Posted tagged ‘rasism’

Blandade länkar

03 augusti 2010

1. Ett mycket intressant och välgjort reportage om de kurdiska judarna i Israel i P1:s program Människor och Tro, av Gurgîn Bakircioglu.

”Operation flygande mattan” hette den massflytt som skedde åren efter 1948 då judiska kurder tillsammans med judar från arabvärlden flyttade till Israel. De kurdiska judarna fick nu vara med i en statsbildning som de kunde identifiera sig med, en stat som de kunde kalla sin egen. Men frågan är vad som har hänt med de kurdiska judarnas identitet nu när de lever i Israel och så har gjort i några generationer? Vad finns kvar av det kurdiska? Följ med reportern Gurgin Bakirsioglu när han åker till den kurdiska moshaven Zekharia, tio mil utanför Jerusalem.

Lyssna på Gurgîn Bakircioglus reportage i programmet den 30 juli genom att klicka på ljudlänken på Sveriges Radios hemsida.

2. Både FN och den internationella Kvartetten har tagit avstånd från Ship to Gaza två gånger. Israels vice utrikesminister och fd. Washingtonambassadör Danny Ayalon skriver i Wall Street Journal om hycklarna bakom Gazaflottiljerna, och den båt som Libanon planerade att skicka. The Flotilla Farce:

Idag är fler än 400.000 palestinier i Libanon berövade sina mest grundläggande rättigheter. Den libanesiska regeringen har en lista på tiotals yrken som en palestinier inte får verka inom, inklusive läkaryrket, juridiken eller ingenjörsjobb. Palestinier är förbjudna att äga egendom, och behöver ett särskilt tillstånd för att få lämna sina bostadsorter. Till skillnad från alla andra utländska medborgare i Libanon är de berövade tillgång till sjukvårdssystemet. […] Mot bakgrund av den alltmer försämrade situationen för palestinierna i Libanon så är det höjden av ironi att en libanesisk flottilj gör sig redo att lämna hamnen i Tripoli under de kommande dagarna för att leverera hjälp till palestinier i Gaza. […] Den här attityden avslöjar oärligheten bakom hela flottiljövningen.

Till och med Turkiet har uppmanat Libanon att lägga ned.

(mer…)

En personlig jämförelse mellan Israel och arabvärlden

25 april 2009

Här kommer en personlig reflektion från vår skribent Redouane:

Det finns ett land där din hudfärg och ditt namn kan vara en nackdel fast det är ditt eget land. Ett land där du är ingenting om dina föräldrar inte har pengar, makt eller kommer från en ”hederlig” familj. Ett land där maktmissbruket är en dygd som anammas av alla, unga och gamla. Ett land som straffar homosexualitet och vars regering, i islams namn, bestämmer över ditt sexliv. Ett land där de sjuka dör på grund av brist på värdig sjukvård. Ett land där mutor är en del av livet. Ett land som inte har religionsfrihet och som inte tillåter andra religioner än islam. Ett land där diskriminering är en del av vardagslivet för miljoner människor. Ett land där en handfull familjer bestämmer och styr landet. Ett land som ser ner på kvinnor, utlänningar och alla som inte är muslimer. Ett land där skolorna producerar miljoner analfabeter. Ett land där barnen får lära sig i skolan att det finns en enda religion värd namnet och att judar är grisar.

(mer…)

FN stänger av mikrofon för palestinier som torterats i Libyen (VIDEO)

20 april 2009
Ordföranden från Libyen stoppar rasismanklagelser mot Libyen

Ordföranden från Libyen stoppar vittnesmålet

TILLÄT INTE VITTNESMÅL MOT ARABVÄRLDEN

En palestinsk läkare som suttit fängslad i åtta år och torterats i Libyen, fick sin mikrofon avstängd när han vittnade vid FN:s ”Människorättsråd” i Genève inför den nu pågående rasismkonferensen där, som bl.a. organiserats av just Libyen. Den palestinske läkaren och fem bulgariska sjuksköterskor beskylldes 1999 lögnaktigt av den libyska regimen för att som ”utlänningar” ha fört in AIDS i landet, och smittat flera barn på ett libyskt sjukhus. De släpptes 2007 efter hårda internationella påtryckningar.

Se de rasistiska diktaturernas hyckleri när den kvinnliga libyska ordföranden försöker tysta ned honom, och sedan ger ordet till representanter från Muammar Khadaffis regim istället. Allt i FN:s ”Människorättsråd” där just nu en ”anti-rasismkonferens” utspelar sig med rasisten Ahmadinejad som en av talarna.

Se ett TV-reportage om saken här.

(mer…)

Durban II väcker brännande fråga till liv – demokratiernas förbund som alternativ till FN

20 april 2009

Här finns den mest heltäckande hemsidan om Durban II.

