Posted tagged ‘Ulf Bjereld’

Islam och nazism är i högsta grad ett aktuellt ämne

14 januari 2012

Islam och nazism är i högsta grad ett aktuellt ämne

– Om Hamas, islamism och dess vänner i Sverige.

Att dessa två är allierade med vänsterns synsätt är en av de mest märkliga politiska företeelserna. Här i Sverige har vi den ökände Ahmed Rami, vars Radio Islam idag drivs för islamistiska pengar, från servrar placerade i USA. Radio Islam sprider inte bara antisemitisk och antisionistisk propaganda. Den använder terminologi som är lånad direkt från nazisternas språk.

Samma sak gäller Mohamad Omar, http://sv.wikipedia.org/wiki/Mohamed_Omar vars sofistikerade funderingar bär med sig nazistiskt tankegods. Mohamad Omar var för inte så länge sedan en omhuldad intellektuell, poet och kulturpersonlighet. ”Chefredaktören Mohamed Omar har gjort sig ett namn som kulturjournalist som på ett bildat och klokt sätt försvarar islam i Sverige.” (augusti 2008)

Omar är en produkt av det ”antisionistiska” Sverige, detta Sverige där ”antisemitism light” maskeras med antisionistisk och antiisraelisk retorik. Liksom Omar helt nyligen, så hade även Ahmed Rami stöd från detta ”antisionistiska Sverige”. På hans webbsajt producerade sig en gång i tiden den kände svenske politikern, nuförtiden ordförande för PGS: PalestinaGrupperna i Sverige, Per Gahrton som du kan läsa mer om via http://radioislam.org/A.RAMI/gahrt90.htm samt http://radioislam.org/A.RAMI/gahrt89.htm.

Ramis försvarare i rätten var professorerna Jan Bergman och Jan Hjärpe, för att nämna några mer kända namn. I sina unga år var Ahmed Rami medlem i SSU Uppsala och hade stöd av sådana som Sigbert Axelsson, sedermera prefekt vid religionshistoriska institutionen i Uppsala, samt medlem i Uppsala polisstyrelse.

Samme Axelsson skrev ökända teser om ”sionistisk infiltration” i Sverige. Han skickade också till Rikspolisstyrelsen föga kända promemoria om israelernas inblandning i Palmemordet. http://pipl.com/directory/name/Axelsson/Sigbert

Sigbert Axelsson var mycket aktiv i Broderskapsrörelsen, som under många år aktivt bekämpat och bekämpar staten Israel som en judisk och sionistisk stat. I denna kamp, eller rättare sagt propagandakrig, hade Axelsson många medhjälpare, som är aktiva än idag. Man kan bara nämna prof. Ulf Bjereld http://www.expressen.se/ledare/1.356107/pm-nilsson-vem-ar-ulf-bjereld och Ulf Carmesund, båda aktiva i det psykologiska kriget mot Israel.

Även Viola Furubjelke har varit mycket aktiv i den palestinska propagandans http://sv.wikipedia.org/wiki/Viola_Furubjelke tjänst.

Hennes post som generalsekreterare i Palme Centret samt rollen som känd socialdemokratisk politiker har onekligen haft betydelse för spridning av palestinsk desinformation. Viola Furubjelke stödde aktivt Hamas och under lång tid försökte hon ändra Sveriges attityd mot denna islamonazistiska organisation.

Denna blogg försökte rikta uppmärksamhet på detta fenomen upprepade gånger. https://fredimellanostern.wordpress.com/tag/viola-furubjelke/

Delar av socialdemokratin och Broderskapsrörelsen gick så långt, att man hävdade att Hamas var villig att erkänna staten Israels rätt att existera. Detta har t ex Viola Furubjelke skrivit på Palmecenters blogg. https://fredimellanostern.wordpress.com/2008/01/02/hamas-charta-och-palmecentret/

Listan av politiker och opinionsbildare som direkt och indirekt stödjer Hamas är lång. Stödjer man inte Hamas så stödjer man Palestinas araber i deras strävan att bygga en stat på det judiska Israels ruiner. Det är få politiker i vissa partier, som inte ser konflikten genom arabernas ögon, genom Palestinaarabernas narrativa berättelse. Detta är en effekt av mångårig propaganda.

Propaganda i vilken högerextrema och nazistiska krafter går hand i hand med islamism samt med den kommunistiska och vänsterextremistiska ideologiska övertygelsen, en övertygelse som idag omfamnas utav delar av svensk socialdemokrati.

Grundpelaren i denna övertygelse är synen på Israel som en stark part, medan Palestinierna utgör den svagare parten i konflikten.

Man förnekar det enkla faktum, att Israel befinner sig i krig, ett påtvingat försvarskrig. Ett krig som är av existentiell natur, där inga andra motiv finns, än önskan att överleva. Den bild som har blivit inpräntad av en framgångsrik propaganda som utmålar Israel som en part stridande mot civilbefolkningen.

