Posted tagged ‘Svenska kyrkan’

Diakonia gillrar en ”folkrättskonferens” om Gaza

27 februari 2010

ISRAEL INTE VÄLKOMMEN

Den 1 mars organiserar den vänsterkristna opinionsbildningsgruppen Diakonia en folkrättskonferens om Gaza tillsammans med socialdemokratiska ABF och Palmecentret samt Amnesty och Svenska Kyrkan. Bland deltagarna finns endast en (1) folkrättsjurist, Hans Corell, som profilerat sig som hård kritiker av Israel. Ingen representant för Israel tillåts medverka, enligt organisatörerna. Konferensen skall, i likhet med den Libyenbeställda Goldstonerapporten, endast behandla de 22 sista dagarna i det 2922 dygn (8 år) långa raketkriget och de ca. 10.000 väpnade anfallen i brott mot folkrätten som den FN-listade terrorgruppen Hamas bedrev mot israeliska civila dessförinnan. Längre ned ges exempel på punkter som bör lyftas fram på konferensen.

Det är positivt att kränkningar av folkrätten i området belyses. Men om den granskningen endast riktar in sig på det FN-stadgade självförsvaret, och inte på de väpnade anfallen som gav Israel rätt att försvara sig, så utgör det i praktiken ett försök att undergräva rätten till självförsvar.

Diakonia har tyvärr länge haft en överslätande attityd till terrorister. Man skiljer inte mellan eventuella misstag i en demokratiskt stats självförsvar, och när en terrororganisation, som bryter mot folkrättens själva fundamenta, avsiktligen våldsför sig på både fiendens och den egna civilbefolkningen och uppmanar till folkmord. Så här lät Diakonias kålsuparteori i en intervju i tidningen Dagen igår:  

– Det är riktigt att Israel inte kommer att representeras vid seminariet, men det kommer inte heller Hamas att göra, säger Joakim Wohlfeil på den kristna biståndsorganisationen Diakonia.  

HANS CORELL SKULLE FÖRHÖRAS OM BROTT MOT FN-RESOLUTIONER

Hans Corell, som ska tala om respekt för folkrätt, är före detta rättschef i FN. Svenska åklagare kämpar nu för att ta in honom för förhör gällande olja-för-matskandalen med Saddamregimen under hans tid, i brott mot FN-resolutioner. Men åklagarna kommer inte åt honom eftersom han skyddas av sin diplomatiska immunitet, vilket medfört att rättegången mot mutanklagade affärsmän fått skjutas upp. Dessa hävdar att mutorna betalades till Saddam Husseins regim med Corells organisations goda minne. 

Men när det gäller Gazakriget talar han gärna ut. Så här sammanfattade Sydsvenskans Per T Ohlsson Hans Corells syn i frågan i januari förra året:

Det framstod som närmast groteskt när Hans Corell, FN:s tidigare rättschef, i Ekot krävde att israeliska ledare ställs inför krigsrätt. Utan att han med ett ord berörde Hamasterrorn.

Läs också Svensk-Israelinformations frågor till Corell i en mailkonversation i april förra året.

(mer…)

Fd. Rädda Barnen-medarbetare beskriver ”Palestinaarbetet som ett cocktailparty”

15 oktober 2009

Ordförande har ordet . . .

Reformera hjälporganisationerna. Börja med Rädda Barnen och Diakonia

Kritiken mot Rädda Barnen för deras missbruk av samlade medel som inte används för ändamål som finns i föreningens stadgar presenterades på Göteborgs-Postens kultursida igår (091014) under rubriken: Rädda Barnens medel går till lyx.

En tidigare Rädda Barnen-medarbetare beskriver Palestinaarbetet som ett cocktailparty. Ett exempel på den extravaganta kulturen är att en anställd i Östafrika ansökte – dock utan framgång – om att få sin transport av hästar mellan Etiopien och Kenya betald av arbetsgivaren. Dyra skolavgifter, väldigt skiftande och inte transparenta, bekostas av Rädda Barnen. Cheferna på utlandskontoren har haft olika löner, några dubbelt så höga som andra.