I kölvattnet av många länders avhopp från Durban II har en gammal fråga väckts till liv – har FN överhuvudtaget möjlighet att spela en positiv roll i världspolitiken, eller är det dags för de demokratiska staterna att bilda ett eget förbund? Frågan är befogad, då många av FNs medlemsstater inte är demokratier (enligt EYE on the UN är 89 av FNs 192 medlemmar ”full-fledged democracies or ‘fully free’ according to Freedom House”, men det finns andra uppfattningar), vilket ofta visat sig förödande för FNs förmåga att åstadkomma något positivt. Tydligast syns detta i FNs förhållande till Israel.

(mer…)

Rättad: FN-kommissionär fördömer (inte) islamdiktaturerna för sabotage av anti-rasismkampen i Durban II

20 april 2009

RÄTTNING 20/4 13.25

Det visar sig, ofattbart nog men väldigt talande och definierande för FN:s ”Människorättsråd” och FN-kommissionären för ”mänskliga rättigheter” Navi Pillay att kritiken nedan gällde demokratierna, inte de rasistiska islamiska staterna som kidnappat konferensen, och som nyligen gav sitt fulla stöd till folkmördaren i Darfur. Detta visar vilket grepp de numerärt överlägsna diktaturerna har hos FN i Genève. Det gör att den internationella bojkotten mot rasistkonferensen framstår som, om möjligt, än mer befogad.

DEMOKRATIERNA ENIGA I FÖRDÖMANDET AV KIDNAPPAD KONFERENS

Irans Ahmadinejad är en av få närvarande ledare

Irans Ahmadinejad anländer

Nu har också Tyskland, Nya Zeeland och Polen givit slutlig bekräftelse på att man ansluter sig till bojkotten av FN:s rasismkonferens i Genève (Durban II), i likhet med Barak Obama och ett stort antal europeiska och västliga demokratier. Danmark, Japan och Frankrike skickar inte mer än en ambassadör till evenemanget.

Nu fördöms också de organiserande islamiska staterna av FN för att ha kidnappat konferensen för sina egna syften: att rikta in sig med attacker mot Israel och judar samt att göra religionskritik förbjuden i hela världen. Allt detta på bekostnad av alla de människor runt om i världen som lider under verkligt rasistiskt och religiöst förtryck, inte minst i de islamiska diktaturerna själva.

FN-kommissionären för mänskliga rättigheter, Navi Pillay, fördömde de islamiska staterna demokratierna i ett uttalande:

En handfull stater [de islamiska staterna som organiserade] [demokratierna] har låtit en eller två frågor dominera deras tillvägagångssätt … och låtit de frågorna överrösta problemen för ett stort antal grupper av människor världen över som lider under rasism och andra former av intolerans till en skadlig och livshotande grad. 

STÖD TILL FOLKMORDET I DARFUR

Förintelseförnekaren Mahmoud Ahmadinejad, Irans ledare som uppmanat till utplåning av Israel, anlände till ”anti-rasism”-konferensen under söndagen, som en av mycket få internationella ledare. En samstämmig arabvärld, samt  Iran och palestinierna, uttryckte i mars sitt fulla stöd för Omar al-Bashir, Sudans president, som är efterlyst för folkmordet mot svarta i Darfur.

(mer…)

Sabuni: Inga svenska ministrar till Durban II

17 april 2009
Integrationsminister Nyamko Sabuni

Integrationsminister Nyamko Sabuni

All heder till integrationsminister Nyamko Sabuni som idag meddelade att:

Sverige skickar ingen representant på ministernivå till den FN-konferens om rasism som inleds i Genève på måndag.

Det har ju varit tunga och problematiska förhandlingar som visserligen har vänt senaste veckan till att bli konstruktiva och rätt så bra, men vi har bestämt att Sverige medverkar inte på ministernivå.

(mer…)

Durban II är farligt, trots nytt utkast (VIDEO)

14 april 2009

EU-länderna tänker delta i Durban II-konferensen. Den bakomliggande tanken är att det är bättre att delta och kunna påverka än att helt stå utanför. Det är svårt att avgöra om det resonemanget håller. Resultatet vet vi i slutet av nästa vecka.

Tveklöst är däremot att EU-länderna, och därmed även Sverige, måste vara på sin vakt. Som vi påvisar här nedan är förutsättningarna för ett positivt resultat av konferensen dåliga. Det omarbetade utkastet är fortfarande ytterst bristfälligt, och viljan till en riktig dialog saknas helt hos många av de deltagande länderna, mest påtagligt hos en del av arkitekterna bakom de båda utkasten. Det lär därför inte komma som någon överraskning om många delegationer väljer att lämna konferensen på ett tidigt stadium.

Jonathan Leman kunde för ett tag sen berätta att åtminstone en svensk tar ställning för Durban II – Patrik Forsén, rasistisk debattör och tidigare ordförande för Nationaldemokratisk Ungdom. Forsén är inte längre ensam. I tisdagens Västerbottens-Kuriren får han sällskap av Urban Stoltz från Nätverket Bojkotta Israel i Umeå.

Men bortsett från dessa två är tonen enhälligt kritisk. De tre svenska organisationer som förra veckan skrivit under uppropet till försvar för rätten att kritisera religioner har nu fått sällskap av ytterligare fyra;

(mer…)