Gina Dirawi

Kopplingen mellan nationalsocialism, islam, den ´palestinska saken´och antisemitismen
Idag tar vi upp ett ämne som har alltför länge varit förbisett i svensk debatt. Koppling mellan nationalsocialismen
och islam,mellan ”den palestinska saken” och antisemitismen.

Kopling mellan ”antisionismen” och historieförnekelsen.

Vi tar också upp fallet med Gina Dirawi (bilden med texten ”Befria Palestina).

Vi pläderar varken för yrkesförbud eller anställningsstopp pga politiska åsikter eller ideologi.Däremot vänder vi oss emot den reklam och stöd ,som skattefinansierad TV ger till Gina Dirawi genom att tillåta henne vara programledare för Melodifestivalen.

På det sättet skapar man förebild och lanserar Dirawi som idol-vilket hon knappast förtjänar.

Just pga sin agenda som medveten propagandist i den palestinska sakens tjänst.

———————–

”Det finns en naturlig relation mellan nationalsocialimen och den palestinska frågan”

Francis Genoud

Det är få människor som vet vem Francis Genoud var. http://en.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Genoud

Denne märklige nazist, engagerad i den ”palestinska kampen” passar inte in i schablon propaganda om ”det kämpande palestinska folket.”

Genoud träffade Stormuftin under dennes besök hos Hitler 1935,och sedan dess engagerade han sig djupt i palestiniernas sak.

Genoud, som var en finansmagnat, levde tillräckligt länge för att finansiera PLFP (Folkfronten) och PLO med Svarta September i spetsen.

Han hade kontakter med Yassir Arafat och lade pengar på försvar av Adolf Eichmann.

Denna figur är nästan otrolig i sin symbolik. Symbolik som leder tankar till den arabiska antisemitismen såsom arvtagare
till nationalsocialisternas paranoida ide värld.

Den palestinska frågan har blivit täckmantel för antisemiter av allehanda sorter, och för dem naiva, enögda opinionsbildare.

Dem, som inte förstår att ”befria Palestina” innebär ”död åt judarna.”

Det finns en annan koppling mellan den palestinska frågan och den nationalsocialistiska tankegods.

Tyskarna accepterade efterkrigs ordningen och dem nya gränser, såsom resultat av nazismens kriminella illdåd.

Palestiniernas ledare, som var nazister eller stödde aktivt nazismen, har aldrig förstått att de förlorade kriget.

Inte heller hela den sk civiliserade världen har förklarat detta för Palestinas araber. Tvärtom -man stödde och stödjer

Ett folk som har odlats fram såsom terroristisk och omedgörlig kämpande nation.

Man blundar för den kriminella karaktären av själmordsideologi som utnyttjar alla Palestinas araber, främst barn och unga.

Ägna sex minuter av din tid för att se denna skakande reportage.
http://www.youtube.com/watch?v=v7H6zHfLUb8

Den västliga propaganda mot Israel är inget annat än logisk resultat av det, som nazistisk general Remer sade för snart 30 år sedan. (bil1)

http://radioislam.org/islam/svenska/fildok/filer/int/remer.htm

Den är resultat av det geniala arvet efter Goebbels, som media anammade – tack vore arabiska petrodollar och antijudiska sentiment blandade med naivitet.

En lögn upprepad tusen gånger blir sanningen.

Människor har blivit övertygade om den palestinska sakens rättmätighet.

Mer än så – många människor, tänkande, intelligenta och politiskt medvetna människor började stödja den islamonazistiska terrororagnisationen Hamas.

Här i Sverige är listan lång -på dem politiker och organisationer som under årens lopp gav alltmer öppet stöd åt palestinska islamonazister.

På denna listan fina även människor som arbetar i våra statliga media.

Detta trots att alla kunde, och kan, bekanta sig med Hamas ideologiska program.

En hitleristisk, av Goebbels inspirerat program, sk charta.
http://si-info.org/index.php?id=167

Sanningen är sådan, att Palestinas araber har skapats som ett vapen mot den judiska staten. Både genom ovärdigt förvar i diverse flyktinglägren, genom att ärva flykting status, som enda grupp i världen, samt genom ihärdig hjärntvätt i ett par generationen. Det är därför kan Palestinas araber mörda civila, spränga sig i bussar, skjuta missiler mot civila öppna städer, bedriva krigshets och ägna sig åt anstiftan till mord.

Dem beskyddas, deras gärningar bortförklaras, deras planer negligeras, deras innersta väsen maskeras.

Märkligt nog, var det en antisemit och historieförnekare, Robert Faurrisson som yttrade följande(bil 2)

Dessa nazismens arvtagare vet, vad som behövs för att genomföra en ny holocaust.

Det gäller att övertyga världsopinionen att den judiska staten har ingen rätt att existera. Det gäller att övertyga människor världen över att palestinierna har fallit offer för den ”nya nazismen”, kallad för sionismen.

Det gäller helt enkelt att likställa nazismen brott med det försvarskrig som Israel befinner sig sedan 1948.

Man har lyckats förvånansvärt bra att implantera dessa lögner såväl i gamla som unga. Det bästa exempel i vårt land är kanske fallet Gina Dirawi. Denna unga och begåvade tjej av palestinsk härkomst bedrev en klassisk antiisraelisk propaganda med antisemitiska undertoner.

När våldsam reaktion nådde TV ledningen ,har man helt sonika skrivit en ursäkt i hennes namn, och bortplockat hennes kränkande och förolämpande propaganda från bloggen. Samtidigt fick Gina Dirawi behålla sin roll som programledare av kommande final i Melodifestivalen i Februari 2012.

En tydlig signal från svanka media – hatpropaganda och antisemitisk Antisionism leder inte till några moraliska betänkligheter.

Gina Dirawi kan i farmtiden återigen ägna sig år sin paroll,det palestinska folkets paroll- ”Befria Palestina”

”Befria Palestina” kan man bara genom att förinta israeliska judar.

”Befria Palestina” kan man endast genom att attackera och brännmärka varenda jude i hela världen som känner samhörighet och vänskap med den judiska staten.

Att ”befria Palestina” har blivit svenska folkets angelägenhet är en helt annan historia. Historia om kommunistisk indoktrinering,historia av 68-stalinisternas intag i svenska media, historia om ohelig allians mellan islamismen och extrema vänster samt om svenska socialdemokratins svek mot demokratins och frihetens ideal.

Dagens svenska media står i frontlinjen av den arabiska kampen mot den judiska staten. Det räcker att lyssna på vissa radiorepportar eller titta på vissa TV program. Medias oheliga propagandakrig mot Israel leder svenska TT- Tidningarnas Telegrambyrå.

Vi kommer att ta upp detta ämne vid annat tillfälle.

Tills vidare vädjar vi till alla människor med känsla för historisk rättvisa och demokrati.
Säg nej till islamistisk och kommunistisk agenda i våra medier.

FIM red
bil 1

Låt oss inte vilseledas av judeorganisationernas lögnpropaganda.

Den verkliga fronten går mellan gott och ont, mellan rätt och orätt, inte mellan islam och Väst.

Om de islamiska medierna vore jämbördiga med de judiska, så skulle de flesta människor i Väst vara övertygade om den islamiska sakens rättmätighet.

gen Otto Remer

————–

bil 2

“De påstådda ‘gaskamrarna’ under kriget och det påstådda ‘folkmordet’ på judarna utgör en och samma historielögn; denna har tillåtit en jättelik politisk och finansiell bluff vars främsta förmånstagare är staten Israel och den internationella sionismen och vars främsta offer är det tyska folket – dock icke dess ledare – och det palestinska folket i dess helhet”.

—————————————-

”Den israeliska regeringen gör samma sak som Hitler gjorde mot deras folk fast med andra medel.
De är rasister, de förtrycker, och de mördar folk som inte är som dem!”.

”Jag förstår inte hur människor som upplevt förintelsen, kan göra samma sak mot andra människor,
och att världen bara ser på. Detta är den nya förintelsen/säger ni inte Stopp så säger ni Ja till
folkmord”

”Man kallar Hamas terrorister,men vad fan är inte Israel då?”
Gina Dirawi

—————————————-

Fakta om Gazakriget: 2922 sömnlösa nätter

30 december 2009

Ny informationsportal om Gazakriget

Så här drygt ett år efter Hamaskriget i Gaza har en svensk informationsportal startats som samlar fakta om kriget på en och samma plats. Den heter 2922 sömnlösa nätter och anspelar på de åtta åren som Hamaskriget varade, innan Israel till sist beslöt sig för att försöka reducera angreppen från Gaza genom ett ingripande förra vintern. Över en miljon civila israeler hade varit måltavlor för den palestinska islamistgruppens Iransponsrade missiler. Fortfarande vägrar Hamas att göra vad som krävs för att situationen ska normaliseras: avsäga sig terrorismen, erkänna Israel och fredsavtalen samt släppa den kidnappade Gilad Shalit.

Informationsportalen är uppdelad i fyra flikar:  (1) Hamas, (2) Raketerna från Gaza, (3) Kriget mot Hamas i Gaza samt (4) Efter Gazakriget. Materialet kommer både från externa källor och från Svensk-Israelinformation, som sammanställt sajten. Varje artikel är minutiöst försedd med fotnoter, källhänvisningar och referenser. Under Multimedia kan man hitta videoklipp och bilder som dokumenterar händelserna, samt vittnesmål från experter. När man nu översvämmas av debattinlägg, radioprogram och nyhetstelegram om ettårsdagen av Hamaskriget är detta en utmärkt kunskapssida för att kunna navigera mellan fakta och desinformation.

