Posted tagged ‘Richard Falk’

Dagens skämt: FNs diktatoriska Människorättsråd ska ”utreda” Gazakriget

03 april 2009

ÅKLAGARE OCH DOMARE SAMTIDIGT

För några veckor sedan lämnade rapportören Richard Falk in sin rapport om Gazakriget till FN:s misskrediterade ”Människorättsråd”. Utan att ha satt sin fot i Gaza deklarerade han att kriget utgjorde en ”krigsförbrytelse av största magnitud” och att hela operationen mot Hamas var ”olaglig”.

När tonen nu är satt ska Rådet, på initiativ av Kuba, Pakistan och Egypten, och på uppdrag av den Arabiska gruppen och Islamiska Konferensen, ”utreda” om det begåtts krigsförbrytelser, under ledning av Richard Goldstone. Enligt Rådets mandat är det endast påstådda krigsförbrytelser mot palestinierna (av Israel) som ska utredas (se punkt 14). Hamas krigsförbrytelser kommer alltså inte att utredas: däribland raketbombardemang mot civila israeler, bostäder, skolor och sjukhus i åtta år, samt krigsbrott mot den egna befolkningen som användes som mänskliga sköldar, och där dissidenter lynchades. Utan att rodna säger ”Människorättsrådets” ordförande:

Jag är övertygad om att gruppen kommer att kunna bedöma alla brott mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt som begåtts i samband med konflikten på ett oberoende och opartiskt sätt.

Forskaren Magnus Norell vid Totalförsvarets Forskningsinstitut, som gått igenom Richard Falks rapport, sågade den vid fotknölarna: FN skjuter skarpt och snett i Gaza.

(mer…)

Annonser

Magnus Norell (FOI): FN saknar stöd för påståenden om brott i Gaza

26 mars 2009

TOMMA ANKLAGELSER FRÅN MISSKREDITERAT FN-RÅD

FN:s oavlönade rapportör för de palestinska områdena, Richard Falk, presenterade häromdagen sin rapport om kriget mot Hamas. Richard Falk – en entusiastisk beundrare av Ayatollah Khomeini – skapade rubriker så sent som i mars 2008 efter att ha antytt att 11-septemberattackerna mot USA kunde ha varit ett insiderjobb. 

richard_falk1

Richard Falk

Han skriver i sin rapport att hela Operation Gjutet Bly mot Hamas var olaglig och att Israel begått krigsförbrytelser. Falk har aldrig satt sin fot i Gaza sedan kriget upphörde.

Forskaren Magnus Norell vid Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) har gått igenom hans rapport och konstaterar att anklagelserna gjorts ”utan några handfasta bevis”: FN skjuter skarpt och snett i Gaza:

Men inget [Richard Falk] skriver i sin kapacitet som speciell rapportör för FN:s Råd för Mänskliga Rättigheter, ger stöd för några påståenden om konkreta brott.

(mer…)

Propagandans väg från ax till limpa

18 november 2008

Palestinsk journalist får pris, vinner ära och berömmelse.
Palestinsk journalist åker på föreläsningsturné.
Palestinsk journalist på väg hem utsätts för brutalt övergrepp av den israeliska säkerhetstjänsten.

Så sannolikt att det måste vara sant? Eller en historia som är aningen för bra för att vara riktigt sannolik? (mer…)