Posted tagged ‘Red’

Svenska skattesubventionerade israelfiender

01 november 2008

TVÅ AV DE VÄRSTA ANTIJUDISKA organisationerna här i Sverige är frikyrkornas Diakonia och Sveriges kristna råd.

Den senare av dessa hycklande skälmare säger sig organisera resor åt ”följeslagare till Palestina och Israel”.
Ytterst handlar det emellertid om individer vilka lärt sig att hata det judiska landet som far dit för att där slå araber följe i deras vardagsliv – för att ”skydda” dem mot de ”elaka” judarna… (mer…)

Annonser

Stoppa Svenska kyrkans och Diakonias sjuka besatthet av Israel

31 oktober 2008

:: Frilansskribenten ILYA MEYER reflekterar över svenska förhållningssätt gentemot Israel:

  • Brinnande antipati mot Israel.
  • Förnekande av judarnas rättigheter i Mellan­­östern.
  • Uppmuntran till indoktrinering och terrorism genom medie- och penning­stöd till militanta grupper.
  • Tystnad när judar i Sverige attackeras på öppen gata.
  • Ointresse för mänskliga rättigheter i omvärlden.

Vi pratar inte terror­stämplade Hamas eller Hizbollah. Vi pratar Svenska kyrkan och Dia­konia, som ser det som sin heliga plikt att tvinga bort judar från deras hem i Mellanöstern, vilken i övrigt redan är judenrein – en tanke som framkallar kalla kårar hos människor med samvete och minne i behåll. (mer…)

Sambandet spekulationer i Politik och på Börsen

30 oktober 2008

VAD ÄR GEMENSAMT för RÄDDA BARNEN och DIAKONIA? Båda bedriver en bred antiisraelisk verksamhet med syfte att skada den judiska staten Israel. Båda är stora spekulanter på börsen och tar stora risker med placering av insamlade medel från allmänheten.

I dessa dagar när ekonomiskt kaos råder är börsen den största plats som finns för spekulationer – och här hittar man dessa två organisationer som stora aktörer. (mer…)

Kyrkans ”följeslagare” gör ”mera skada än nytta”

27 oktober 2008

DIAKONIA BEDRIVER ANTIISRAELISK POLITIK

Artikel 1: Följeslagarna och Cordelia Edvardson

CORDELIA EDVARDSON är inte känd för att vara proisrael. Ändå anser hon att det s.k. ”följeslagarprogrammet” som drivs av Sveriges Kristna Råd med huvudaktörerna Diakonia och Svenska kyrkan gör mer skada än nytta. (mer…)

Vad media inte berättar om Israel

25 oktober 2008

FAKTA OM ISRAEL

Israel är ett land där bara någon promille av världens invånare bor, men ett land som i Sverige dagligen smutskastas i media och av antiisraeliska organisationer och propagandister.

  • I förhållande till sin storlek tar Israel emot den högsta andelen immigranter i världen.
  • Israel har det högsta barnafödelsetalet i Västvärden.
  • Israel intar en hedrande andraplats i världen när det gäller utgivning av nya böcker per invånare. (mer…)

Palestinagrupperna exploaterar palestinska barnsoldater

24 oktober 2008

PÅ VÄSTBANKEN OCH GAZA pågår exploatering av barn av det lägsta tänkbara slaget: palestinska barn utnyttjas som självmordsbombare, vapensmugglare och mänskliga sköldar i attacker mot Israel.

Dagligen indoktrineras barn i rasism och hat. Ständigt återkommande inslag i palestinska barnprogram är dödslängtan: barnen hjärntvättas i tanken att det finns ingenting trevligare än att dö för Allah och hamna i paradiset. (mer…)

‘Den kristna vänstern’ är en mäktig lobbyfaktor

24 oktober 2008

VISSTE DU…

att ‘Den kristna vänstern’ har ockuperat kyrkans institutioner?
att ‘Den kristna vänstern’ gör 100-tals palestinier arbetslösa?
att ‘Den kristna vänstern’ är sin husbondes (Socialismen) röst?
att ‘Den kristna vänstern’ fyllt kristna begrepp med politiskt innehåll?

MERA: ‘Den kristna vänstern’ är en mäktig lobbyfaktor i Sverige

/Red