Archive for the ‘Frågor med svar’ category

Att sitta i en antisemitisk omgivning ”Russeltribunal om Palestina i Göteborg”

05 mars 2012

Igår besökte vi ett möte med rubriken ”Russeltribunal om Palestina”.  Mötet ägde rum på Göteborgs universitet, fakulteten ”Humanisten” . Det organiserades av:

Isolera Israel, Emmaus Björkå, International Solidarity Movement, Palestinska Huset, Grupp 194, Palestinagrupperna i Sverige, Bokkafé Vulgo, Ofog Göteborg, Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa Göteborg, Svenska Palestinakommittén, Queers Against Pinkwashing, IKFF Göteborg, Socialistiska Partiet, Ung Vänster Göteborg, Gröna Studenter, Vänsterns Studentförbund Göteborg med flera.

Lokalen fick de hyra gratis eftersom Vänsterns Studentförbund Göteborg hyrde lokalen. Enligt universitet stadgar får studentorganisationer använda lokalerna utan att betala hyra. Intressant att notera är att studentorganisationen skriver om sina politiska mål: ”Vänsterns Studentförbund kämpar för ett kommunistiskt, det vill säga klasslöst, samhälle där människors behov styr istället för företagens vinstintresse. Vi är en självständig organisation som vill samla en bred vänster. ”

Det vill säga unga svenska människor som vill satsa på ett diktatoriskt system som är ansvarigt för miljoner människors död.

Listan på organisationer visar att det är traditionella israelhatare som håller i seminariet, palestinska grupper och extrem vänster.

Två män och en kvinna höll i seminariet som de kallar domstol.

Michael Mansfield är president i Haldane Society of Socialist Lawyers, en internationell juristorganisation med medlemmar från bl.a. Cuba, Marocko, Nordkorea, England, arabländer, Palestina m fl. 2010 fick han ett hedersdoktorat i juridik av University of Wolverhampton.  Han var huvudtalare.

Vittnen var: Abir Kopty  en kvinna med israeliskt medborgarskap som bor i Nazaret och är aktiv i Kvinnoorganisation för fred. Hon vräkte ur sig massa lögner om hur israeliska araber diskrimineras i Israel. Kvinnan tillhör de israeliska palestinier som inte kan tänka sig leva i en palestinsk stat men vill leva i demokratiska Israel ”som andra klass medborgare”

Ett annat vittne var från Sydafrika, Salim Vally uppträde som en antisemit. Hans föredrag var som ett väckelsemöte.  Det var svårt att lystna på honom utan att tänka på fascistiska grupper från 1930-talet som eldade upp tyskarna mot judarna.

Det intryck som vi fick från denna ”Russeltribunal om Palestina” var att det var ensidig show av internationella aktivister mot Israel . 70 människor bestående av till stor del kända antiisraeliska aktivister deltog.

Jag vill avsluta med kritisk internationell röst:

Domare Richard Goldstone, skrev i The New York Times i oktober 2011, om ”Russeltribunalen om Palestina: ”Det är ingen tribunal. Bevisen kommer att vara ensidiga och juryn består av kritiker vars syn på Israel är välkänd. I Israel finns ingen apartheid. Ingenting där kommer i närheten av definitionen av apartheid enligt Rom-reglemetet 1998”

Oded Meiri

FiM

intressant

Testa vad Du vet om Mellanöstern, palestiniernas livskvalitet, demografi och historia!

02 mars 2012

Testa vad Du vet om Mellanöstern, palestiniernas livskvalitet, demografi och historia! http://cifwatch.com/2011/12/02/take-the-state-of-palestine-quiz-today/ (svensk text: http://israelisverige.info/?p=10254)

Frågor:

