Hamas vägrar släppa in lasten från Ship to Gaza

Den danska journalisten Steffen Jensen besökte i måndags Gazaremsan, och rapporterar att det inte råder någon brist på varor där, med undantag för byggmaterial, men att arbetslösheten gör att många inte har råd att köpa dem. Därtill berättar han att lasten från de sex fartygen i Ship to Gaza-flottan, med undantag för byggmaterial, lastats på långtradare med destination Gaza, men att Hamas nu vägrar släppa in lasten (av oklar anledning).

Steffen Jensen menar att Gazaremsans ekonomiska utveckling måste komma inifrån, och för att detta ska ske måste Västvärlden hjälpa till, Hamas måste erkänna och förhandla med Israel och Västvärlden måste förhandla med Hamas. Dialog är nödvändigt. Om detta inte sker kan ännu extremare grupper vinna mark.

PROBLEMET ÄR BRISTEN PÅ ARBETE, INTE MAT

Artikeln på danska rekommenderas i sin helhet. Några utdrag:

När jag igår förmiddags körde genom Gaza City överraskades jag direkt av att det är nästan lika många trafikstockningar som det alltid varit där. Är det ingen brist på drivmedel? Till synes inte. Det sparas i varje fall inte på det. Bensin är inte ransonerat.

Jag kan inte säga om det under bättre tider funnits ett större varuutbud än det fanns igår. Men det saknades åtminstone inte grönsaker, frukt eller några som helst andra vanliga baslivsmedel. Tomater, gurkor, majs, vattenmeloner, potatis – allt låg i berg i de många stånden.

”Det råder stor arbetslöshet. Det finns inget arbete att få på Gazaremsan. Det betyder att många människor inte har någon inkomst, utan måste leva på allmosor från släktingar. Så de har inte råd att köpa de varor som faktiskt finns. De kan stå och se på köttet, men de kan inte köpa det” förklarar Rifka Abu Nahal.

Bild från Gaza. "Godis" var enligt Ship to Gaza en av bristvarorna

Bild från Gaza. "Godis" var enligt Ship to Gaza en av bristvarorna

Denna historia har jag inte skrivit för att postulera att det inte finns problem på Gazaremsan, för det vore lögn. Det finns problem. Till och med många problem. Men det är inte brist på mat som först och främst bekymrar folk här nere. Det största problemet är bristen på arbetsplatser och en bärkraftig ekonomi.

Och denna ekonomiska utveckling måste komma inifrån. Det kommer aldrig mer komma en situation då uppemot 150.000 arbetare från Gazaremsan kan resa in till Israel var dag och föra hem pengar till hjälp för den lokala ekonomin. (Något som Israel på den tiden faktiskt också kritiserades för).  Det satte vågen av terrorism och självmordsbomber på 90-talet och början av 2000-talet stopp för.

Den israeliska armén meddelar ikväll [onsdag] att den lastat nödhjälpen till Gazas befolkning från de sex turkiska aktivistbåtarna på 20 lastbilar i syfte att köra det till Gazaremsan. Lasten består bland annat av ”olika slags medicin (med överskridet sista förbrukningsdatum), tyg, filtar, sjukvårdsutrustning och leksaker”.

Det verkar som att israelerna inte tillåter att de byggmaterial, bland annat cement, som också fanns ombord, skickas med.

Men israelerna kan bespara sig mödan. Hamas har meddelat att de inte kommer ta emot nödhjälpen från båtarna, och har blockerat Israels försök att leverera den.

SvD 2 3 4 DN 2 3 4 5 6 SDS 2 3 4 5 6 7 8 9 AB 2 3 VG 2 3 4 5 6 DB 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Telegraph: Turkish activists killed in raid ‘wanted to be martyrs’

Annonser
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Etiketter: , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: