Kunskap om Förintelsen är viktig för att inse behovet av en judisk stat

:: ODED MEIRI reagerar inför debatten om blivande lärares svaga kunskaper om Förintelsen med följande reflektion:

Det tycks i den etablerade kulturen i Sverige finnas en uppfattning om att den svaga parten alltid har rätt även om den har fel. Detta är en av drivkrafterna bakom det ensidiga stödet till palestinierna i konflikten med Israel. Israelmotståndare som rider på denna kultur är rädda för att kunskaper om det judiska ödet under Förintelsen skall väcka sympati för judar och därmed sympatier för Israel.

— — —

Oded Meiri skriver:

DAGENS NYHETER påminner i en ledare den 2008-07-11 Förintelse 2.0 om en ny Förintelse som väntar Israel om Iran skaffar kärnvapen. Iran som ständigt hotar att förinta Israel är en av s.k. Förintelseförnekare, dvs. de påstår att Förintelsen är ett judiskt påhitt.

DN skriver (080820) att svenska lärare har dåliga kunskaper om Förintelsen. Även SVD och Aftonbladet samt Sydsvenska Dagbladet m.fl. tidningar skriver artiklar med samma innehåll.

KONSTATERANDET baseras på Forum för Levande Historia som tillsammans med Anders Lange, professor emeritus i internationell migration och etniska relationer vid Stockholms universitet, har genomfört en undersökning på ett urval av svenska mellan-, hög- och gymnasielärare.

Vi är mycket överraskade att kunskaperna brister så mycket. Lärarna ska kunna detta bättre. Det är alltför stora brister och det står vi för, säger projektledaren Christer Mattsson.

Många israelkritiker som oftast påpekar att det inte finns behov av en judisk stat är kritiska mot projektet och dess slutsats.

ULF BJERELD, professor i statsvetenskap och känd israelkritiker och medlem i socialdemokratiska Broderskaprörelsen, är en av de mest flagranta Israelhatarna i Sverige. Han har tidigare kritiserat metodiken i rapporter från Forum för Levande Historia. Även den här gången är han kritisk. Eftersom han inte har kritik i sak så kritiserade han den vetenskapliga metodiken. Samme man skrev på sin blogg att socialdemokraterna behöver en utrikespolitisk talesman som kritiserar enbart Israel.

EN AV DE VIKTIGASTE orsakerna för tillblivelsen av Israel som en judisk stat är Förintelsen. Slakten av sex miljoner judar i en industriell process och behandlingen av judar efter andra världskriget visade på ett akut behov av en judisk stat. Vi européer är skyldiga att se till att en ny Förintelse inte drabbar judarna en gång till. Israelmotståndare i Sverige förstår detta. Därför gör de allt för att smutskasta alla utredningar som visar att antisemitismen är på frammarsch i Sverige. Detta orsakas delvis av bristande historiska kunskaper.

GÖRAN PERSSON, f.d. statsminister, förstod detta och försökte att åtgärda bristerna genom att bilda en ny myndighet, Forum för Levande Historia. Det gjorde han trots ett starkt motstånd i sitt eget parti och stödpartierna; de traditionella israelmotståndarna (v) och (mp) var emot en etablering av myndigheten redan från början. Sambandet mellan hatet mot staten Israel och försöken att förhindra att kunskaper om Förintelsen förbättras i Sverige är uppenbart. Vi vet att ökningen av antisemitismen i Europa oftast är kopplad till okunskap i historia och i ett ideologiskt hat mot Israel.

DET TYCKS i den etablerade kulturen i Sverige finnas en uppfattning om att den svaga parten alltid har rätt även om den har fel. Detta är en av drivkrafterna bakom det ensidiga stödet till palestinierna i konflikten med Israel. Israelhatare som rider på denna kultur är rädda för att kunskaper om det judiska ödet under Förintelsen skall väcka sympati för judar och därmed sympatier för Israel.

HOTET FRÅN IRAN om en ny Förintelse måste tas på allvar, innan det dagliga hotet från Teheran verkställs. Israelhatare bör förstå att deras konsekventa motstånd mot en kunskapsökning om den judiska Förintelse samt deras jämförelse av situationen i Gaza med Auschwitz kommer att bidra till en ökning av antisemitism och rasism.

EN STUDIE FRÅN 1997 där bara 71 procent av de tillfrågade svenska skolungdomarna förklarade sig vara helt säkra på att Förintelsen ägt rum blev den tändande gnistan. Resultatet sågs som uttryck såväl för en skrämmande låg kunskapsnivå som för revisionism och allmän mottaglighet för nynazisters propaganda. Efter detta har en bok om Förintelsen delats ut i svenska skolor och Forum för Levande Historia bildades. Idag borde kunskapsnivån vara högre men är fortfarande mycket låg. Slutsatsen att man måste förbättra lärarutbildningen är inte fel oavsett om man kritiserar metodiken i undersökningen.

I SKRIVANDE STUND lyssnar jag till programmet Ring P1. Det är märkligt att rapporten om bristande kunskaper om Förintelsen hos lärarna väcker så många känslor medan en motsvarande rapport om bristande kunskaper i matematik inte väckte någon debatt alls.

Oded Meiri
ordf FiM

— — — — — —

POSTKOMMENTAR

En av de viktigaste orsakerna för tillblivelsen av Israel som en judisk stat är Förintelsen, skriver Oded Meiri. Vi är skyldiga att se till att en ny Förintelse inte drabbar judarna en gång till. De antiisraeliska krafterna i Sverige förstår detta. Därför gör de allt för att smutskasta alla utredningar som visar att antisemitismen är på frammarsch i Sverige.

Tystnad i opinionen är samtycke. Därför må alla objektiva krafter stå upp och reagera mot alla uttryck för den rådande vänsterideologin som också stöder Ahmadinejad och Förintelse 2.0.

/Red

Fotnot: Frågorna om Förintelsen

.

Annonser
Explore posts in the same categories: Artiklar, Organisationer, Politiken

Etiketter: , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: