Posted tagged ‘USA’

Obama: Vi klantade till relationerna med Israel

26 maj 2010

PRESIDENTEN OCH HÖGSTE RÅDGIVAREN ERKÄNNER FELSTEG

”We screwed up”, medgav öppenhjärtigt president Barak Obamas stabschef och närmaste rådgivare Rahm Emanuel i ett möte med judiska representanter i Vita Huset för tre veckor sedan. Han sade att Obama-administrationen under de senaste 14 månaderna misslyckats med att få ut budskapet om USA:s stöd för Israel, och att det kommer att krävas mer än en månad för att kompensera allt det.

President Barak Obama själv mötte judiska kongressdelegater i tisdags i förra veckan och erkände då att han gjort vissa misstag i hanteringen av relationerna med Israel, rapporterade flera medier. Nu har han bjudit in Israels premiärminister Benyamin Netanyahu till Vita Huset för möte i nästa vecka. Netanyahu tackade även ja till att träffa Emanuel i Israel redan på onsdagen.

OPINIONSTAPP

Mötena och uttalandena kom i kölvattnet på flera opinionsundersökningar som visat kraftigt sjunkande stöd för den sittande presidenten bland judiska väljare. Närmare 80 procent av dem röstade på honom i presidentvalet. I april i år skulle endast strax över 40 procent kunna tänka sig att rösta på honom igen. Amerikanska judar har historiskt sett med överväldigande majoritet alltid röstat Demokratiskt, och mellanösternpolitiken har sällan varit den viktigaste frågan. Men Obama-administrationens ”konfrontationsartade” hållning och offentliga bråk med Jerusalem, kopplat till en närmast total avsaknad av krav på palestinierna, anses ha bidragit till det pågående opinionsraset. Administrationen tros vara orolig för vad som ska hända i det kommande fyllnadsvalet till Kongressen i höst.

(mer…)

Annonser

Obama nyktrar till efter sitt pro-palestinska Mellanösternfiasko

01 november 2009

Barak Obamas allvarligaste misstag i Mellanösternkonflikten när han tillträde som USA:s president, var att han bidrog till att mycket hårt skärpa palestiniernas krav. Det beror på att Obama på egen hand utfärdade nya ultimatum till Israel, som stred mot överenskommelser som USA hade med Jerusalem. Därmed tvingades palestinierna hänga på med liknande krav. Detta trots att Israels premiärminister Benyamin Netanyahu i juni deklarerade, i ett politiskt riskabelt och historiskt tal, ett stopp för byggandet av bosättningar på Västbanken och sade ja till skapandet av en palestinsk stat.

Men kraven från den oerfarne amerikanske presidenten fortsatte alltså och blev alltmer irrationella – nu handlade det om naturlig tillväxt inuti bosättningar, som ändå kommer att inlemmas till Israel. Palestinierna var inte sena med att apa efter USA. De ville av naturliga skäl inte kräva mindre än Obama, utan trappade upp sina krav så pass att fredsprocessen nu helt gått i stå. Palestinierna vägrar nu att inleda förhandlingar om inte alla deras krav uppfylls i förväg, och trots att Israel säger ja till en palestinsk stat så vägrar palestinierna att erkänna en judisk stat.

Efter detta fiasko tycks den nye amerikanske presidenten och hans administration nu ha insett sitt misstag, och uppmanar palestinierna att upphöra med sin vägran att inleda fredsförhandlingar. Det återstår att se om Obama, som inte ens besökt Israel men redan hållit ”tal till den muslimska världen” i Kairo, lyckas reparera den inofficiella israeliska bilden av honom som en snävt pro-palestinsk amerikansk president. Kommer han att bli en något mer balanserad medlare i Mellanösternkonflikten, som också vågar ställa krav på palestinierna och arabvärlden att erkänna Israel, avsäga sig terror och acceptera fredsavtalen? Och hur ska Israel kunna lita på USA i framtiden om ingångna överenskommelser rivs upp på detta sätt?

(mer…)

Carl Bildt var mycket nära att skrota fredsavtalen för Mellanöstern

06 september 2009

Carl Bildt

Utrikesminister Carl Bildt var igår mycket nära att för alltid skrota EU:s Färdplan för fred i Mellanöstern, som också accepterats av FN, USA och Ryssland. I en intervju på lördagen med Sveriges Radio, kallar han bosättningar ”illegala”. Det var oklart om han talade om nya israeliska bosättningar, eller om existerande bosättningar (vår fetstil):

(Sveriges Radio): En annan svår fråga för EU är fredsprocessen i Mellanöstern. Samtidigt som EU kräver stopp för nya bosättningar ger den israeliska regeringen klartecken till just nya bosättningar [inuti befintliga bosättningsblock /FiM:s anm.].

– Vår inställning är mycket tydlig. Alla bosättningar, inklusive i östra Jerusalem, är illegala. Att nu accelerera eller fortsätta bosättningspolitik gör att man äventyrar möjligheterna till en fredsprocess.