1.) Rangordna dessa länder enligt förväntad livslängd (längst först):
Brasilien, Turkiet, Egypten, Gaza, Ryssland, och världen i genomsnitt.
2.) Rangordna dessa konflikter (sedan 1950) i termer av antalet skadade:
Burma / Myanmar, Ryssland och Tjetjenien, arabisk-israeliska konflikten, Zimbabwe civila störningar, Iranska revolutionen, Förtryck av kurder (Turkiet, Irak, Iran), Sudans inbördeskrig.
3.) Hur många palestinier behandlades i israeliska sjukhus under 2010?
Inga, 180, 1800, 18.000 eller 180.000.
4.) Vilka av följande organ i det palestinska samhället står under “ockupantens” d.v.s. israelisk kontroll?
Utbildningssystemet, rättsväsendet, pressen, eller inget av ovanstående.
5.) Rangordna dessa länder enligt ekonomisk tillväxt (BNP, 2009 års siffror):
Australien, Tyskland, Israel, Egypten, de palestinska områdena, Hong Kong och Brasilien.
6.) FN: s råd för mänskliga rättigheter , UNHRC, har författat fler resolutioner mot Israel om den palestinska frågan än mot alla övriga nationer tillsammans.
Vilket av dessa länder tjänstgör för närvarande inte vid UNHRC?
Sverige, Ryssland, Pakistan, Kanada, Kuba, Saudiarabien, Kina.
7.) Hur mycket av Gazas elektricitet levereras av Israel?
Inget, 10%, 33%, 50%, eller 70%.
8.) Rangordna dessa länder enligt ägandet av familjens bostad:
USA, Italien, de palestinska områdena, Frankrike, Tyskland och Schweiz.
9.) Efter Arafat startade den 2:a intifadan mot Israel har det senaste decenniet varit det i särklass mest kostsamma räknat i palestinska liv under historien om de Israel-Palestina-relationerna. Hur många palestinier har dött i konflikten med Israel sedan 2000?
Mindre än 10.000, 10.000 – 20.000, 20.000 – 30.000, 30.000 – 40.000, eller mer än 40.000.
10.) Hur många palestinier dödades av andra palestinier under den andra intifadan mot Israel (“intra-Fada”)?
70, 170, 370 eller 570.

SVAR:

1.) Rangordna dessa länder enligt förväntad livslängd (längst först)
i) Gazaremsan – 73,4 år
ii) Egypten – 72
iii) Brasilien – 72
iv) Turkiet – 72
v) Världen genomsnitt – 66,6
vi) Ryssland – 66
Så du kan förvänta dig att njuta av 16 extra månader om du är född på Gazasidan av Rafaövergången jämfört med om du är född på den egyptiska sidan.
Den genomsnittliga araben på Västbanken ligger ännu bättre, på 74,5, vilket mycket väl delvis kan förklaras av fråga 3.
Och med tanke på att genomsnitts-Gazaaraben lever längre än genomsturken kanske de “humanitära” flottiljerna borde gå i motsatt riktning….

2.) Rangordna dessa konflikter (sedan 1950) i termer av antalet skadade.
i) Sudan inbördeskrig – 1,9 miljon offer
ii) Förtryck av kurder – 300.000
iii) Ryssland-Tjetjenien – 140.000
iv) Burma / Myanmar – 130.000
v) Sri Lanka – 68.000
vi) iranska revolutionen – 80.000
vii) Zimbabwe – 60.000
viii) arabisk-israeliska konflikten 52.000
Faktum är att den arabisk-israeliska konflikten kommer på position 49:e i listan över de värsta konflikterna under de senaste sextio åren, av vilka många är, skamligt nog, helt bortglömda eller ignoreras av den västerländska pressen.

3.) Hur många palestinier behandlades i israeliska sjukhus under 2010?
i) Ingen
ii) 180
iii) 1800
iv) 18.000
v) 180.000
Dessa inkluderade tusentals patienter från Gaza, trots regeringens ständiga attacker mot israeliska medborgare.
Israeliska sjukhus skulle kunna behandla många fler palestinier, om säkerheten inte var en fråga. Innan 2000 års intifada utropades kunde vilken palestinier som helst komma till ett israeliskt sjukhus och behandlas.

4.) Vilket av följande organ i det palestinska samhället är under “ockupantens” d.v.s. israelisk kontroll?
i) Utbildningssystemet
ii) Rättsväsendet
iii) Press
iv) Inget av ovanstående
Jämför detta med till exempel den totala avsaknaden av autonomi för kurderna och andra minoriteter i Turkiet.

5.) Rangordna dessa länder genom ekonomisk tillväxt (BNP, 2009 års siffror):
i) palestinska områdena (8%)
ii) Brasilien (7,5%)
iii) Hong Kong (6,8%)
iv) Egypten (5,1%)
v) Israel (4,6%)
vi) Tyskland (3,5%)
vii) Australien (2,7%)

Efter den ekonomiska depressionen som följde Arafats intifadakrig mot Israel, och efter byggandet av säkerhetsbarriären för att skydda israelerna från terroristernas aggression och återupprätta säkerheten i Västbanken, ser situationen definitivt ljusare ut för den palestinska ekonomin.

