Posted tagged ‘Socialdemokraterna’

En gräsrotsrörelse i socialdemokratin.

21 januari 2011
  Vi publicerar ett intressant inlägg av läkaren och socialdemokraten
  Bo Norberg. Vi tackar författaren
  och ser fram emot fler positiva nyheter
  från Socialdemokratiska Israelvänner - SIV facebook
  FIM redaktionen

  Under senare år har många svenska socialdemokrater på gräsrotsnivå
  mått illa över partiets alltför negativa hållning till staten
  Israel, den utbredda okunnigheten om Israel och den oskuldsfulla
  hållningen till sociala, politiska och religiösa problem i den
  muslimska världen.

  Under det första halvåret 2009 bildade några eldsjälar ett löst
  nätverk, Socialdemokratiska Israelvänner (SIV). De fick ett
  oväntat positivt stöd från partiledningen, som måhända upplevt
  retoriken inom delar av partiet som obalanserad och politiskt
  kontraproduktiv. Av historiska och kulturella skäl är nämligen
  sympatierna för Israel mera utbredda i folkdjupet än vad den
  offentliga debatten avspeglar.

  Nätverket SIV hade på sin adresslista ett hundratal namn,
  de flesta kända som bäst endast lokalt från fackföreningar och
  kommunalpolitik. Nåja, några enstaka fixstjärnor var med.
  Många kom från Broderskapsrörelsen och Samfundet Sverige-Israel.

  Strategin inom SIV var att uppmuntra fortsatt aktivitet
  inom Broderskap och Samfundet. Om inte annat behövervi kunskaper
  och återkopplingar över partigränser och interna grupperingar
  för att kunna göra konstruktiva insatser framöver.

  Rekognoseringar i socialdemokratins regelverk visade att den
  optimala föreningsformen för SIV var en ”ideell förening”.
  Det innebär att för att bli medlem i SIV måste man vara medlem
  i någon annan socialdemokratisk förening.

  Den 15 januari i år var det dags för ett konstituerande möte
  i ABF-huset i Stockholm. Stadgar antogs och styrelse utsågs.
  Ann Linde, internationell sekreterare inom S, redogjorde för
  samarbetet mellan S och dess systerpartier
  i Israel, Labour och Meretz.

  För några årtionden sedan hade Labour och Meretz 56 av de 120
  platserna i Knesset. Idag har de 16, varav 13 för Labour. Och
  den 17 januari sprack Labour med ett nytt parti kring
  försvarsministern Ehud Barak, resten troligen kring
  socialministern Herzog.

  Bakom Lindes tal låg rimligen en oro för en liknande utveckling
  i Sverige. S har på något årtionde gått från opinionssiffror
  omkring 45 till omkring 25%. Bakom kräftgången ligger brister i
  omvärldsanalys och anpassning. Detta är förstås min tolkning
  som enskild medlem inom S och SIV.

  Som enskild medlem är jag olycklig över att S talar om för
  Israel och Palestina hur de ska lösa sina problem. Det är
  en tvåstatslösning som gäller.
  Basta!

  Hur skulle det kännas om Kina som representat för FN
  och mänskliga rättigheter sade till Sverige att nu är det
  en tvåstatslösning som gäller, Sameland (Sapmi) norr om Dalälven,
  Sverige söder därom? Och för övrigt måste Sverige återlämna
  Blekinge, Skåne, Halland, Bohuslän, Jämtland och
  Norge till Danmark, Finland till Ryssland!

  Min arbetshypotes är att situationen i Mellanöstern kan vara lika
  trasslig som vår egen historia. Vi kan ha en del att lära av varandra.

