Posted tagged ‘SIDA’

SR använde palestina-aktivisten Terje Carlsson som Jerusalemreporter

04 september 2009

FICK ‘RAPPORTERA’ OM KRITIK MOT VERKSAMHET HAN SJÄLV DELTAGIT I

Idag sände Sveriges Radio programmet Människor och Tro i P1, som handlade om kritiken mot svenska så kallade ”biståndsorganisationers” alltmer ökade politiska radikalisering och stöd till odemokratiska krafter i Mellanöstern som motsätter sig Israels existens och stödjer terrorism.

Kritiken kommer från den oberoende israeliska organisationen NGO Monitor, som har skrivit en kritisk debattartikel i Jerusalem Post om det svenska palestinabiståndet, och också gjort en över 20 sidor lång detaljerad granskning av Diakonia, en svensk vänsterkristen lobbygrupp som till 90 procent finansieras av svenska staten via SIDA (332 miljoner kr 2008). Ungefär hälften av de 750 miljoner svenska skattekronor som Sverige skickar till palestinierna varje år går via FN-organet UNRWA, som bl.a. driver de palestinska skolorna. Så sent som i förra veckan försäkrade UNRWA att man även fortsättningsvis inte kommer att undervisa om Förintelsen i Gazas skolor, vilken Hamas kallar ”en lögn”.

Palestina-aktivisten Terje Carlsson

Palestina-aktivisten Terje Carlsson

‘REPORTER’ OCH PALESTINALOBBYIST

För att intervjua NGO Monitor om kritiken mot Diakonia och SIDA skickar Sveriges Radio dit en välkänd aktivist vid namn Terje Carlsson. Det tycks inte göra något att han arbetat som pro-palestinsk ”följeslagare” på Västbanken genom Sveriges Kristna Råd med stöd av det kritiserade Diakonia. Följeslagarprogrammet finansieras även det av SIDA. Som ”följeslagare” skrev Terje Carlsson rapporter i vilka exempelvis Yassir Arafat år 2004 beskrivs som ”en äkta frihetshjälte”, och om hur judar ”tävlar” i att hata honom mer än Adolf Hitler. Då hade palestinierna sprängt uppåt 1 000 civila israeler till köttslamsor i nästan dagliga terrororgier, och invalidiserat tusentals fler:

För israeler räcker det med att se en bild av Arafat för att sluta skratta och börja hata. Adolf Hitler kanske skulle vinna över Arafat i en judisk tävling i hat och rädsla, men det är inte helt säkert. För israeler var Arafat en levande pain in the ass, som aldrig gav upp även om Israels militärer gjorde allt för att han skulle hålla käft.

‘JAG TAR STÄLLNING’

År 2007 regisserade Terje Carlsson filmen ”Välkommen till Hebron”. Filmen är en pro-palestinsk partsinlaga om situationen i staden, vilket också Carlsson erkänner. ”Jag har fått reaktionen att filmen är pro-palestinsk i Sverige, säger han i artikeln ”En filmare som tar ställning”. ”Jag tar ställning via min film”, förklarar han i en intervju med Svenska Filminstitutet.

(mer…)

Palestinierna bygger gigantiskt Arafatmuseum. Sverige ökar biståndet med 50 Mkr

20 augusti 2009

* (Läs vår uppdatering nedan om Israels onödiga officiella protest till Carl Bildt)

Den Fatahdominerade Palestinska Myndigheten, som sägs vara nästan helt beroende av bistånd från omvärlden, har beslutat att bygga ett gigantiskt Arafat-museum på Västbanken, som beräknas kosta 14,5 miljoner kronor ”under den första fasen”, vilket myndigheten (och därigenom biståndsgivarna) kommer att bekosta.

Så ska palestiniernas nya Arafatmuseum se ut

Bara två veckor efter beskedet skickade världens tredje största biståndsgivare till palestinierna, Sverige, ut ett pressmeddelande från biståndsminister Gunilla Carlsson om att vårt rekordbistånd till palestinierna på drygt 700 miljoner kronor per år ska höjas med 50 miljoner, därför att den ”palestinska myndigheten befinner sig i en mycket svår ekonomisk situation”:

En fungerande palestinsk myndighet är en förutsättning för en fredlig och hållbar lösning på den israelisk-palestinska konflikten, säger biståndsminister Gunilla Carlsson.

Samtidigt kommer rapporter från Internationella Valutafonden som talar om en potentiell tillväxtexplosion på 7 procent på Västbanken om det lyckade samarbetet med Israel fortsätter, och DN rapporterar om hur palestinierna kunnat hänge sig åt ”ren flärd” i ett samhälle som går för högtryck. 

