Posted tagged ‘Viola Furubjelke’

Vill Palmecenter försvara mänskliga rättigheter även i Gaza?

25 december 2008

Den arabiska TV-kanalen Al Arabiya meddelade igår (översättning på News Blaze), med hänvisning till Londonutgåvan av den arabiska tidningen Al Hayat, att Hamasmedlemmar i det palestinska lagrådet i Gaza genomdrivit ett lagförslag som knyter straffrätt till islamiska lagar.

Hamas members of the Palestinian Legislative Council in Gaza have approved a new bill ”to implement Koranic punishments,” including hand amputation, crucifixion, corporal punishment and execution.

(mer…)

Annonser

Palmecentret misslyckades i sina ansträngningar att försona Fatah och Hamas

04 augusti 2008

Palmecentret och dess avgående generalsekreterare, Viola Furubjelke, har satsat stort på att stödja terrororganisationen Hamas. Genom att finansiera flera s k försoningskonferenser både i Gaza och Stockholm vill Viola öka förståelsen för Hamasstyret i Gaza och samtidigt även acceptansen för Hamas gärningar mot Israel.

Viola meddelade redan i februari 2008 i ett föredrag på Göteborgs Stadsteater att Palmecentret inte kommer engagera sig i den pågående fredsprocessen mellan Israel och palestiniernas president, Abu Masen, utan i stället kommer att satsa stora resurser på att överbrygga motsättningarna mellan Fatah och Hamas. Palmecentret är till 90% finansierat av skattemedel, vilket medför att dessa ansträngningar finansieras av svenska staten.

(mer…)

Israels utplånande på Palmecentrets dagordning

20 juni 2008

Viola Furubjelke umgås enbart med extremister

SITT SAMRÖRE med terroranhängare försvarade Viola Furubjelke med motiveringen att dialog med Hamas är nödvändigt. Men varför för inte Viola Furubjelke dialog med Israel?

Viola Furubjelke höll i januari 2008 ett föredrag på Stadsteatern som utannonserades som ”fredsföredrag”.

FURUBJELKES FÖREDRAG hade inte med fred att göra. Föredraget hade sex huvudspår…

(mer…)

Vad säger Riksrevisionen om SIDA och Folke Bernadotteakademin?

17 juni 2008

SIDA OCH FOLKE BERNADOTTEAKADEMIN finansierar uppenbarligen verksamhet som riktas mot staten Israel, vilket nedanstående skrivelse till Riksrevisionen ger uttryck för.

Till Riksrevisionen

ÄRENDET:

Två statliga myndigheter: Folke Bernadotteakademin och SIDA finansierar i betydande omfattning verksamhet i Sverige och utanför landet riktad mot staten Israel.

(mer…)

Offentlig sektor ligger bakom antiisraelisk propaganda

07 april 2008

:: NIO EXEMPEL på antiisraeliska aktörer eller aktioner vilka finansieras av staten och dess offentliga sektorer, är vad ODED MEIRI konstaterar i sin analys nedan. Det svenska samhället har genom ett långvarigt (s)-regerande genomsyrats av en kultur, där staten finansierar allehanda vänsterprojekt och antiisraeliska aktioner. På arbetstid sitter akademiker och andra tillsammans med kulturarbetare typ/Jan Myrdal och bedriver statsunderstödd vänsterpropaganda. Frågan är hur regeringen agerar för ett neutraliserande av denna kultur.

Se Oded Meiris analys nedan.

/Red. (mer…)

Varför menar massmedia och socialistiska organisationer att Hamas ska bli en förhandlingspart?

10 mars 2008

DET BRUTALA övertagandet av makten i Gaza som genomfördes av Hamas borde öppna ögonen hos många svenska journalister och hos socialdemokratiska partiet som under mer än 2 år krävt att Hamas skall integreras i fredförhandlingarna. Vid senaste terrordådet i Dimona försökte två självmordterrorister från Hamas att spränga sig i en folkmassa. En lyckades och dödade en 72-årig kvinna. Skolmassakern i Jerusalem med en terrorist som dödade 8 skolungdomar bevisar att Hamas är en terrororganisation medför ingen ändring av ståndpunkterna hos DN, GP, SvD, HN med flera. (mer…)

Ensidig politisk kampanj på Stadsteatern

31 januari 2008

Göteborgs Stadsteater

NÄR MAN SPELAR politisk teater som kombineras med fem ”eftersnack-kvällar” där i stort sett alla personer som anlitas är kända som antiisraeler och medlemmar i organisationer som har långa antiisraeliska traditioner, blir effekten ett tydligt politiskt ställningstagande. (mer…)