6.) FN: s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC) har passerat fler resolutioner mot Israel under den palestinska frågan än mot alla övriga nationer.
Vilket av dessa länder tjänstgör för närvarande inte vid UNHRC? Sverige, Ryssland, Pakistan, Kanada, Kuba, Saudiarabien, Kina.

Sverige och Kanada är inte med UNHRC, medan Kina, Ryssland, Saudiarabien, Kuba och Pakistan är det.

7.) Hur mycket av Gazas elektricitet levereras av Israel?
i) ingen
ii) 10%
iii) 33%
iv) 50%
v) 70%
Israel levererar över 70%, Egypten är “generösa” med 5%, medan resterande 25% kommer från Gazas egen anläggning.

8.) Rangordna dessa länder enligt ägandet av familjens bostad.
i) palestinska områdena 84%
ii) Italien 78%
iii) USA 65%
iv) Frankrike 54% v) Tyskland 43% vi) Schweiz 40%

9.) Efter Arafat startade den 2:a intifadan mot Israel har det senaste decenniet varit det i särklass mest kostsamma räknat i palestinska liv under historien om Israel-Palestina-relationerna. Hur många palestinier har dött i konflikten med Israel sedan 2000?Hur många palestinier har dött i konflikten med Israel sedan 2000?
i) mindre än 10.000 (runt 6000, stridande och icke stridande.)
ii) 10.000 – 20.000
iii) 20.000 – 30.000
iv) 30.000 – 40.000
v) Mer än 40.000

För att sätta detta i perspektiv: Mer än 20.000 befarades döda under en enda månad 2009 i Sri Lankas konflikt. Mellan 50.000 och 70.000 har dött under samma decennium i Tjetjenien, medan 35.000 människor har dött i Mexico vid drogkrig sedan 2005.

10.) Hur många palestinier dödades av andra palestinier under den andra intifadan mot Israel (“intra-Fada”)?
i) Ingen
ii) 70
iii) 170
iv) 370
v) 570

Eller, mer precist, 557 enligt B’Tselem. Av någon anledning hördes få, om några, internationella protester om dessa mord på palestinier av palestinier.

Ditt resultat:
8-10 välinformerad.
4-7 Du accepterar ofta okritiskt de traditionella mediernas bevakning av den israelisk-palestinska konflikten.
0-3 Du ser förmodligen enbart svenska massmedia.

