Posted tagged ‘Sveriges Kristna Råd’

”Israelisk apartheid”

26 december 2008

Ja, så låter det från våra antiisraeliska grupper:

(mer…)

Så baserade sig Diakonia, SKR och Palestinagrupperna på falskt material från Peace Now om bosättningar

19 december 2008

SvD tar nu upp Diakonias försök att slingra sig, efter SvD:s tidigare artikel, baserad på vår rapportering, om hur Diakonia, Sveriges Kristna Råd (SKR) och Palestinagrupperna har använt bevisat falskt material från Peace Now om israeliska bosättningar. SvD skriver:

I början av veckan skrev Claes Arvidsson en post på ledarbloggen om att den israeliska fredsrörelsen Peace Now fällts i domstol och ålagts att korrigera uppgifter om hur stor andel av en israelisk bosättning som ligger på privat palestinsk mark. Uppgiften återfanns i en rapport som Peace Now publicerade hösten 2006 och sedan fick lov att revidera i början av 2007,.

Organisationerna Diakonia och Sveriges Kristna Råd (SKR) har hört av sig med invändningar mot bloggposten.  […]

I ledarbloggens postning efter domen nämns två specifika exempel på felaktig information från Peace Now. Kommentaren därefter kunde ha varit tydligare med att den inte bara gällde dessa specifika exempel utan också om att den ovan nämnda domen påverkar den allmänna trovärdigheten för Peace Now.  […]

Samtidigt har den ursprungliga, felaktiga rapporten funnits kvar på [Diakonias hemsida], och det var till denna man kom när man sökte på namnet på bosättningen som domstolsärendet gällde.

Diakonia hade dessförinnan försökt slingra sig ur kritiken i en ”dementi” till SvD, och hävdade att de inte använt de felaktiga uppgifterna. De skrev också att de, på sin hemsida, hade lagt upp den ”uppdaterade” rapporten från Peace Now, efter att det första felet uppdagades i mars 2007. Inga justeringar har gjorts efter att det andra allvarliga felet bevisades i domstol i förra veckan.

Men Diakonias ”dementi” är som synes lika falsk som Peace Nows statistik. Vi skrev i vårt första inlägg att ovannämnda svenska grupper ”baserar sig på [Peace Nows] rapporter om bosättningarna”, samt att den ”felaktiga rapporten cirkulerar … fortfarande, inte minst via Diakonia”. Detta är fakta.

I det nedanstående går vi i detalj igenom hur Diakonia, Sveriges Kristna Råd och Palestinagrupperna har använt den falska statistiken från Peace Now:

——————————

(mer…)

SvD uppmärksammar vår information om Peace Nows och Diakonias avslöjade falskstatistik

15 december 2008

När ska Diakonia, Sveriges Kristna Råd och Palestinagrupperna dementera sin falska statistik, frågar SvD:s ledarredaktion.

SvD:s Claes Arvidsson uppmärksammar idag informationen i vår rapportering gällande den israeliska intressegruppen Peace Now (Fred Nu), som dömts att betala skadestånd och publicera offentliga ursäkter efter att ha spridit falsk statistik om bosättningar. Statistik som också de svenska lobbygrupperna Diakonia och Palestinagrupperna använder. SvD:s ledarredaktion skriver (vår fetstil):

(mer…)

Sydsvenskan kommenterar följeslagarprogrammet (EAPPI)

10 december 2008

Sydsvenskans ledarredaktion tar nu upp det svar som Sveriges Kristna Råd skickade till Oded Meiri angående det Ekumeniska Följeslagarprogrammet i Israel och Palestina (EAPPI). Frågan gällde varför det inte finns några följeslagare i israeliska Sderot, utan endast hos palestinierna. Syftet sägs ju vara att hjälpa båda grupperna.

(mer…)

Oded Meiri svarar EAPPI

05 december 2008

Oded Meiri har skrivit ett svar till EAPPI. De tidigare inläggen i denna tråd finner ni här:

(mer…)

Att leva i skuggan av terrorismen

05 december 2008

Om terror, terrorister, terrorbekämpning och terroristsympatisörer

I förra veckan dog cirka 190 civila i en terrorattack som förmodligen utfördes av muslimska extremister från Pakistan. Bland de mördade fanns fem israeler. Ännu en i en rad av terrorattacker som dagligen drabbar världen: Indien, Irak, Pakistan och Afghanistan är några av de värst drabbade länderna vid sidan av Libanon, Syrien, Algeriet, Marocko och Israel, där terror förekommer oftare än i Europa och USA.

(mer…)

Svar från EAPPI

04 december 2008

I mitten av november skrev FiMs ordförande, Oded Meiri, ett öppet brev till Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel (EAPPI). Nu har ett riktigt intressant svar inkommit:

Svar till Oded Meiri / Fred i Mellanöstern

”Varför finns inga följeslagare i Sderot?” 18 november 2008

Oded Meiri från föreningen Fred i Mellanöstern har skrivit ett öppet brev till Ekumeniska Följeslagarprogrammet i Palestina och Israel, där han frågar sig varför det inte finns några följeslagare i den israeliska staden Sderot.

(mer…)