Posted tagged ‘tvåstatslösning’

Carl Bildts palestinske gäst: ”Släpp alla krav på Hamas”

30 juni 2010

Idag tar utrikesminister Carl Bildt emot Nabil Shaath – en ledare inom Fatah. Som många palestinska ledare ser han en fredsprocess mest som ett sätt att skapa en palestinsk stat. När det är gjort tycker han att det är okej att Hamas m.fl. fortsätter kriget mot Israel, men då från en avsevärt bättre styrkeposition. Slutmålet är alltså inte ”fred”. Fatah, som betyder ”erövring” på arabiska, är det regerande partiet på Västbanken.

”BEHÖVER INTE STOPPA TERRORN OCH ERKÄNNA ISRAEL”

Så vad har då Bildts gäst för åsikter rent konkret? Det har han gjort klart i alla intervjuer han deltagit i på senare tid, inkl. med en jordansk tidning och med Jerusalem Posts arabiske reporter Khaled Abu Toameh så sent som för några dagar sedan (se nedan). Han säger att han lobbar alla europeiska ledare som vill träffa honom att släppa kraven på Hamas att upphöra med terrorn och erkänna Israel och fredsavtalen. Krav som världssamfundet, representerat av den så kallade Kvartetten, ställt. Han tycker att det räcker med en tillfällig ”vapenvila” (utan erkännande av Israels rätt att existera) så att en palestinsk stat kan skapas. När den väl finns är det alltså fritt fram för Hamas att fortsätta kriget mot Israel. Nedan är delar av intervjun:

Nabil Shaath (Fatah) till höger omfamnar Hamasledaren Ismail Haniyeh, feb 2010

Fatah: Inte nödvändigt att avbryta våldet
Av KHALED ABU TOAMEH
17 juni 2010 02:17

Palestinska Myndigheten kommer inte att kräva av Hamas att erkänna Israel.

Den palestinska Myndigheten begär inte att Hamas erkänner Israels rätt att existera eller att Hamas erkänner något av Kvartettens krav, inkl. att sluta med våldet, som ett villkor för upprättandet av en palestinsk enhetsregering [med Fatah och Hamas], sade Nabil Shaath, en senior Fatahrepresentant och före detta utrikesminister i den Palestinska Myndigheten på onsdagen.

När han ombads kommentera påståenden från Hamas om att den Palestinska Myndigheten begär att islamiströrelsen erkänner Israels rätt att existera som ett villkor för försoning [med Fatah] svarade Shaath: ”Det är fullständigt osant. Vi har aldrig begärt att Hamas erkänner Israels rätt att existera. Inte heller har vi begärt att de erkänner Kvartettens villkor”.

(mer…)

Annonser

Arabisk ovilja omöjliggör ”tvåstatslösningen”

21 juli 2009

Det mest omhuldade receptet för varaktig fred i Mellanöstern är den s k tvåstatslösningen, dvs att en palestinsk stat, grovt omfattande merparten av Västbanken samt Gazaremsan, upprättas jämte Israel. Huruvida det receptet har någon utsikt att skapa fred är omtvistat, men vi ska återkomma till frågan inom kort.

Däremot råder det inget tvivel om vad som idag, och sedan drygt 70 år tillbaka, står i vägen för en tvåstatslösning – nämligen arabernas upprepade vägran. För 70 år sedan ville araberna inte acceptera en tvåstatslösning, eftersom de trodde sig kunna vinna en militär seger. Idag vägrar de till följd av omvärldens inställning. Ju längre konflikten fortgår, desto mer pengar väller in till palestinierna. Situationen är bisarr – för varje palestinskt ‘nej’ till en tvåstatslösning sätts mer internationell press på Israel. Och målet är och förblir detsamma som tidigare, vilket palestinska politiker gång på gång upprepar – ingen judisk stat.

(mer…)

Araberna kräver palestinsk stat men vill inte erkänna judisk stat

16 juni 2009

”Vi arabstater kräver en palestinsk stat, men vi vill däremot inte erkänna en judisk stat”. Så kan arabvärldens och palestiniernas svar på Benyamin Netanyahus tal i söndags sammanfattas. Denna vägran, oavsett var Israels gränser ligger, utgör grunden till Mellanöstenkonflikten. Gällande demilitarisering är motståndet mindre. Inte mindre än 27 stater i världen – inkl. sex i Europa – är demilitariserade. Angående bosättningar noteras Israels stopp för nya och utvidgade bosättningar i enlighet med Färdplanen och Obamas krav, och endast naturlig tillväxt innanför redan existerande städer tillåts. Talet går att se med engelsk tolkning här och läsas här.

Mahmoud Abbas

Mahmoud Abbas, palestinsk president

PALESTINIERNA OCH ARABVÄRLDEN SLÄPPER MASKEN

Efter att Benyamin Netanyahu på söndagen gick president Barack Obama och arabvärlden till mötes gällande skapandet av en palestinsk stat och ett stopp för nya bosättningar och utvidgningar, har palestinierna och arabvärlden släppt masken. Samtidigt som de kräver en palestinsk stat fortsätter de att vägra att erkänna Israel som nationalstat för det judiska folket, oavsett gränser. Detta trots att de själva är definierade som just arabiska stater och ibland också islamiska stater, och har stora egna minoritetsgrupper såsom kurder, berber, druser, kaldéer, turkmener, maroniter m.fl. (se nedan).