Grundkurs i orsak och verkan

14 juli 2011
 1. Grundkurs i orsak och verkan – 13 July, 2011 17:39

  Lekplats med skyddsrum i Sderot

  Palestinska terrorister i Gaza avfyrade under natten och morgonen tre kassamraketer mot Israel. En av raketerna orsakade lätta skador på ett bostadshus, men inga människor kom till skada. I helgen som gick avfyrades ytterligare tre raketer från Gaza. Två slog ner strax söder om Ashkelon, medan den tredje exploderade inne i själva Gazaremsan. Den 22 juni avfyrades ytterligare en raket. Den 16 juni ytterligare en, vilken föregicks av två månader av relativt lugn sedan terroristorganisationen Hamas och Israel slutit en informell vapenvila i början av april. Innan vapenvilan hade våldet eskalerat till nästan samma nivå som rådde innan Operation Gjutet Bly i december 2008-januari 2009: uppemot 50 raketer av! fyrades dagligen mot Israel och en 16-årig pojke dödades när hans skolbuss träffades av en pansarbrytande missil.
  Israel bombar Gaza” lyder den svenska nyhetsbyrån TT:s rubrik på notisen om den senaste palestinska raketattacken. Notisen fortsätter: ”Israeliskt flyg bombade två platser i Gaza tidigt på onsdagen, sedan palestinier avfyrat tre granatraketer in i södra Israel.” Orsak och verkan! har bytt plats, vilket är ungefär lika fyndigt som när Pelle tjallar på Lisa till mamma och säger, ”Lisa slog tillbaka först!” Så lågt har alltså svensk nyhetsrapportering sjunkit. TT anstränger sig inte ens längre för att dölja sin skamlösa partiskhet. Deras medvetet falsifierade verklighetsbeskrivning återges okritiskt i nästan alla svenska dagstidningar och färgar oräkneliga svenskars syn på konflikten mellan Israel och palestinierna.
  Jämför följande två meningar från samma notis:
  1. ”En kvinna skadades vid flygattacken, enligt palestinska källor.”
  2. ”Israelisk militär sade att den hade siktat på påstådda vapentillverkningsplatser i norra Gazaremsan.”
  I den första meningen presenteras ett påstående, följt av källan till påståendet. Nyhetskonsumenten är menad att acceptera påståendet som ett faktum, eftersom inget i meningen väcker några frågor om påståendets sanningshalt. I den andra meningen nämns källan först, och här används den aggressiva termen ”israelisk militär” istället för den korrekta (och mindre aggressiva) termen ”talesmannen för Israels försvarsstyrkor.” Detta följs av två ifrågasättande kvalifikatorer, ”sade” och ”påstådda”, som gör resten av meningen (”vapentillverkningsplatsen i norra Gazaremsan”) tämligen irrelevant för en okritisk nyhetskonsument. TT:s budskap är tydligt: militären snackar skit. Stridsflygplanen bombade på måfå, dödade nästan en kvinna, varpå militären ljög ihop n�! �got om en vapentillverkningsplats.
  Om TT hade haft ambition att vara en objektiv nyhetsrapportör hade de två meningarna kunnat omformuleras på följande sätt: ”Två vapentillverkningsplatser i norra Gazaremsan totelförstördes av israeliska stridsflygplan strax efter den palestinska raketattacken, uppgav en talesman för Israels försvarsstyrkor. Enligt obekräftade palestinska källor ska en person ha skadats i den israeliska motattacken.” Om TT hade valt att formulera sig så hade man dock kunnat få intrycket att Israels stridshandlingar är legitima, försvarbara och proportionerliga. Bort det!
  En TT-notis på sju rader borde av utrymmesskäl inte kunna innehålla fler utstuderade verklighetsförvrängningar, men ingen TT-notis som rör konflikten mellan Israel och palestinierna vore naturligtvis komplett utan en trivialisering av palestinsk terrorism: ”Granatattackerna från Gaza har blivit färre på sistone och bara två har avfyrats sedan april”. TT menar alltså att terroristorganisationerna i Gaza har börjat skärpa till sig, medan Israel överreagerar vid varje tillfälle som ges. ”Bara två raketer,” påstås det i notisen, men faktum är att terroristorganisationerna i Gaza har avfyrat minst sju stycken tiokilos sprängladdningar packade med järnskrot för maximerad skadeverkning mot civila israeler sedan i april. Och varför detta snäva tidsperspektiv? Över 10 000 granater och raketer har avfyrats sedan 200! 1 och flera hundra bara i år. Över en miljon israeler lever inom räckhåll för de internationellt terroriststämplade organisationernas raketer, organisationer med en uttalad folkmordsagenda. ”Bara två raketer,” säger TT avfärdande. Är det verkligen något att hetsa upp sig över?
  Paul Widen, Jerusalem

Hälsningar från
Nyheter från Israel
Nyheter från Israel

 

intressant

Piratarmada

04 juli 2011

Spanska armadan, även kallad den ”oövervinnerliga armadan”, var en stor flotta av ekskepp som den spanske kungen Filip II lät bygga i slutet av 1500-talet. Anledningen var framför allt att anfalla England. Men den engelska flottan, visade hur man besegrar en övermakt.

Dror Feiler, en korpral i israeliska armén, har stigit i graderna till amiral i piratarmadan ”Ship to Gaza”.  Han ville visa hur han besegrar övermakten, men förlorade kriget innan han fick gå till sjöss.  Armadan som skulle bestå av 15 båtar är decimerad till 10 båtar och antal pirater som räknades till 1500 består nu av knappt 300.

Men Dror Feiler, såsom andra korpraler som uppgraderade sig till höga officerare och som tillskansade sig makten vill inte släppa taget. Tillsammans med 20 andra svenskar som till 90% försörjs av den svenska offentliga sektorn (OS Jag räknar även fackförbund till offentliga sektor eftersom de lever på skatt från löntagare.) försöker han desperat smita från grekiska hamnar:

Namn                                      yrke/arbetsgivare                      sektor