  Bo Norberg, red rondellen.net, Umeå Medlem i Backens S-förening,
  Umeå Medlem i Socialdemokratiska Israelvänner

  Referens
  Norberg B. Reasons for reading Bible and Koran – antisemitism, christophobia, and islamophobia [culture].
  Rondel 2009; 29. URL:

Efter Gaza-attacken mot Socialdemokrater: Stoppa fjäsket för Hamas

22 februari 2010

Jens Orback, chef för socialdemokratiska Palmecentret

ENSTAKA VÄNSTERRÖSTER VÅGAR UTMANA FJÄSKANDET FÖR HAMAS

Häromdagen avslöjade Jens Orback, chef för socialdemokratiska Palmecentret, att den palestinska terrorgruppen Hamas som styr Gazaremsan genomfört en razzia mot deras kontor i området. Beväpnade Hamasmän kom sedan tillbaka och hotade medarbetarna samt beslagtog kontorschefens dator. Anledningen var att hon hade vägrat att skriva under ett papper om att hon inte längre skulle kunna jobba förrän Hamas gett henne tillstånd. Jens Orback protesterar också mot Hamasregimens förtryck och människorättsbrott: Palmecentret hotat av Hamas.

Attacken fick förstås noll uppmärksamhet av ”nyhetsbyrån” TT. Och med undantag för en nyhetstext i LO-tidningen har locket lagts på även i socialdemokratiska organ såsom AiP, Broderskapsrörelsens tidning och förstås i det Hamasvänliga Aftonbladet. Helle Klein, som utformar den sistnämnda tidningens ledarsidor, uppmanar istället till kulturbojkott mot Israel, och fantiserar i islamistiska termer om landets ”kamp mot den muslimska världen”. Den annars flitigt kommenterande kristne socialdemokraten Ulf Bjereld hade ingenting att säga om attacken från den islamiströrelse han sedan länge vill ”dialogera” med.

(mer…)

Vid rödgrön valseger sjösätts Palestinagruppernas Hamaspolitik

17 februari 2010

Idag presenterade också oppositionen sin alternativa utrikespolitik i händelse av en rödgrön seger i valet i höst. Den har utarbetas av en arbetsgrupp kallad ”Rättvis och hållbar värld” som har totalt sex ledamöter från S, V och MP inklusive Palestinagruppernas ordförande Per Gahrton. Den uppmanar bl.a. till ett närmande till Hamas, och kommer bara några dagar efter att det socialdemokratiska Palmecentret i Gaza hotats av islamistgruppens män, som beslagtagit personalens datorutrustning i en aggressiv väpnad razzia.

Den del av arbetsgruppens förslag som handlar om den israelisk-palestinska konflikten (sid. 11 i pdf-dokumentet) har kopierats rakt av och återpublicerats som debattartikel i Aftonbladet idag, och signerats av arbetsgruppens ledare: Palestinagruppernas ordförande Per Gahrton (MP) samt Socialdemokraternas och Vänsterpartiets talesmän i utrikesfrågor Urban Ahlin (S) och Hans Linde (V). Det står alltmer klart vilket direktinflytande som Palestinagrupperna, genom Per Gahrton, kommer att få över svensk utrikespolitik om oppositionen kommer till makten. En dag som denna, då den sittande regeringen presenterade sin framtida utrikespolitik i Riksdagen, hade man kunnat förvänta sig att oppositionens debattartikel skulle handla om vänsterns tänkta utrikespolitik över lag. Men det är alltså endast den israelisk-palestinska konflikten som lyfts fram, vilket är ett mått på den fokusförflyttning som Palestinagruppernas ordförande redan lyckats driva igenom. Oppositionspartierna tycks tro att Sveriges åsikt kommer att tas på större allvar i Mellanösternkonflikten om politiken utformas av den ena partens lobby, som innefattar några hundra medlemmar.

