiskt, icke-representativt eller grovt förvanskat uttalande. Det översköljs sedan av långa och inkännande skildringar och citat från palestinska talesmän. Hennes ensidiga, stereotypa, ofta direkt felaktiga artiklar och absurda Mellanösternblogg sänker tidningens i övrigt lysande trovärdighet.

Men innan vi tittar närmare på det, samt gör en längre analys av de senaste dagarnas diskussioner mellan EU och Israel, kan vi bjuda på SvD:s komiska miss på förstasidan i anslutning till Hammargrens artikel:

Förstasidan, SvD.se, 9-10 december

Det lustiga med detta är förstås att Israels huvudstad inte är delad idag! Det är ju tvärtom arabvärlden och utrikesminister Carl Bildt som vill dela den, och därmed dra upp en mur genom staden. Enligt SvD:s webbrubrik är staden inte bara delad i öst och väst. Även ”östra” Jerusalem är delat! På webben har förstasidan sedermera rättats, men i papperstidningen rubriceras grafiken som ”Det splittrade östra Jerusalem”.

(mer…)

Annonser

Carl Bildt var mycket nära att skrota fredsavtalen för Mellanöstern

06 september 2009

Carl Bildt

Utrikesminister Carl Bildt var igår mycket nära att för alltid skrota EU:s Färdplan för fred i Mellanöstern, som också accepterats av FN, USA och Ryssland. I en intervju på lördagen med Sveriges Radio, kallar han bosättningar ”illegala”. Det var oklart om han talade om nya israeliska bosättningar, eller om existerande bosättningar (vår fetstil):

(Sveriges Radio): En annan svår fråga för EU är fredsprocessen i Mellanöstern. Samtidigt som EU kräver stopp för nya bosättningar ger den israeliska regeringen klartecken till just nya bosättningar [inuti befintliga bosättningsblock /FiM:s anm.].

– Vår inställning är mycket tydlig. Alla bosättningar, inklusive i östra Jerusalem, är illegala. Att nu accelerera eller fortsätta bosättningspolitik gör att man äventyrar möjligheterna till en fredsprocess.

Om Bildt menade alla nya bosättningar så var han ovanligt otydlig i sin formulering. Och om han menade att alla redan existerande judiska bosättningar skulle vara ”illegala”, så har han dessutom i ett slag skrotat både Färdplanen för Fred samt fredsavtalen från Oslo.

Inget av dessa fredsdokument behandlar nämligen bosättningarna som ”illegala”. Tvärtom. De definieras som en förhandlingsfråga som ska lösas mellan parterna i fredsprocessens slut, precis som frågan om gränserna. En av våra läsare summerar rättsläget:

1. Kvartetten (USA, Ryssland, FN och EU) anser inte att bosättningarna är ”illegala”, utan endast att de är besvärliga i fredsprocessen, varför man begärt att deras expansion avstannar i utbyte mot hittills uteblivna arabiska eftergifter. Det har Israel godtagit genom ett omvälvande och politiskt riskabelt beslut. Enda undantaget gäller naturlig tillväxt inuti existerande bosättningar, i enlighet med en överenskommelse med USA och enligt Ariel Sharons reservationer.

2. Både Kvartetten, Israel och palestinierna har i Oslo-avtalen och i Färdplanen definierat bosättningarna som en förhandlingsfråga att lösas i fredsprocessens slut. Enligt Färdplanen är det endast FN-resolutionerna 242, 338 och 1397 som ska utgöra basen för förhandlingarna – inte Fjärde Genèvekonventionen, eftersom den endast gäller mark som innehafts av en erkänd och legitim statsmakt, vilket inte fanns på den omtvistade Västbanken eller i östra Jerusalem.

3. FN:s resolution 242 kräver inte att Israel ska lämna hela Västbanken. Tvärtom ger den Israel, som annars skulle vara knappt 2 mil brett, rätt till delar av Västbanken för att upprätta nya säkra gränser efter det arabiska anfallskriget 1967. Ingen kan alltså idag avgöra vad som i framtiden ska vara ”palestinskt område”, eftersom gränserna inte förhandlats fram ännu, enligt resolution 242.

(mer…)