1

Henning Mankell Författare

2

Henry Asher Läkare OS

3

Dror Feiler Arbetslös musikant OS

4

Torbjörn Björklund Riksdagsman (v) OS

5

Marie Nordén Riksdagsman (s) OS

6

Stefan Jonsson Professor OS

7

Erik Helgeson Ombudsman för  Hamnarbetarförbundet OS

8

Mattias Gardell Prof. religion OS

9

Jabar Amin Riksdagsman (Mp) OS

10

Lotta Wiktorsson Läkare OS

11

Anna Nordfjell Svenska Barnmorskeförbundet OS

12

Åsa Andersson Svensk Sjuksköterskeförening OS

13

Faraj Abulseifan SSU OS

14

Maria-Pia Boëthius Författare

15

Evert Svensson Broderskapsrörelsen OS

16

Stellan Vinthagen fredsforskare OS

Svenska folket utgör två promille av jordens befolkning men på pirat- Freedom Flotilla 2  utgör svenskarna sju procent. En siffra som visar extremvänsterns aktivitet i Sverige.

Intressant att observera är att det inte finns en enda arbetare bland dessa extremister trots att de gör anspråk på att representera arbetarklassen.

Intressant är också att det bara finns en representant för palestinierna som  part i konflikten medan alla andra är allmänna bråkmakare på  vänsterkanten.

Vi kommer att gå vidare och undersöka om deltagarna lyfte lön under denna turistresa. I så fall är den offentliga sektorn i Sverige en av de större finansiärerna av denna vansinnesexpedition.

Oded Meiri

 

intressant

Det palestinska glorifierandet av våldet fortgår – utmärkelse till massmördare

12 april 2011

Denna vecka hedras terroristen Abbas Al-Sayid som planerade bombningen av Park Hotel i Natanya, där mer än 30 judar mördades och dussintals handikappades och skadades för livet då de hade satt sig till bords för att fira den judiska påsken våren 2002. Al-Sayid avtjänar 30 livstidsstraff för mord.

källa

Den palestinska myndighetens ordförande, Mahmoud Abbas, har eftertrycklingen förnekat alla påståenden om att PA skulle uppmana och uppvigla till våld och har till och med gått så långt att han hävdar att Israel, inte PA, är de som är de skyldiga. Men alltmedan han insisterar att hans regering inte förordar terrorism och våldshandlingar så fortsätter hans ministrar att belöna och prisa terrorister och deras anhöriga.

Denna vecka hedras terroristen Abbas Al-Sayid som planerade bombningen av Park Hotel i Natanya, där mer än 30 judar mördades och dussintals handikappades och skadades för livet, då de hade satt sig till bords för att fira den judiska påsken våren 2002. Al-Sayid avtjänar 30 livstidsstraff för mord.

PA-ministern för ‘Prisoners’ Affairs’, Issa Karake, besökte nyligen Al-Sayid’s familj och överlämnade en hedersplakett från PA. PA’s logga kan ses på bilden på plaketten i lokala arabiska media, likaså Al-Sayids namn.

Karakes besök rapporterades i tidningen Al-Hayat al-Jadida och på Fatah TV, vilket står att läsa om i artiklar översatta av organisationen Palestinian Media Watch.

PA-media rapporterar att Al-Sayid nu har hungerstrejkat i 21 dagar som en protest mot att han satts i isolering. “Karake varnade för graden av Al-Sayid’s försämring i hälsotillståndet som ett resultat av strejken. Han lade ansvaret för [Sayid’s] liv och hälsa på de israeliska myndigheterna och fängelseadministrationen och uppmanade till respons på kraven att avsluta hans isolering,” enligt Al-Hayat al-Jadida.

2010 konstaterades att graden av PA’s uppvigling till våld är i ökande som exempelvis barn-TV innehållande uppmaningar till våld mot Israel med målgrupper som israelisk-arabiska barn såväl som barn inom PA.

Säkerhetskabinettet i Israel beslutade i mitten av mars att uppföra ett index för att monitorera PA-uppviglingen.

intressant

Svensk media desinformerar om Mellanöstern

09 april 2011

Denna blogg fördömer svenska medias manipulativa och osanna rapportering från Mellanöstern, där vi just nu bevittnar palestinsk aggression mot staten Israel. Sammanlagt har palestinierna avfyrat 150 (hundrafemtio) olika sorters missiler mot Israel sedan terroristernas provokationer började för tre dygn sedan. En antitankmissil avfyrades medvetet mot en israelisk skolbuss igår.