(mer…)

Anita Gradin (S): PLO planerade att mörda mig

09 september 2009

‘FLERA SOCIALDEMOKRATER SKULLE MÖRDAS AV PLO’

Anita Gradin, Sten Andersson, Yassir Arafat

Alltmedan dåvarande utrikesminister Sten Andersson vänslades med den palestinske ledaren Yassir Arafat planerade dennes organisation PLO att mörda svenskens ministerkollega Anita Gradin. Hon var motsvarighet till migrationsminister i den socialdemokratiska regeringen. Även den tidigare arbetsmarknadsministern Anna-Greta Leijon ska ha varit utsatt för palestinska mordplaner. Det är Anita Gradin som berättar om traumat i sin bok ”Från bruket till Bryssel” som kommer ut denna vecka. Tidningen Fokus har fått en intervju med henne:

Du berättar i boken att PLO planerade att mörda dig.

– Jag jobbade under min tid som migrationsminister ofta med frågor som  var kontroversiella och det fanns mörka krafter som hade sådana planer. Samma hot som tidigare hade riktats mot Anna- Greta Leijon riktades mot mig och jag var tvungen att ha livvaktsskydd. Vid ett tillfälle skickade Olof Palme partiets internationella sekreterare till Yasir Arafat för att tala honom till rätta. Det handlade inte bara om mig utan om att PLO måste hålla sig till lagliga metoder.

Din man Bertil fick också fungera som livvakt åt dig, och du skriver att utan honom så hade du inte levt i dag.

– Ja, vi bodde i radhus och jag kunde inte öppna dörren själv. Men jag vill helst inte prata om det där. Det är länge sedan, men det gör ont.”

D, DN, SvD, Syd, Hd, Gp, Etc, Vg, 2, 3, D, R24, Vl, 2, Ab, 2, 3, N, 2

Läs också:
Aktuellt i Politiken (maj): Nu bildas föreningen Socialdemokratiska Israelvänner (SIV)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sabuni: Inga svenska ministrar till Durban II

17 april 2009
Integrationsminister Nyamko Sabuni

Integrationsminister Nyamko Sabuni

All heder till integrationsminister Nyamko Sabuni som idag meddelade att:

Sverige skickar ingen representant på ministernivå till den FN-konferens om rasism som inleds i Genève på måndag.

Det har ju varit tunga och problematiska förhandlingar som visserligen har vänt senaste veckan till att bli konstruktiva och rätt så bra, men vi har bestämt att Sverige medverkar inte på ministernivå.

(mer…)

Krönika: Israelkritiker firar inte helgdagar

16 april 2009

Oded Meiri ser en oförminskad aktivitet hos israelkritikerna i denna personliga krönika:

Efter firandet av judiska Pesach och den kristna påsken, två helger där man brukar umgås med familj och vänner och koppla av, har jag upplevt att kampanjen mot Israel avstannat lite. Men några av dessa bittra israelkritiker vilar sig aldrig.

(mer…)

Tiden mognar för ett svenskt Eustonmanifest

05 april 2009

Förra året skrev vi om den djupa klyfta som faktiskt finns inom socialdemokratin vad gäller synen på Israel. Samtidigt som (den nuvarande) partiledningen enhälligt tar parti mot Israel i alla upptänkliga situationer, så finns det gott om gräsrötter som opponerar sig mot den linjen. Häromdagen grundades exempelvis föreningen Socialdemokratiska Israelvänner (se nedan).

Ett annat färskt exempel finns i tidningen Världen Idag (30/3, bara inledningen tillgänglig online), där Joakim Fogelberg förklarar varför han efter 23 år hoppar av från (s):

Partiets allt hätskare ton mot Israel väcker oro inom socialdemokratin. ”Alla spärrar försvann med Göran Persson”, säger Joakim Fogelberg, som nu lämnar partiet. När han gick med i SSU, 16 år gammal, var internationell solidaritet och arbete mot rasism viktiga hjärtefrågor.
[…]
På senare tid har han dock upplevt en allt mer ensidig anti-israelisk hållning i sitt parti. Som nytt lågvattenmärke nämner Fogelberg en riksdagsutfrågning i höstas där S-ledamöter mycket hårt angrep Israel. ”Man kunde här urskilja en stark kritik, inte mot staten Israel, utan mot judarna själva.”

(mer…)