(mer…)

Kyrkorna, antisemitismen och Israel

06 februari 2009

Oded Meiri kommenterar den senaste tidens händelser angående Förintelsen, Svenska Kyrkan och Vatikanen.

Under de senaste veckorna har vi fått uppleva en nygammal företeelse. Antisemiter vågar öppet visar sina ansikten igen. Återigen är det den katolska kyrkan och dess överhuvud, påven Benedictus XVI som i sin ungdom var medlem i Hitler Jugend, samt Svenska Kyrkan genom sin fd. ärkebiskop, KG Hammar. Dessa två håller fast, både vid sina egna och kyrkans urgamla antijudiska traditioner.

Trots detta vet jag att gräsrötterna i kyrkan inte har samma uppfattning som kyrkornas överhuvud. Jag hoppas att de förstnämnda kommer att protestera och bromsa utvecklingen mot antisemitismen, vilket delvis redan görs.

(mer…)

Svenska kyrkan bärare av stolt luthersk tradition

12 januari 2009

Dagens citat – del 27 (090112)

På Helles nattduksbord?

På Helles nattduksbord?

I en bloggpost med rubriken Heja Luther skrev Helle Klein

Luther är verkligen en häftig man – väldigt mänsklig i sina tvivel, kamp med Gud och sig själv och samtidigt med en underbar humor och starkt rättspatos.

(mer…)

Svår jul för palestinska kristna

23 december 2008

FiM-medlemmen Andres Lempira Chacón har skrivit en debattartikel i dagens NWT:

Svår jul för palestinska kristna

Sedan förra sekelskiftets slut har den kristna exilen ifrån det historiska Palestina pågått. Möjligheten att kunna skapa sig en bättre ekonomisk framtid i kombination med att få erfara fullgoda religiösa rättigheter (som arabiska icke-muslimer) drev dessa kristna palestinier ifrån det Ottomanska Palestina till den nya världen, främst till USA, Chile och Honduras. Efter Staten Israels födelse år 1948, ändrades karaktären av palestinsk-kristen exil.

(mer…)

Att leva i skuggan av terrorismen

05 december 2008

Om terror, terrorister, terrorbekämpning och terroristsympatisörer

I förra veckan dog cirka 190 civila i en terrorattack som förmodligen utfördes av muslimska extremister från Pakistan. Bland de mördade fanns fem israeler. Ännu en i en rad av terrorattacker som dagligen drabbar världen: Indien, Irak, Pakistan och Afghanistan är några av de värst drabbade länderna vid sidan av Libanon, Syrien, Algeriet, Marocko och Israel, där terror förekommer oftare än i Europa och USA.

(mer…)

En god jul för Palestinas kristna?

04 december 2008

I Världen idag publicerades idag en artikel skriven av Andres Lempira Chacón, medlem i FiM:

En god jul för Palestinas kristna?

Den kristna exilen ifrån det historiska Palestina har pågått sedan slutet på 1800-talet. Möjligheten att kunna skapa sig en bättre ekonomisk framtid i kombination med att få erfara fullgoda religiösa rättigheter (som arabiska icke-muslimer) drev dessa kristna palestinier ifrån det Ottomanska Palestina till Den nya världen, främst till USA, Chile och Honduras. Efter staten Israels födelse år 1948, ändrades karaktären av palestinsk-kristen exil.
På grund av den djupt polemiska konflikten mellan staten Israel och arabvärlden, där dessa kristna araber ofta hamnade i kläm, utvandrade mellan år 1948-67, nära 75 procent av de kristna ifrån de då arabiskt ockuperade områdena Västbanken och Gaza. Detta skedde under omvärldens pinsamma tystnad. Dessa historiska kristna lämnade hus och hem för en bättre framtid på den amerikanska kontinenten. Inte få kristna araber lämnade även palestinsk mark för en bättre framtid inne i det judiska Israel. Där respekterades man för sin kristna tro, trots dokumenterade svårigheter.
Än till i dag är demokratin Israel det enda land i Mellanöstern där kristna araber växer som religiös grupp. Detta kräver att belysas.

(mer…)