Posted tagged ‘UN Watch’

Durban II är farligt, trots nytt utkast (VIDEO)

14 april 2009

EU-länderna tänker delta i Durban II-konferensen. Den bakomliggande tanken är att det är bättre att delta och kunna påverka än att helt stå utanför. Det är svårt att avgöra om det resonemanget håller. Resultatet vet vi i slutet av nästa vecka.

Tveklöst är däremot att EU-länderna, och därmed även Sverige, måste vara på sin vakt. Som vi påvisar här nedan är förutsättningarna för ett positivt resultat av konferensen dåliga. Det omarbetade utkastet är fortfarande ytterst bristfälligt, och viljan till en riktig dialog saknas helt hos många av de deltagande länderna, mest påtagligt hos en del av arkitekterna bakom de båda utkasten. Det lär därför inte komma som någon överraskning om många delegationer väljer att lämna konferensen på ett tidigt stadium.

Jonathan Leman kunde för ett tag sen berätta att åtminstone en svensk tar ställning för Durban II – Patrik Forsén, rasistisk debattör och tidigare ordförande för Nationaldemokratisk Ungdom. Forsén är inte längre ensam. I tisdagens Västerbottens-Kuriren får han sällskap av Urban Stoltz från Nätverket Bojkotta Israel i Umeå.

Men bortsett från dessa två är tonen enhälligt kritisk. De tre svenska organisationer som förra veckan skrivit under uppropet till försvar för rätten att kritisera religioner har nu fått sällskap av ytterligare fyra;

(mer…)

Annonser

Svenska humanister och sionister försvarar rätten att kritisera religion

07 april 2009

Organisationen UN Watch, som bevakar FNs agerande och försvarar mänskliga rättigheter, har initierat ett upprop mot de muslimska ländernas försök att förbjuda kritik mot religioner. Uppropet riktar sig till ickestatliga organisationer (NGOs), och i skrivande stund finns tre svenska organisationer bland undertecknarna. Dessa är

Vi hoppas att fler svenska organisationer ställer sig bakom uppropet. Var står de politiska partierna och deras ungdomsförbund i frågan?

AB 2 Dagen 2 SvD 2 3 4 Dagbladet 2 DN HD ETC 2

Gulan Avci: Nyamko Sabuni talar klarspråk
Dick Erixon: FN-resolution förbjuder varje form av islamkritik
Systemfel: Sverige säger nej till förbud mot religionskritik
Antigayretorik: Enfaldig resolution om kritik mot religion
David Gottlieb: FN:s resolution mot kritik av religös fundamentalism
Terra incognita: FN försöker förbjuda kritik mot Islam
apg29: Men kristen tro går tro tydligen bra att kritisera, förfölja och förlöjliga

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,