Beslutet om att öka de svenska biståndsmiljonerna till palestinierna inföll bara några dagar efter att Fatahs kongress, där Mona Sahlin (S) deltog, tagit följande ”fredliga och hållbara” beslut:

  • att palestinierna kan komma att återgå till användning av terrorism i kampen mot Israel, i brott mot alla undertecknade fredsavtal och folkrätten
  • att terrorgruppen Al-Aqsamartyrernas Brigader åter ska stå under direkt befäl av Fatah
  • att säga nej till Netanyahus inbjudan att omgående starta villkorslösa fredsförhandlingar
  • att aldrig erkänna Israel som det judiska folkets hemland, men däremot fortsätta att kräva ett palestinskt land
  • att hela Jerusalem skall ingå i den palestinska staten
  • att alla utlandsfödda ättlingar till araber som lämnade Israel under de arabiska anfallskrigen 1948 och 1967 ska få immigrera till Israel, och därmed omintetgöra tvåstatslösningen
  • att skapa närmare kontakter med Ahmadinejads Iran
  • att utreda hur ”Israel mördade Arafat”

(mer…)

UNRWA: Biståndet till Gaza hamnar hos Hamas

06 februari 2009

För andra gången på tre dagar har UNRWA nu erkänt att terrororganisationen Hamas lyckats lägga beslag på den humanitära hjälp som omvärlden skickar via den palestinskledda hjälporganisationen till Gaza. Hamas har behållt hjälpen själv, eller försökt sälja den.

Nu har UNRWA deklarerat att man inleder en blockad mot Gaza, och stoppar all införsel.

Israel har sedan länge pekat på att det är Hamas som lägger beslag på hjälpen för eget syfte, vilket UNRWA hittills förnekat. UNRWAs plötsliga vändning ska ses mot bakgrund av att organisationen skakas av anklagelser om korruption och förmedling av internationellt bistånd till palestinska terrorister.

(mer…)

Dagens citat – del 17 (090101)

02 januari 2009

Israel är ett pyttelitet land, och där finns väldigt lite naturresurser. Golda Meir sade en gång skämtsamt:

Let me tell you something that we Israelis have against Moses. He took us 40 years through the desert in order to bring us to the one spot in the Middle East that has no oil!

Men Israel är ändå en framgångssaga utan dess like. Judiska Nationalfonden startade strax efter förra sekelskiftet ett enträget arbete som fortfarande pågår. Malariaträsken dränerades. Över 210 miljoner träd har planterats, vilket gör Israel till det enda land i världen vars skogsareal ökade under 1900-talet. Vattenreservoarer och vattenledningar anlades. Idag finns det fiskodlingar i Negevöknen!

Utdikning av träsk vid Ein Harod.

Utdikning av träsk vid Ein Harod.

(mer…)

Vill Palmecenter försvara mänskliga rättigheter även i Gaza?

25 december 2008

Den arabiska TV-kanalen Al Arabiya meddelade igår (översättning på News Blaze), med hänvisning till Londonutgåvan av den arabiska tidningen Al Hayat, att Hamasmedlemmar i det palestinska lagrådet i Gaza genomdrivit ett lagförslag som knyter straffrätt till islamiska lagar.

Hamas members of the Palestinian Legislative Council in Gaza have approved a new bill ”to implement Koranic punishments,” including hand amputation, crucifixion, corporal punishment and execution.

(mer…)

Dagens citat – del 4 (081217)

17 december 2008

United States Institute of Peace konstaterade i augusti 2006 att palestinierna är

the largest per capita recipients of international development assistance in the world

Bara från Sverige kommer årligen 700 miljoner kronor. Det motsvarar 76 kronor per år och svensk – vuxna som barn. Förutom stödet direkt till palestinierna går miljontals kronor av svenska skattemedel även till ren propaganda, vilket vi berättat om i en tidigare bloggpost:

Det är rent av så befängt att staten finansierar projekt vars syfte är att ändra den egna utrikespolitiken!

(mer…)

Sydsvenskan kommenterar följeslagarprogrammet (EAPPI)

10 december 2008

Sydsvenskans ledarredaktion tar nu upp det svar som Sveriges Kristna Råd skickade till Oded Meiri angående det Ekumeniska Följeslagarprogrammet i Israel och Palestina (EAPPI). Frågan gällde varför det inte finns några följeslagare i israeliska Sderot, utan endast hos palestinierna. Syftet sägs ju vara att hjälpa båda grupperna.

(mer…)