Denna historiska arabiska vägran att erkänna och försöken att krossa andra folks nationella rättigheter och endast propsa på sina egna, är grunden till den arabisk-israeliska konflikten och till de utplåningskrig som arabvärlden har utkämpat mot Israel. För många vanliga araber vore det kanske inget problem att erkänna Israel, men de arabiska och palestinska regimerna är rädda för repressalier från islamiska fanatiker och terrorister som förespråkar evigt krig. Men att erkänna och respektera varandras nationer i den slutliga överenskommelsen utgör själva grunden för fred. Palestiniernas och arabstaternas vägran är ett tragiskt hyckleri som framgår nedan.

På bloggen Elder of Ziyon kan man läsa utdrag ur arabländernas och ”Palestinas” grundlagar. Här är några exempel:

Jordaniens grundlag:

Article 1
The Hashemite Kingdom of Jordan is an independent sovereign Arab State. It is indivisible and inalienable and no part of it may be ceded. The people of Jordan form a part of the Arab Nation, and its system of government is parliamentary with a hereditary monarchy.
Article 2
Islam is the religion of the State and Arabic is its official language.

Egyptens grundlag:

Art.1*: The Arab Republic of Egypt is a Socialist Democratic State based on the alliance of the working forces of the people. The Egyptian people are part of the Arab Nation and work for the realization of its comprehensive unity.
Art.2*: Islam is the Religion of the State. Arabic is its official language, and the principal source of legislation is Islamic Jurisprudence (Sharia).

 ”Palestinas” grundlag:

ARTICLE 1

Palestine is part of the large Arab World, and the Palestinian people are part of the Arab Nation. Arab Unity is an objective which the Palestinian People shall work to achieve.

(mer…)

Palestinierna: Vi har accepterat kvittning av land sedan länge

03 juni 2009

Palestiniernas chefsförhandlare, Ahmed Qureia, bekräftade i en lång Haaretz-intervju i förra veckan att både Yassir Arafat och efterträdaren Mahmoud Abbas för länge sedan har accepterat principen om kvittning av land (land swaps), som presenterades av Bill Clinton år 2000:

Vid Camp David, i Taba och med [Tzipi] Livni gick vi med på principen om kvittning av land.

Det är en israelisk eftergift som Clinton lyckats utverka, som innebär att Israel ska ge palestinierna av sin egen mark, i utbyte mot och motsvarade den yta av Västbanken som Israel behöver för sin och sina medborgares säkerhet, eller har andra ägaranspråk på (såsom bosättningar). Eftergiften enligt de så kallade Clinton-parametrarna görs trots att FN:s resolution 242 ger Israel rätt till nya ”säkra” gränser helt på bekostnad av de besegrade aggressorerna i sexdagarskriget, dvs på en del av den omtvistade Västbanken (dvs utan något i utbyte). Det är därför palestinierna har tackat ja. Principen om kvittning av mark rapporteras sällan i svenska medier, där man istället låtsas att det skulle finnas ”gränser” mellan Israel och Västbanken.

VÄSTBANKEN HAR INGA DEFINIERADE GRÄNSER

Inom den svenska palestinavänstern och dess representanter i medierna är ovanstående koncept oftast okända, eftersom det saknas juridisk och historisk kunskap (och intresse) i dessa grupper. Många högljudda palestinaanhängare i Sverige tror exempelvis fortfarande att det har funnits något som heter ”1967-års gränser” och någon definition på vad som skulle vara ”palestinsk mark” (de har alltså inte läst vapenstilleståndsavtalen från 1949, art. VI, §§ 8 & 9 som säger att vapenstilleståndslinjerna inte är några ”gränser”, utan att dessa ska förhandlas fram). De är också som regel ovetandes om den israeliska eftergiften om kvittning av land, eller att resolution 242 tillerkänner Israel nya säkra gränser på Västbanken även utan kvittning.

(mer…)

Israel kommer att förbli judisk demokrati

24 juli 2008

:: I GP finns idag den 2008-07-24 en mycket intressant artikel med rubriken Befolkningstryck som vapen mot Israel – Folkmängden ökar explosionsartat i Gaza – på sikt hotas Israel av demografisk våg

Artikeln talar om att en arabisk kvinna i Gaza föder i genomsnitt 8,3 barn. Från 250.000 araber som bodde i Gaza 1950 kommer antalet att öka till 4,4 miljoner år 2050. Enligt Masshoor Basisy vid det palestinska ministeriet för kvinnofrågor är födandet styrt av ideologin. ”Föda flera män som kan slåss för Palestina och också överträffa judarnas antal.” Artikeln är saklig och pekar på konsekvenserna av det höga födelsetalet. Slutsatsen som artikelförfattaren drar med hänvisning till professor Arnon Soffer i Haifa är att Israel kommer att upphöra som judisk stat eller omvandlas till en apartheidliknande nation.

(mer…)