Om Bildt menade alla nya bosättningar så var han ovanligt otydlig i sin formulering. Och om han menade att alla redan existerande judiska bosättningar skulle vara ”illegala”, så har han dessutom i ett slag skrotat både Färdplanen för Fred samt fredsavtalen från Oslo.

Inget av dessa fredsdokument behandlar nämligen bosättningarna som ”illegala”. Tvärtom. De definieras som en förhandlingsfråga som ska lösas mellan parterna i fredsprocessens slut, precis som frågan om gränserna. En av våra läsare summerar rättsläget:

1. Kvartetten (USA, Ryssland, FN och EU) anser inte att bosättningarna är ”illegala”, utan endast att de är besvärliga i fredsprocessen, varför man begärt att deras expansion avstannar i utbyte mot hittills uteblivna arabiska eftergifter. Det har Israel godtagit genom ett omvälvande och politiskt riskabelt beslut. Enda undantaget gäller naturlig tillväxt inuti existerande bosättningar, i enlighet med en överenskommelse med USA och enligt Ariel Sharons reservationer.

2. Både Kvartetten, Israel och palestinierna har i Oslo-avtalen och i Färdplanen definierat bosättningarna som en förhandlingsfråga att lösas i fredsprocessens slut. Enligt Färdplanen är det endast FN-resolutionerna 242, 338 och 1397 som ska utgöra basen för förhandlingarna – inte Fjärde Genèvekonventionen, eftersom den endast gäller mark som innehafts av en erkänd och legitim statsmakt, vilket inte fanns på den omtvistade Västbanken eller i östra Jerusalem.

3. FN:s resolution 242 kräver inte att Israel ska lämna hela Västbanken. Tvärtom ger den Israel, som annars skulle vara knappt 2 mil brett, rätt till delar av Västbanken för att upprätta nya säkra gränser efter det arabiska anfallskriget 1967. Ingen kan alltså idag avgöra vad som i framtiden ska vara ”palestinskt område”, eftersom gränserna inte förhandlats fram ännu, enligt resolution 242.

(mer…)

Sabuni: Inga svenska ministrar till Durban II

17 april 2009
Integrationsminister Nyamko Sabuni

Integrationsminister Nyamko Sabuni

All heder till integrationsminister Nyamko Sabuni som idag meddelade att:

Sverige skickar ingen representant på ministernivå till den FN-konferens om rasism som inleds i Genève på måndag.

Det har ju varit tunga och problematiska förhandlingar som visserligen har vänt senaste veckan till att bli konstruktiva och rätt så bra, men vi har bestämt att Sverige medverkar inte på ministernivå.

(mer…)

Äntligen bryter regeringen tystnaden om Durban II

06 april 2009

Av oklar anledning har regeringen valt att i det längsta undvika att uttala sig om den kommande FN-konferensen om rasism i Genève, vilken ofta kallas Durban II. Ämnet har länge diskuterats på debattsidor och bloggar (se här, här, här, här, här, här, här, här och här), och 21 riksdagsledamöter skrev ett öppet brev till regeringen i protest mot Sveriges deltagande.

(mer…)

Holländsk talesman om Durban II: ”Vi vägrar vara en del av en propagandacirkus”

02 mars 2009

Dagens citat – del 59 (090302)

Tre länder har redan dragit sig ur ”Durban II” – Kanada, Israel och USA. Flera andra länder tvekar, eller ställer krav på att utkastet till deklaration ändras. I söndags sade Bart Rijs, talesman för Nederländernas utrikesminister Maxime Verhagen:

The Netherlands will withdraw if the draft resolution does not change in the shortest possible term
[…]
a number of states, whose own human rights record can be greatly improved, are trying to misuse the U.N. for an anti-Semitic witch hunt.
[…]
This is not a decision the Netherlands will take lightly, because we are dedicated to the fight against racism and discrimination, but we refuse to be part of a propaganda circus.

SvD DN AB Sydsvenskan Barometern Dagbladet

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Lugnande ord från socialdemokrat

29 januari 2009

Dagens citat – del 42 (090129)

Vi har precis lagt till en mängd länkar – läsvärda bloggar och annat matnyttigt. Bland annat tre socialdemokratiska bloggar, vilket är glädjande.

Vi tar dessutom tillfället i akt att ta dagens citat från en av dessa bloggar. Leif Haglund har skrivit ett inlägg som heter Lugnande ord från Obama. Där kan man läsa (i inlägget och i kommentarerna):

Leif Haglund: President Obama meddelade i sitt installationstal att det inte blir någon förändrad hållning från USA:s sida till Israel nu när han tagit över makten. Tack och lov, vill jag utropa. Jag anser att de åtgärder som Israel tvingats vidta för att skydda sig mot palestiniernas och arabstaternas fientliga angrepp, har varit välmotiverade. Israel behöver USA:s stöd.
[…]
Micke Andersson: Oj, en socialdemokrat som verkar ha lite mer koll på läget.
[…]
Leif Haglund: Dem jag diskuterat det här med tycker som jag. I varje fall mellan fyra ögon.

SvD 2 3 4
Sydsvenskan 2 3 4 5
DN 2
VG 2 3 4
Dagbladet
Dagen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
AB 2
Newsmill

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,