En man kastar sig omkull vid raketangrepp – AP – 8 april 2011

Kibbutz Nir Oz 8 april 2011


Kibbutz Nir Oz April 8, 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamas fortsatte sedan sent under lördagkvällen att avfyra missiler mot Israel.
120 missiler de senaste 48 timmarna avfyrades mot Beersheva, Ashkelon, Sderot, Ofakim, and Kiryat Gat samt kibbutzer och samhällen nära gränsen till Gaza. I staden Askhelon exploderade tre missiler och tre andra föll utanför staden. Av 15 Grad-raketer har fem stoppats av det nya systemet Järnkupolen (Iron Dome).

Det kommer nya rapporter om att befolkningen i angränsande samhällen lever i ständig skräck, många invånare kommer att tillbringa natten i skyddsrum för andra gången. Allt normalt liv har upphört. Hamas säger sig vilja ha vapenvila samtidigt som terrorister fortsätter med beskjutningen. Terroristorganisationen Hamas försöker få till stånd en utpressningssituation och hotar med beskjutning av städerna i landet.

Svenska media låtsas som vanligt som om ingenting. Eftersom arabernas uppenbara aggression inte kan förklaras så väljer svenska media att tiga eller desinformera. Istället för att beskriva situationen så talar man om israeliska flyganfall och räknar upp antalet döda palestinier.

Syftet är uppenbart – så småningom kommer man åter att påstå att Israel utövar ”övervåld” av den enkla anledningen att palestinier skjuter för att döda så många civila som möjligt, medan Israel försöker eliminera terroristerna som skjuter mot civila israeler.

Svensk text-TV utmärker sig genom sin desinformation och sina lögner. Text-TV ”glömde” att uppge det enkla faktum att Hamas medvetet sköt en antitankmissil mot en skolbuss och att barnen lämnat bussen cirka sju minuter före träffen med untantag av en pojke och chauffören som båda skadades, den ene svårt. Detta förtigs också av andra media inklusive de stora rikstidningarna. Media skapar intrycket av att det rör sig om ”två lika goda kålsupare” och förfalskar medvetet verkligheten i konflikten.

Redaktionen
IDF spokperson

intressant

Flagrant rapportering om skjutning mot skolbuss

09 april 2011

I torsdags sköt Hamas en raket mot skolbuss. Ett barn skadades svårt.
Ett brott mot mänskliga rättigheter.
I SVT hörde man ingen rapporrtering om detta. Israelisk barnblod är inte värd att rapportera om.
Idag lördag kommer första rapportering om skjutning mot skolbuss under rubrik ” Israel dödade befälhavare i Gaza.”
I text TV sidan 135 står:

Hamas befälhare i södra Gaza remsa dödades i israelisk flyganfall.

Nu kommer rapportering om attack mot skolbussen:

Därmed har 17 palestiier dödats i israeliska hämdattacker mot Gaza för att en israelisk tionårig skadats svårt när en raket som avfyrats från Gaza
träffade en skolbuss i torsdags

Flagrant formulering av nyheter. 17 palestinier inte 17 terrorister. Det är raketens fel som träffade skolbussen inte dessa som siktade och träffade skolbuss.

Att SVT får behålla sin sändnings tillstånd är fel. Journalister somjobbar med nyhetsrapportering i SVT är egentligen inga yrkesman. De är opinionbildare som jobbar med propganda
Oded Meiri

intressant

Hamas skjuter anti-tank missil mot skolbuss

07 april 2011

Föreställ er en svensk skolbuss med 46 barn på väg från skolan.
Tänk nu att en grupp ”kämpar” skjuter mot bussen med anti tank missil. Bussen träffas. Innan den träffas ,har 45 barn hunnit lämna den, på väg till sina hem.Ett barn är kvar med sin farbror som kör bussen.
Missilen träffar bussen.Farbror såras och får örontrumhinnor spruckna. Barnet-en 16årig pojke såras mycket svårt, hur kan man beskriva lidande av en brännskadad pojke med inre skador och skelletskador samt svåra sår ?

Vad skall världen säga nu ?
Samma värld som skricker om oproportionellt våld så fort Israel försöker skydda sina medborgare i städer och samhällen nära Gaza.
Samma värld som reagerade hysteriskt när 9 turkiska terrorister miste livet under försök att döda och lemlästa israeliska soldater.
Får vi höra humanister och intellektuella brännmärka palestinier för deras attack mot skolbussen ?
Får vi läsa upprörda kommentarer i TT,höra dem i Svensk Radio ?
Skall Agneta Ramberg,Cecilia Udden och andra uppröras över ett försök att mörda 45 israeliska barn ?