(mer…)

Krönika: Israelkritiker firar inte helgdagar

16 april 2009

Oded Meiri ser en oförminskad aktivitet hos israelkritikerna i denna personliga krönika:

Efter firandet av judiska Pesach och den kristna påsken, två helger där man brukar umgås med familj och vänner och koppla av, har jag upplevt att kampanjen mot Israel avstannat lite. Men några av dessa bittra israelkritiker vilar sig aldrig.

(mer…)

Dagens citat – del 18 (090102)

02 januari 2009

Tomteparaden fortsätter. Först Hjärpe, så Bjereld, och nu har turen kommit för tomtarna att paradera ända upp på Per Gahrtons loft. Mannen som envist hävdar att Radio Islam inte är antisemitisk, skriver idag att

Kanske finns det skillnader i synen på våld i arabvärlden och i Israel. Det skulle i så fall vara att arabiskt våld ofta är utslag av personlig förtvivlan, medan det israeliska övervåldet har karaktären av iskallt planerad teknikalitet.
[…]
Alltsedan Herbert Tingsten på 1950-talet gav ut pamfletten ”Det hotade Israel” har det i Sverige funnits en vanföreställning om att Israel varit utsatt för ett utplåningshot.

Det har aldrig varit sant, den israeliska militära och teknologiska överlägsenheten har alltid varit så massiv att något reellt hot inte funnits.

(mer…)

Nu vet vi att israelkritiken inte beror på omtanke om civila

01 januari 2009

Tidningarnas Telegrambyrå (TT) anser att de 400 civila som dödades i Kongo inför nyårshelgen inte är värda mer än ett (1) telegram. Samtidigt har TT ägnat ett fyrtiotal telegram åt att skildra situationen för Hamas och andra palestinier i Gaza, där den en gång valda terrorgruppen Hamas nu får känna konsekvenserna av åratal av raketattacker mot israeler. Samma obalans gäller Aftonbladets ledarredaktion, Sveriges Radio och TV samt de skenheliga ”biståndsorganisationerna”.

Det kan bara finnas två anledningar till detta: man ljuger när man påstår sig värna om civila offer, och man bär på en djupt rotad rasism.

Nästa gång ovannämnda aktörer uttalar sig om den ”humanitära situationen” eller ”kritiserar” Israel ska det avfärdas som tomt snack. Det finns ingen som helst anledning att acceptera deras rasistiska prioriteringar.

(mer…)

Dagens citat – del 16 (081231)

31 december 2008

I söndags skrev Ulf Bjereld en artikel på Newsmill med rubriken Återigen stora skillnader i synen på Israel mellan s och de borgerliga. Förmodligen är det inte Bjereld själv som valt det, men träffande nog pryds artikeln av en bild på de goda vännerna Yassir Arafat och Sten Andersson.

Ingen människa torde ha åsamkat större elände för både israeler och palestinier än just Arafat. Skadan orsakade han på två sätt – hans renodlade antisemitism gjorde att han aldrig strävade efter fred, utan enbart efter en militär seger, och hans gigantiska försnillning av biståndspengar bibehöll den ekonomiska misären bland palestinier. Enligt magasinet Forbes kom Arafat 2003 på sjätte plats på listan över ”världens rikaste kungar, drottningar och despoter”, en lista som visserligen ska tas med en stor nypa salt…men ändå.

(mer…)

En Ulf i fårakläder

01 oktober 2008

I dagens onlineutgåva av Tidningen Broderskap får Ulf Bjereld, ledamot av Broderskapsrörelsens förbundsstyrelse, tillfälle att visa sitt rätta jag. Och det gör han med besked.

Leif Carlsson, universitetslektor i religionsvetenskap, skriver:

Nu är statsvetaren och Broderkaparen Ulf Bjereld i analystagen igen. Det rör sig om en kommentar på sidan 2 i Broderskap nr 38. Han levererar där ytterligare ett sina många mantraliknande inlägg om Mellanösternkonflikten.

Dessa inlägg går ut på en enda sak: Israel bär skulden till allt.

[…]

Vilka källor har han använt som grund för sina knivskarpa och tvärsäkra påståenden?

Undertecknad har tidigare skrivit till Broderskap och ställt liknande frågor, men redaktionen har avböjt mina alster med motiveringen att de inte medför något nytt. Ett märkligt påstående med tanke på att tidningens åsikter om Mellanösternfrågan är konsekvent negativa när det gäller synen på Israel. Artiklar som ifrågasätter den linjen lyser med sin frånvaro. De skulle (om de publicerades) verkligen kunna innebära något nytt!

(mer…)