Nej,det tror vi inte. Ty alla dessa humanister och fredsälskare anser
att Israel har de facto ingen rätt att existera. Ty dem vet mycket väl,att när palestinier talar om ockupation,då menar de hela Israel.
Hycklare från Broderskapsrörelse,från Diakonia, förljugna kristna från Svenska Kyrka, lögnare från Rädda Barnen och Röda Korset-all de förbli tysta.
Ty alla barnen skall räddas-men inte israeliska barn. Alla folk har rätt till empati och sympati-men inte det israeliska folket.
Ni frågar varför ?
Ingen svarar bättre på dena fråga än svenska ”palestina kämpar” själva,
de svenska aktivister som döljer sin antisemitism under antisionismens fana. Begrunda konversationen längst ner. Det är många,väldigt många som längtar efter ”korrigering” av FN:s misstag.
Därför hittar ni ingen empati och ingen upprördhet över det enkla faktum,att idag,torsdag den 7 April har palestinska kämpar avfyrat anti tank missil mot judiska barn i Israel.
Men Israel låter sig inte ”korrigeras” Bakom kulisserna väntar hycklarnas kår – de skall skriva och prata och mumla om ”oproportionellt våld” och ”att det var bara ett sårat israeliskt barn”
Dem skall försäkra oss, att dem är visst för Israels existens,men i slutna rum skall dem viska om judarnas hämndlystnad och om ”Israels skuld”
Och medan det pågår osynligt krig i Libyen, krig utan dödade och sårade, skall dem lamentera och hyckla över döda palestinier.
Palestinier som sprider död, våld och krig. Deras hycklande svenska vänner,deras moraliska beskyddare och hetsare,är inget annat än
krigshetsare och krigare. Krigare i propagandakrig mot staten Israel.
Krigare i ett osynligt korståg, som knappast bryr sig om israeliska barn.

Red.
————-

Intels fabrik ligger på konfiskerat mark

Jinge skriver:
22 februari, 2011 kl. 19:37
Det gör ju hela Israel !?

Anders Troberg skriver:
25 februari, 2011 kl. 13:01
Exakt, det är så man måste hantera det.
Hela israel var ett misstag från första början,
vi måste börja ställa krav på FN att de korrigerar sitt misstag.

intressant

Goldstones bekännelse

03 april 2011

FIM bloggen publicerar idag svensk översättning
av Richard Goldstones artikel i Washington Post.
I sin sensationella bekännelse erkänner domaren Goldstone att hans bedömning har varit partisk,samt att Hamas och israeliska armeens handlande på intet sätt kan jämställas. Läs hela översättning ,här endast ett citat från Goldstones artikel. Vi får hoppas att svenska media informerar om domarens artikel ,informerar och lämnar lika stor utrymme åt Goldstones tankar idag som tidigare.

Som jag antydde från början skulle jag ha välkomnat Israels samarbete.
Syftet med Goldstonerapporten var aldrig att bevisa en självklarhet mot Israel.
Jag insisterade på att ändra det ursprungliga uppdraget som antogs av rådet för mänskliga rättigheter, som var skev mot Israel.

Jag har alltid varit klar om att Israel, precis som alla andra suveräna nationer, har rätt och skyldighet att försvara sig och sina medborgare mot attacker från utlandet och inom landet.
Något som inte har erkänts ofta nog är det faktum att vår rapport var det första gången olagliga terrordåd från Hamas utreddes och fördömdes av FN. Jag hade hoppats att vår utredning av alla aspekter
av konflikten i Gaza skulle börja en ny era av att behandla båda sidorna lika,
vid FN: s råd för mänskliga rättigheter, vars historiska fördomar mot Israel inte kan ifrågasättas.

Vapensmuggling utanför Israels kust

16 mars 2011

Israels flotta har den 15 mars 2011 stoppat lastfartyget Victoria med en vapenlast. Fartyget som seglade under liberiansk flagg stoppades ca 30 mil väster om Israels kust. Denna incident var en del av de marina rutinuppdragen för att upprätthålla säkerheten och förhindra vapensmuggling

Vapen och dokument funna ombord på lastfartyget Victoria

Israel är säker på att det rör sig om vapnen smugglade från Iran genom Syrien,möjligen av fartygen som nyligen gick genom Sues-Kanalen. De funna vapen är av offensiv karaktär
och målet är civil befolkning i Israel Enl premiärminister.

http://www.interessant.se/interessant